Skip to content

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Uczestnictwo w wypadku spowodowanym przez osobę trzecią niesie za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za powstanie szkody ma zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązek wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Na polskim rynku działa kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń, jednak największy udział w rynku polis OC komunikacyjnych ma jedna polska firma. Uzyskiwanie odszkodowania od tego ubezpieczyciela wymaga właściwego podejścia. Nasza Kancelaria mając bogate doświadczenie w kontakcie z tym podmiotem jest w stanie ustalić satysfakcjonujące dla klienta warunki wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Profesjonalna pomoc prawna

Osoba poszkodowana często nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie praw, które im przysługują. Niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna wyspecjalizowanej kancelarii takiej jak Kancelaria Kompensja pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za doznaną krzywdę. Odszkodowania kancelaria uzyskuje w sposób jak najbardziej efektywny i możliwie szybki. Wieloletnie doświadczenie zespołu prawników w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych pozwala najczęściej po żmudnych negocjacjach na zakończenie sprawy ugoda pozasądową. W przypadku gdy stanowisko ubezpieczalni jest niezadowalające, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Kancelaria Kompensja należy do najaktywniejszych firm, pomagających w uzyskaniu najwyższych odszkodowań i świadczeń od firm ubezpieczeniowych. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<