Skip to content

Urazy klatki piersiowej oraz związane z nimi złamania są częste w wypadkach komunikacyjnych, a także poślizgnięciach, upadkach czy innych nieszczęśliwych zdarzeniach. Bezpośrednią przyczyną złamania żeber jest uderzenie, ucisk na klatkę piersiową, ale także zmiażdżenie lub przygniecenie. W dzisiejszym artykule m.in. opiszemy rodzaje urazów klatki piersiowej, objawy, konsekwencje powikłań i wreszcie jak uzyskać odszkodowanie za złamanie żeber.

Jak dochodzi do złamania żebra?

Złamanie kości żeber najczęściej dochodzi wskutek gwałtownego i bezpośredniego uderzenia lub nacisku. Przyczyn może być wiele. Upadek na śliskiej nawierzchni, uderzenie w klatkę piersiową, niekiedy do urazu dochodzi również w trakcie udzielania pierwszej pomocy i czynnościach resuscytacji krążeniowo-oddechowej, często również w wszelkiego rodzaju wypadkach komunikacyjnych.

Złamaniu może ulec jedno lub jednocześnie kilka kości żeber. Ze względu na ciężkość obrażeń złamania możemy podzielić na:

  • proste, w których nie ma dodatkowych powikłań i uszkodzone są tylko kości,
  • złamania, które spowodowały dodatkowe powikłania,
  • złamania, w których kość pękła w kilku miejscach, tzw. złamania wieloodłamowe.

Objawy i powikłania – złamanie żebra

Złamane żebro nie zawsze daje o sobie znać bezpośrednio po wypadku. Po kilku godzinach lub nawet dniach zaczynamy odczuwać ból w rejonie klatki piersiowej, bolesność dotykową w miejscu złamania, problemy z oddychaniem – duszności.

Powikłania złamania mogą być różne. Uszkodzone fragmenty kości mogą prowadzić do uszkodzenia płuc, nerwów, naczyń krwionośnych, czy narządów wewnętrznych.

W przypadku złamań dolnych i środkowych żeber na dodatkowe urazy narażone są wątroba oraz śledziona, które w przypadku silnego krwotoku stanowią poważne zagrożenie życia. Jeżeli złamania z kolei będą dotyczyć górnych żeber, wówczas częstym powikłaniem jest uszkodzenie układu oddechowego. Utrudnione oddychanie, przebite płuco, odma opłucna to najczęstsze z nich.

Odszkodowanie za złamane żebra

Wszelkiego rodzaju złamania, nie tylko kości klatki piersiowej niewątpliwie są urazami, które powodują określony uszczerbek na zdrowiu. Ocena wielkości naszego cierpienia, utraty zdrowia oraz poniesionej krzywdy w głównej mierze zależy od wielkości naszych obrażeń. Do kogo jednak zgłosić się o uzyskanie odszkodowania za złamane żebra? Czy muszę być ubezpieczony aby uzyskać rekompensatę? Otóż wszelkiego rodzaju odszkodowania uzyskuje się, gdy ustalono podmiot odpowiedzialny za powstałą szkodę. Mówiąc prościej musi być wina, aby ubezpieczyciel sprawcy mógł nam wypłacić należne roszczenia. W jakich sytuacjach należy nam się z OC sprawcy wypadku  odszkodowanie za złamane żebra?

1. Wypadek komunikacyjny

Jako poszkodowany pasażer, pieszy, kierowca czy motocyklista masz możliwość starania się o uzyskanie odszkodowania za złamane żebro z OC sprawcy. Zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie oraz rekompensata za pogorszoną sytuację życiową to roszczenia, które ubezpieczyciel pojazdu wypłaca wszystkim osobom poszkodowanym wypadku, którym nie można przypisać winy spowodowania wypadku.

2. Wypadek przy pracy

Jeżeli podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych doszło do wypadku z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Odszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możliwe jest również uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji od pracodawcy.

3. Wypadek w rolnictwie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje również właścicieli gospodarstw rolnych. Jeżeli do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego, przy pracach rolniczych lub z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych, osoby poszkodowane uzyskają należne odszkodowanie za złamane żebra.

4. Wypadek wskutek błędu medycznego.

Jeżeli wskutek zaniechania lub nienależytego działania podmiotu medycznego  doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Każdy ubezpieczyciel adekwatnie do poniesionych obrażeń ocenia procentowy uszczerbek na zdrowiu. Uraz klatki piersiowej w tym złamanie żeber jego wielkość oraz skomplikowanie złamania determinuje wielkość uszczerbku, a tym samym kwoty odszkodowania. Procentowy uszczerbek na zdrowiu w przypadku tego rodzaju urazu może wahać się od jednego do kilkudziesięciu procent.

Ze względu na ciężkość obrażeń złamania żeber możemy podzielić na:

  • złamanie żebra bez zniekształceń i powikłań,
  • złamanie żeber – bez zniekształceń oraz bez zmian wydolności oddechowej,
  • złamanie żebra lub żeber z przekształceniami i bez problemów z wydolnością oddechową,
  • złamania żeber z przekształceniami i bez problemów z wydolnością oddechową,
  • złamania żeber ze średnim lub znacznym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej oraz ze średniego stopnia lub znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku wyślij do nas swoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą!