Skip to content
W przypadku śmierci siostry w wypadku komunikacyjnym możemy pomóc Tobie uzyskać odszkodowanie do 20 lat wstecz.

W jakich sytuacjach wypłacane odszkodowanie po śmierci siostry

Kolejne orzeczenia potwierdzają kształtującą się linię orzeczniczą, zgodnie, z którą najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Osoby poszkodowane, które wskutek wypadku komunikacyjnego straciły bliska osobę, mają prawo wystąpić o odszkodowanie. Do grona osób najbliższych niewątpliwie należy siostra.

Wyrok, potwierdzający taką linię orzeczniczą zapadł 4 grudnia 2013 roku w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie (sygn. akt I ACa 564/13) sprawa o odszkodowanie dotyczyła wypadku z lipca 2004 roku, siostra powódki została potrącona przez samochód. Na skutek odniesionych obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym zmarła na miejscu zdarzenia. Siostra zmarłej wystąpiła o zadośćuczynienie do zakładu ubezpieczeń, w którym polisę OC miał wykupiony sprawca wypadku.  W toku przeprowadzonych ustaleń wskazano, że relacje wykraczały znacznie poza relacje wynikające z więzi rodzinnych. Siostry łączyła głęboka przyjaźń. Wypadek miał miejsce niedaleko domu rodzinnego, co spotęgowało szok psychiczny. Nagła zmiana dotychczasowego życia była niewątpliwie ogromnym wstrząsem dla młodej osoby. Utrata osoby najbliższej często powoduje konieczność korzystania z pomocy psychiatry. Żal i tęsknota za osoba najbliższą powodują ograniczenie kontaktów ze znajomymi. Spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym śmierć poniosła siostra powódki było bezprawnym naruszeniem jej dobra osobistego w postaci prawa do życia w pełnej rodzinie – orzekł sąd.

Czy można otrzymać odszkodowanie po śmierci siostry

Ustalając kwotę zadośćuczynienia należy brać pod uwagę trudności w funkcjonowaniu, które są konsekwencją utraty siostry. Długotrwałe utrzymywanie się stanu żalu i osamotnienia wskazuje na uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej. Kwota należnego zadośćuczynienia uzależniona jest również od utrzymujących się konsekwencji zdarzenia, pomocy i leczenia psychiatrycznego. Wiek rodzeństwa, wspólne zamieszkiwanie, pasje mają również istotny wpływ na wysokość odszkodowania .

W jaki sposób dochodzić odszkodowania

Wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie jest procesem złożonym, wymaga dużego doświadczenia oraz zaangażowania. Zlecając prowadzenie sprawy profesjonalnej firmie odszkodowawczej Kompensja mamy pewność, że uzyskamy najwyższą kwotę odszkodowania oraz zadośćuczynienia.