Skip to content

Co mają zrobić dzieci po śmierci ojca w wypadku drogowym?

W wielu przypadkach jest tak, że to ojciec jest głównym żywicielem rodziny. Często jego śmierć, poza traumą psychiczną wywołuje poważne utrudnienia finansowe dla dzieci w dalszym ich życiu. Polskie prawo chcąc wyjść naprzeciw takim sytuacjom pozwala uzyskać określone świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Ich uzyskiwanie często wiąże się ze żmudnym procesem, który właściwie potrafią przeprowadzić doświadczeni prawnicy, np. tacy jak Ci z Kancelarii Kompensja.

O jakie świadczenia mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że Kodeks Cywilny przewiduje kilka świadczeń dla dzieci po śmierci ojca – warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który osiągnął już wiele sukcesów w podobnych sprawach.

Świadczenie po śmierci ojca, o które mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca to:

  • zwrot kosztów pogrzebu – art. 446§1 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”
  • renta – art. 446§2 Kodeksu Cywilnego: „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”
  • Odszkodowanie – art. 446§3 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”
  • Zadośćuczynienie – art. 446§4 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

Kancelaria Kompensja – jak możemy pomóc walczyć o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że starania o wyżej opisane świadczenia wymagają bardzo rzetelnego przedstawienia dowodów oraz znajomości argumentów jakich używają Towarzystwa Ubezpieczeniowe podczas takich postępowań – warto powierzyć taką sprawę dla kancelarii odszkodowawczej, co z jednej strony zdecydowanie zwiększy szansę na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a z drugiej strony pozwoli zmniejszyć stres jakim obciążone są dzieci po śmierci ojca, ponieważ po stronie klienta naszej kancelarii odszkodowawczej jest minimum formalności, co pozwala na uniknięcie powtórnego cierpienia w związku ze sprawą o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Walczymy o jak najwyższe świadczenia dla dzieci po śmierci ojca i doradzamy co zrobić w takich sytuacjach, aby uzyskane kwoty były jak najbardziej korzystne. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<