Skip to content

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne mogą otrzymać wszyscy uczestniczy zdarzenia z wyłączeniem samego sprawcy. Obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej, chroni posiadacza pojazdu od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jednak zdarzają się sytuacje, w których sprawca wypadku oprócz konsekwencji karnych, poniesie również finansowe następstwa swoich działań. Na czym polega tzw. regres ubezpieczeniowy?

Odszkodowanie komunikacyjne przy wypadkach bardzo poważnych (gdy poszkodowany doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu) lub w przypadku zdarzeń śmiertelnych – często opiewa na kwoty, przekraczające kilkaset tysięcy złotych. Ubezpieczyciel ponosi jednak odpowiedzialność za wypadki komunikacyjne  tylko w określonych sytuacjach. Wyłączeniem tej odpowiedzialności jest właśnie regres ubezpieczeniowy. Jest to prawo ubezpieczyciela dochodzenia od sprawcy wypadku zwrotu odszkodowania komunikacyjnego wypłaconego osobom poszkodowanym.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania za wypadki komunikacyjne?

  • Sprawca wypadku wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholi, w stanie nie-trzeźwości albo po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  • Kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.
  • Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.
  • Zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo, jeżeli spowodujemy wypadek nie posiadając obowiązkowego ubezpieczenia OC, wtedy również zostaniemy obciążeni regresem ubezpieczeniowym solidarnie z właścicielem pojazdu.

Przedawnienie regresu za wypadki komunikacyjne.

Przedawnienie jest to możliwość uchylenia się od spełnienia określonego roszczenia po upływie  ustalonego prawem terminu. W przypadku regresu ubezpieczeniowego, obecne orzecznictwo i opinie są podzielone. W większości przeważa jednak pogląd, iż jest to 3 letni okres przedawnienia.

Czy regres ubezpieczeniowy obciąża spadkobierców?

Jeżeli wypadek komunikacyjny zakończył się tragicznie, a wśród osób poszkodowanych są ofiary śmiertelne, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny otrzymuje najbliższa rodzina poszkodowanego. Zakładając, iż w zdarzeniu zginął również kierowca pojazdu, który np. prowadził auto bez wymaganego prawa jazdy, regres odszkodowawczy nie będzie miał zastosowania. Również w stosunku  do najbliższej rodziny. Regres ubezpieczeniowy za odszkodowania komunikacyjne nie jest dziedziczony przez najbliższych członków rodziny sprawcy wypadku.

Pamiętaj, że wykupienie polisy nie zwalnia Cię od przestrzegania przepisów prawa. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu lub nie mając prawa jazdy ponosisz ryzyko, które w sytuacji spowodowania wypadku skutkuje poważnymi konsekwencjami jakim jest regres ubezpieczeniowy. Jeżeli nie wiesz czy masz szansę uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, zgłoś się do NAS. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy w jaki sposób możesz uzyskać najwyższe odszkodowanie.

Autor: Przemysław Ziołkowski