Skip to content

Kiedy spotykamy się w życiu ze nagłą stratą bliskiej osoby zrozumiałym jest, że nasze cierpienie oraz ból są oczywiste, a utrata członka rodziny czymś czego nie da się zrekompensować. Nierzadko potrzeba wiele czasu, wparcia, a nawet pomocy lekarzy specjalistów aby wrócić do normalnego życia sprzed wypadku. W takich chwilach nie zastanawiamy się nad jakąkolwiek rekompensatą, nie myślimy czy śmierć członka rodziny wpłynie na naszą dotychczasową sytuację życiową i w jakim stopniu ulegnie ona pogorszeniu. Dopiero po jakimś czasie od wypadku, przychodzi czas kiedy człowiek zaczyna zastanawiać się skąd znajdzie pieniądze na utrzymanie rodziny, jak sobie poradzi spłacając samodzielnie kredyt na mieszkanie, jak wychowa dzieci bez pomocy współmałżonka?

Pytań zazwyczaj jest bardzo dużo i są one zrozumiałe. Szczególnie wtedy gdy w wypadku ginie ojciec dzieci. Bez względu na to, czy są one małoletnie, czy już dorosłe i samodzielne, jego strata niewątpliwie zawsze niesie ze sobą ogromny ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz pogorszoną sytuację życiową.

Śmierć ojca – co się należy po wypadku

Wypadki komunikacyjne przy pracy lub w rolnictwie co do zasady są tymi, które łączy konieczność obowiązkowego ubezpieczenia. Polskie prawo nakazuje posiadaczom pojazdów mechanicznych, właścicielom gospodarstw rolnych oraz w przypadku określonych branż – właścicielom firm, posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu ubezpieczaniu, poszkodowani nie muszą posiadać własnej polisy, a sam sprawca wypadku, nie odpowiada finansowo za powstałe w takich zdarzeniach szkody osobowe oraz rzeczowe.

Jeżeli wypadek kończy się śmiercią poszkodowanego, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca określone roszczenia odszkodowawcze osobom uprawnionym. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, osoby uprawnione do odszkodowania to nie tylko krewni czyli rodzice, rodzeństwo czy współmałżonek, ale również osoby które z poszkodowanym łączyły bliskie relacje oraz więzi emocjonalne.

W analizowanym przypadku roszczenia powypadkowe przysługują oczywiście dzieciom zmarłego ojca. Należy jednak pamiętać, iż przepisy prawa wymagają, aby spełnione były warunki, które determinują zasadność i możliwość wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Najważniejsze z nich to:

  • poszkodowany nie może być sprawcą wypadku (okoliczność wyłącznej winy wyklucza możliwość starań o odszkodowanie z OC),
  • między poszkodowanym a jego dziećmi muszą istnieć relacje oraz więzi emocjonalne, których zerwanie spowodowało pogorszenie sytuacji życiowej,
  • zgłaszane roszczenia odszkodowawcze muszą być udowodnione.

W takim razie co się należy po śmierci ojca w wypadku? Analizując przepisy prawa, dzieci zmarłego ojca w toku postępowania przed ubezpieczycielem, mogą starać się o:

  • zadośćuczynienie jako rekompensatę za pogorszoną sytuację życiową (np. utrata opieki, wsparcia w wychowaniu),
  • stosowne odszkodowanie, jako naprawa pogorszonej sytuacji materialnej pośrednio poszkodowanych (gdy strata ojca wiązała się z dotychczasowym jak i przyszłym pogorszeniem sytuacji finansowej),
  • renta alimentacyjna (w okolicznościach gdy ojciec łożył na utrzymanie i wychowanie swoich dzieci),
  • zwrot kosztów pogrzebu (gdy dzieci sfinansowały pochówek zmarłego ojca).

Aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie niejednokrotnie należy poświęcić wiele wysiłku i determinacji. Poszkodowani niestety często są ignorowani w potrzebach swoich roszczeń przez Towarzystwa Ubezpieczeniowi i stają w nierównej walce o uzyskanie adekwatnych kwot odszkodowań. Kancelaria Kompensja pomaga jednak wszystkim osobom, którzy zdecydują się na współpracę. Dzięki doświadczeniu oraz gwarancji rzetelności jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc we wszystkich sprawach odszkodowawczych.