Jak sprawdzić wysokość odszkodowania PZU – Przewodnik po odszkodowaniach z OC i ubezpieczeń na życie

Jak sprawdzić wysokość odszkodowania PZU – Przewodnik po odszkodowaniach z OC i ubezpieczeń na życie

Rozumienie procesu ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy pojazdu oraz z ubezpieczeń na życie jest kluczowe dla każdej osoby poszkodowanej w wypadku. W tym artykule szczegółowo omówimy, jak sprawdzić wysokość odszkodowania PZU i jakie kroki należy podjąć, aby je uzyskać.

Spis treści

Czym jest OC?

Zacznijmy od bardzo istotnej kwestii, czy wiesz czym jest i co oznacza skrót OC? Jeśli tak to jesteś w niewielkim procencie osób, które posiadają tę wiedzę. OC to skrót od odpowiedzialność cywilna, więc ubezpieczenie OC to nic innego, niż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które potocznie określa się jako OC, czyli rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które chroni ubezpieczonego, gdy ten będzie zobowiązany do naprawienia skutków szkody, którą wyrządził komuś w następstwie niedozwolonego czynu lub wskutek nienależytego lub niewykonania zobowiązania, którego się podjął.

Podstawy odszkodowań z OC sprawcy wypadku

O odszkodowaniu z OC sprawcy pojazdu mówimy wtedy, gdy wypadek komunikacyjny został spowodowany przez innego niż my kierowcę. Obejmuje ono zarówno szkody materialne, jak i niematerialne (np. utratę dochodów czy koszty leczenia). Warto mieć wiedzę, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku oraz jakie czynniki mają wpływ na wysokość odszkodowania, dlatego zawarliśmy te informacje w dalszej części artykułu.

Proces dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy

Podstawowym krokiem w procesie dochodzenia odszkodowania jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Wymaga to zgromadzenia odpowiednich dowodów i dokumentów, takich jak dokumentacja medyczna, notatka policyjna, a także zdjęcia uszkodzeń pojazdu, miejsca zdarzenia oraz ewentualne zeznania świadków, którzy byli obecni przy zajściu. Warto pamiętać o zgłoszeniu szkody jak najszybciej, by nie przekroczyć terminów przewidzianych przez prawo.

Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania z OC

Wysokość kwoty odszkodowania z OC zależy od wielu czynników, w tym od stopnia uszkodzeń, czasu niezbędnego na naprawę pojazdu, czy kosztów leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Wartość odszkodowania może być także związana z utratą dochodów poszkodowanego w wyniku wypadku. W przypadku uszkodzeń ciała, odszkodowanie często kalkulowane jest na podstawie specjalnych tabel, które ubezpieczyciel bierze pod uwagę określając stopień i rodzaj doznanych urazów.

Odszkodowania z ubezpieczeń na życie w PZU

W przypadku ubezpieczeń na życie, PZU oferuje odszkodowania np. za śmierć ubezpieczonego, ciężkie choroby czy wypadki. Proces ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia na życie wymaga zgłoszenia szkody i dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, takiej która potwierdzi zgłaszany stan rzeczy, czyli np. akt zgonu, gdy zgłaszamy śmierć ubezpieczonego, czy dokumentacja medyczna w przypadku zaistnienia chorób, które obejmowała polisa.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

Aby ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, poszkodowany lub uposażeni powinni zgłosić szkodę do PZU, dostarczając niezbędne dokumenty, które mogą obejmować dokumentację medyczną, akt małżeństwa w przypadku śmierci małżonka, czy dowód osobisty. Należy pamiętać o zgłoszeniu szkody jak najszybciej, aby proces wypłaty świadczenia mógł zostać rozpoczęty.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia na życie - czynniki wpływające na wielkość kwoty

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia na życie zależy oczywiście od warunków polisy, którą zawarliśmy z ubezpieczycielem. Kwota wypłaconego odszkodowania może obejmować ustaloną sumę ubezpieczenia lub być wyliczona na podstawie konkretnej sytuacji, takiej jak rodzaj i stopień ciężkości choroby ubezpieczonego. Warto pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z warunkami swojej polisy, aby wiedzieć, jakie świadczenia przysługują w różnych sytuacjach. Jest to niezwykle istotna, a wręcz kluczowa kwestia dotycząca wysokości odszkodowania, dlatego zanim podpiszesz polisę na życie upewnij się, że zawarte w niej warunki zabezpieczają Twój interes.

