Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

Zgłoszenie wypadku >
Imię i nazwisko*:
E-mail*:
Telefon kontaktowy*:
Miejscowość:
Opis zdarzenia*:
Kod z obrazka *:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartch w zgłoszeniu dla potrzeb obsługi zlecenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej orzecznictwo

Oceń artykuł. Średnia: 4.33 (6 głosów)

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu zrekompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby. Naruszenie prawa do życia w rodzinie stanowi dalece większą dolegliwość psychiczną dla członka rodziny zmarłego niż w przypadku innych dóbr, a jej skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich. 

Uprawnionymi do żądania kompensaty są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny. Należy jednak sądzić, że obejmuje nie tylko małżonka i dzieci zmarłego, ale także innych członków jego rodziny, a więc krewnych, powinowatych lub osoby niepowiązane formalnymi stosunkami (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły pozostawał z nimi faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. winno nastąpić według kryteriów branych pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i art. 24 w zw. z art. 448 k.c.), z uwzględnieniem jednak ciężaru gatunkowego naruszonego dobra (wyrok SA w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., I ACa 178/10, niepubl.).    

Konstrukcja normy określającej możliwość przyznania zadośćuczynienia („sąd może także przyznać") nie oznacza dowolności co do możliwości zasądzenia wskazanego świadczenia, a każda odmowa musi być uzasadniona.

   

Orzecznictwo

Poniżej wskazujemy wyroki sądów polskich, z których wynika jak jakiej podstawie i w jakim zakresie wydawane są orzeczenia:

 

I ACa 485/16 wyrok s .apel.  2017.02.07 w Lublinie

 

Ustalenie wysokości adekwatnego zadośćuczynienia w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.

LEX nr 2252814

Pomimo, że krzywda doznana wskutek śmierci osoby bliskiej, odczuwana jest w sferze psychicznej, a więc wewnętrznej, uprawnionego do zadośćuczynienia, to jednak przejawy tego cierpienia są dostrzegalne w świecie zewnętrznym. To samo dotyczy przejawów istniejącej pomiędzy osobami bliskimi więzi. Chociaż zatem stopień bliskości pomiędzy rodzicem i dzieckiem jest niepodważalny i co do zasady raczej przesądza o uprawnieniu dziecka do żądania zadośćuczynienia pieniężnego po śmierci rodzica, to jednak wysokość zadośćuczynienia winna być ustalana o zobiektywizowane kryteria i czytelne przejawy istniejącej pomiędzy zmarłym a uprawnionym więzi rodzinnej. Dopiero bowiem prawidłowo ustalony i oceniony rodzaj istniejącej więzi rodzinnej pozwala na ocenę krzywdy jako szkody niemajątkowej będącej następstwem utraty osoby bliskiej. Po przeprowadzeniu takie analizy i oceny Sąd może podjąć działania w celu ustalenia wysokości adekwatnego zadośćuczynienia w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.

 

I ACa 714/16  wyrok s. apel.  2016.12.08 w Łodzi

 

Wysokość zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c.

LEX nr 2200306

Przepis art. 446 § 4 k.c. jest jednym z przykładów tzw. prawa sędziowskiego, którego istotą jest pozostawienie sądowi pewnego marginesu swobody. Powyższe wynika z faktu, że ustawodawca uznał, iż ostatecznie nie jest w stanie w prawie pozytywnym sformułować ścisłych reguł określania wysokości roszczeń, które poszkodowanemu przysługują. Dlatego przekazuje określenie wysokości tychże roszczeń w ręce sędziego, który bada dany przypadek indywidualnie. Oczywiście pozostawiony sądowi margines swobody nie oznacza dowolności, gdyż ustalenie wysokości roszczeń winno nastąpić przy uwzględnieniu i wnikliwym rozważeniu wskazówek zawartych w przepisie.
 Na wysokość zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. ma wpływ przeciętna stopa życiowa społeczeństwa, choć wyłącznie w tym sensie, iż wyznacza górne ramy wymiaru zadośćuczynienia, których przekroczenie mogłoby prowadzić do uznania, że zadośćuczynienie doprowadziło do wzbogacenia się uprawnionego.

 

I ACa 205/16 wyrok s. apel. 2016.12.07 w Szczecinie

 

Cel zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią najbliższego członka rodziny.

LEX nr 2191507

Celem zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. jest zrekompensowanie krzywdy za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utrata najbliższej osoby oraz pomoc w dostosowaniu się do zmienionej, w związku ze śmiercią osoby bliskiej, sytuacji. Celem zadośćuczynienia orzekanego na podstawie art. 446 § 4 k.c., nie jest zapłata za przedwczesność śmierci, a kompensata za ból spowodowany pozbawieniem możliwości dalszego życia członka rodziny, który pozostał przy życiu, z bliskim zmarłym członkiem rodziny, czyli jego celem jest złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej.

Kompensja skutecznie i bezpłatnie nakreśla możliwości odszkodowawcze podczas weryfikacji sprawy. Zachęcamy Państwa do skorzystania z darmowej porady prawnej. Gwarantujemy, że z nami uzyskają Państwo najwyższe zadośćuczynienie za śmierć w wypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Komentarze (0)
 
x
Dodaj komentarz
Podaj wynik działania 6 - 10
Dodaj komentarz
Live Chat Software