Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

Zgłoszenie wypadku >
Imię i nazwisko*:
E-mail*:
Telefon kontaktowy*:
Miejscowość:
Opis zdarzenia*:
Kod z obrazka *:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartch w zgłoszeniu dla potrzeb obsługi zlecenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

Oceń artykuł. Średnia: 5.00 (5 głosów)

 

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

Zadośćuczynienia dla osób najbliższych za śmiertelne wypadki komunikacyjne z reguły wypłacane są z polisy OC sprawcy takiego zdarzenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni każdego posiadacza pojazdu mechanicznego przed szkodami powstałymi w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Wskazana konstrukcja prawna pozwala na gwarancję wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego  z tytułu śmierci osoby bliskiej jest dość szeroki. Obejmuje osoby najbliższe, według zapisów Kodeksu Cywilnego:

- współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, konkubinę / konkubenta, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie.

Możliwym jest również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby niezwiązane więzami krwi ze zmarłą osobą. W sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej istotnym jest trwanie silnej więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym a roszczącym. Sprawy, gdzie doszło do śmierci osoby bliskiej są rozpatrywane bardzo indywidualnie.

Każda z osób uprawnionych do roszczeń może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć osoby  najbliższej. Zadośćuczynienie jest roszczeniem, które w pewnym stopniu ma kompensować krzywdę psychiczną powstałą po stracie osoby bliskiej.

Obecnie podstawę prawną uzyskania zadośćuczynienia stanowi 446 § 4 k.c. Zadośćuczynienie  nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 416/11, opubl. LEX nr       121823 ).

 

Wysokość zadośćuczynienia

Podstawę prawną roszczeń przed nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego w zakresie uzyskania zadośćuczynienia wskazuje się art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. ( dotyczy tych rodzin, które utraciły bliskich przed 03.08.2008 r.).

Znamiennym w zakresie określenia przesłanek wysokości zadośćuczynienia jest wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt III APa 15/15: „Na rozmiar krzywdy podlegającej kompensacie na podstawie art. 446 § 4 k.c. mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem jego odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz wiek pokrzywdzonego”.

Przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

 

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

 

 

           

           

 

Komentarze (0)
 
x
Dodaj komentarz
Podaj wynik działania 6 + 7
Dodaj komentarz
Live Chat Software