Skip to content
Na odszkodowanie za złamanie czeka się z:

ZUS

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS w terminie 30 dni od daty wydania decyzji.

Odszkodowanie od Ubezpieczyciela

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu złożenia kompletu dokumentów, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Terminy te mogą być jednak jeszcze dłuższe jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. 

Następstwa wypadku komunikacyjnego

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego bardzo często doznaje urazów skutkujących złamaniem. Najczęstszym przypadkiem jest złamanie kompresyjne kręgosłupa, występujące w dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego. Leczenie tego typu urazów uzależnione jest od rozmiaru dolegliwości, ograniczenia ruchomości czy też dolegliwości neurologicznych.

Złamanie kończyny  z przemieszczeniem, skutkuje unieruchomieniem osoby poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego czasami nawet na wiele tygodni. Zniekształcenie kończyny czy zaburzenie ruchomości powoduje dłuższy okres dochodzenia osoby poszkodowanej do pełnej sprawności. Osoba poszkodowana bardzo często wymaga również pomocy osoby trzeciej, dowozów do poradni specjalistycznych czy pomocy przy rehabilitacji.

Na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu z osobą poszkodowaną w sposób rzetelny każdorazowo oceniamy występujący uszczerbku na zdrowiu oraz prognozę dalszego leczenia specjalistycznego.

Wypłata zadośćuczynienia

 

Profesjonalne przygotowanie wniosku, pomoc w skompletowaniu dokumentacji, doświadczenie działu prawnego Kompensja zajmującego się osobą poszkodowaną znacznie skracają czas oczekiwania na wypłatę najwyższego do uzyskania zadośćuczynienia.