Skip to content

Śmiertelne wypadki komunikacyjne na polskich drogach zdarzają się bardzo często. W przypadku śmierci najbliższej osoby, ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku wypłaca należne roszczenia wszystkim osobom uprawnionym. Zgodnie z przepisami prawa pieniądze po śmierci rodzica wypłacone będą dzieciom poszkodowanego.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Odszkodowanie po śmierci rodzica – jakie roszczenia?

Osoby uprawnione do odszkodowania w przypadku śmierci rodzica to zarówno dzieci biologiczne jak również te adoptowane czy przyjęte na wychowanie. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kluczowe są wzajemne relacje oraz więzi emocjonalne jakie łączyły dzieci z poszkodowanym. W oparciu o indywidualną sytuację pośrednio poszkodowanych ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku zobowiązany jest do wypłaty następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia jako rekompensaty za pogorszoną sytuację życiową po śmierci rodzica,
  • stosownego odszkodowania w ramach pogorszonej sytuacji materialnej dzieci poszkodowanego,
  • renty, gdy dzieci po śmierci rodzica utraciły źródło utrzymania,
  • zwrotu kosztów pogrzebu tej osobie, która te koszty poniosła.

Przygotowanie wniosku roszczeniowego o uzyskanie należnych świadczeń zawsze powinna poprzedzać wnikliwa i szczegółowa analiza sytuacji osoby uprawnionej do odszkodowania. Pieniądze po śmierci rodzica wypłacane są bowiem w oparciu o indywidualną sytuację dziecka poszkodowanego, jego pogorszoną sytuację życiową oraz wzajemne relacje i więzi emocjonalne, które łączyły je z rodzicem. Co do zasady roszczenia te charakteryzuje również to, że powinny stanowić pełną i stosowną rekompensatę za poniesioną szkodę. Jeżeli dziecko, które straciło rodzica jest małoletnie, nie jest w stanie się samo utrzymać, a wychowywało je tylko jedno z rodziców stosownym jest rościć o uzyskanie nie tylko zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania, ale również comiesięcznej renty jako stałą pomoc i zapewnienie środków do życia i utrzymania.

Pieniądze po śmierci rodzica w wypadku sprzed roku 2008

Zadośćuczynienie to roszczenie, które stanowi znaczący kwotowy udział wśród wszystkich pozostałych, które powinien wypłacić ubezpieczyciel OC sprawcy. Jednak w przepisach kodeksu cywilnego instytucja ta pojawiała się stosunkowo niedawno. Dopiero nowelizacja z sierpnia 2008 roku wprowadziła możliwość roszczenia zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. Przepis, którego treść to „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” daje możliwość uzyskania również świadczenia jako rekompensatę pogorszonej sytuacji życiowej, krzywdy moralnej czy cierpienia psychicznego po stracie rodzica w wypadku. Co jednak w sytuacji gdy najbliższa rodzina nie rościła wcześniej o uzyskanie odszkodowania dla wypadku sprzed 2008 roku? Obecnie liczne orzecznictwa (w tym również Sadu Najwyższego) oraz interpretacja przepisów jest zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty dodatkowego roszczenia zadośćuczynienia. Ponadto w okolicznościach gdy dla wypadku sprzed roku 2008 roszczenia były już wypłacone jest możliwość aby rodzina poszkodowanego starała się o uzyskanie zadośćuczynienia na podstawie art. 446 par 4 KC.

Pieniądze po śmierci rodzica – jak uzyskać najwyższe kwoty?

Proces odchodzenia roszczeń odszkodowawczych często nie jest sprawą szybka ani łatwą, tym bardziej gdy rości się o rekompensatę po śmierci osoby bliskiej. Proces likwidacyjny często kończy się na etapie gdy ubezpieczyciel zwyczajnie nie chce zapłacić adekwatnych kwot należnej rekompensaty. Licząc na niewiedzę poszkodowanych wypłaca część odszkodowania z informacją o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową. Wybierając kancelarię prawną poszkodowany ma szansę na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Profesjonalny pełnomocnik prowadzi sprawę w sposób, który daje bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania możliwie najwyższej rekompensaty.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe