Skip to content

Polisa OC chroni uczestników ruchu drogowego przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Wszyscy posiadacze pojazdu mechanicznego mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które daje gwarancję przejęcia odpowiedzialności przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe w związku z ruchem takiego pojazdu. O ile w zdarzeniach, w których nie ma wątpliwości co do winy sprawcy wypadku, zdarzają się niekiedy sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania również osobom trzecim – poszkodowanym uczestnikom ruchu drogowego.

Odszkodowania dla sprawcy wypadku

Według przepisów Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, polisa OC nie przewiduje wypłaty świadczeń dla sprawców wypadków drogowych. Kierowca, który zostanie uznany winnym za spowodowanie zdarzenia, nie może liczyć na wypłatę jakichkolwiek środków z ubezpieczenia OC i tym samym dyskwalifikuje go w procesie dochodzenia odszkodowań. Ubezpieczyciel, wszystkim pozostałym osobom poszkodowanym w wypadku oczywiście wypłaci należne świadczenia, nie pociągając przy tym do odpowiedzialności finansowej sprawcy wypadku, jednak tylko i wyłącznie wtedy gdy nie zaistniały okoliczności kwalifikujące zdarzenie do regresu ubezpieczeniowego.

Dochodzenie odszkodowań dla pieszych

Na pomoc w uzyskaniu odszkodowania mogą również liczyć osoby (uczestnicy ruchu), którzy nie są właścicielami pojazdów mechanicznych lub kierowcami aut. Piesi, o których mowa w razie zdarzenia – wypadku drogowego, mogą starać się o odszkodowania z polisy OC sprawcy. Odpowiedzialność w takich zdarzeniach, z góry przypisana jest kierowcy auta, który spowodował wypadek, a wszystkie roszczenia odszkodowawcze wypłacane są z jego polisy OC. Odzyskiwanie odszkodowań dla pieszych jest możliwe, jednak tylko wówczas gdy nie można mu przypisać wyłącznej winy spowodowania wypadku. W zdarzeniu, gdy poszkodowany swoim zaniechaniem lub rażącym zaniedbaniem zostanie uznany sprawcą wypadku – ubezpieczycie OC auta, które również uczestniczyło w wypadku, nie wypłaci odszkodowaniaDochodzenie odszkodowań dyskwalifikuje zatem pieszych, którzy np. wtargnęli na jezdnię, w chwili zdarzenia znajdowali się na środku jezdni, przechodzili/przebiegali przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, zostali poszkodowani w wypadku z udziałem osoby trzeciej.

Dochodzenie odszkodowań dla rodziny osoby zmarłej w wypadku drogowym

Dochodzenie odszkodowań po wypadku śmiertelnym jest możliwe jeśli nie stara się o nie rodzina sprawcy tragicznego zdarzenia. Przepisy kodeksu cywilnego wśród kręgu osób uprawnionych wymieniają najbliższych członków rodziny. Nie znaczy to jednak, iż o odzyskiwanie odszkodowań może starać się również wujek lub kuzyn osoby zmarłej. Co do zasady najbliższymi członkami rodziny są rodzice, współmałżonek, dzieci i rodzeństwo. Zgłaszając roszczenia do ubezpieczyciela trzeba jednak odpowiednio uzasadnić i wykazać bliskie relacje, które panowały między osobą poszkodowaną, a osobą roszczącą. Takie postępowanie daję szansę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych również osobom niespokrewnionym. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania otrzymają zatem osoby pozostające w ścisłych stosunkach rodzinnych, uczuciowych i ekonomicznych. Może to być m.in. przyrodnie rodzeństwo, macocha, ojczym, dzieci przyjęte na wychowanie, babka, dziadek.

Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku drogowego i chciałbyś powierzyć dochodzenie odszkodowań profesjonalistom zgłoś się do NAS. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę, ustalimy czy odzyskiwanie odszkodowań w danym zdarzeniu jest zasadne i poprowadzimy Twoja sprawę, aby uzyskać dla Ciebie lub Twojej rodziny jak najwyższe odszkodowania. Zgłoś swoją sprawę telefonicznie (797-670-906) lub mailowo (biuro@kompensja.pl).