Ważne terminy i zasady w procesie odszkodowawczym

W przypadku odszkodowań dotyczących odpowiedzialności cywilnej, czyli z tzw. OC, ubezpieczyciel ma standardowo 30 dni na wypłatę świadczenia od momentu zgłoszenia szkody. Jednak w przypadku wystąpienia trudności w ustaleniu okoliczności wypadku, termin ten może wydłużyć się do 60 dni, o czym ubezpieczyciel oczywiście informuje poszkodowanego w formie pisemnej. Warto być świadomym tych terminów i monitorować postęp w procesie odszkodowawczym.

Jak uniknąć zaniżenia odszkodowania

W procesie dochodzenia odszkodowania ważne jest, aby nie zgadzać się na propozycję ubezpieczyciela, jeśli wydaje się nam ona zaniżona. Jako poszkodowany masz pełne prawo do negocjacji wysokości odszkodowania, a także do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, które według Ciebie jest niesłuszna. Warto skorzystać z pomocy prawnej, aby zwiększyć szanse na uzyskanie sprawiedliwej kwoty odszkodowania, dlatego jeśli potrzebujesz wsparcia możesz zgłosić się do Kancelaria Kompensja dzwoniąc pod numer telefonu 797 670 906, gdzie nasi eksperci dostępni od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00, udzielą Ci bezpłatnej porady lub poproszą o przesłanie dokumentów do analizy, po dokonaniu której dostaniesz informacje w jakim zakresie możemy pomóc przy Twojej sprawie.

Pamiętaj, że zaniżenie odszkodowania może wynikać z różnych przyczyn, takich jak niedoszacowanie szkody przez rzeczoznawcę, błędów w dokumentacji, czy braku niektórych dowodów. W przypadku niezadowolenia z wysokości odszkodowania, poszkodowany może skorzystać z możliwości odwołania się.

Podsumowanie

Kończąc temat – Jak sprawdzić wysokość odszkodowania PZU – dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy pojazdu lub z ubezpieczenia na życie wymaga zrozumienia procesu, zgromadzenia odpowiednich dokumentów i świadomości swoich praw.

Pamiętaj, że masz prawo do negocjacji wysokości odszkodowania, jeśli uważasz, że przyznana kwota jest zbyt niska. Nie zapominaj o możliwości odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, jeśli ta nie jest dla Ciebie korzystna. Pamiętaj, że masz również prawo do korzystania z pomocy wykwalifikowanych specjalistów, którzy poprowadzą za Ciebie cały proces dochodzenia odszkodowania.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć jak sprawdzić wysokość odszkodowania PZU. Jeśli jednak wciąż masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z Kancelaria Kompensja (numer telefonu 797 670 906) już teraz i uzyskaj niezbędne informacje od naszych prawników.

Pamiętaj, że proces dochodzenia odszkodowania może być złożony, ale posiadając odpowiednią wiedzę i wsparcie, możesz skutecznie dochodzić swoich praw.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Ile dostanę odszkodowania po wypadku samochodowym?

Ile dostanę odszkodowania po wypadku samochodowym?

Jeśli zastanawiasz się ile za odszkodowanie po wypadku wypłaca dany ubezpieczyciel to ta publikacja jest dla Ciebie. To nasz kolejny artykuł, który ma pomóc Tobie lub Twoim bliskim, którzy zostali poszkodowani w wypadku. Dowiesz się z niego jaką mniej więcej kwotę odszkodowania możesz otrzymać od swojego ubezpieczyciela lub ubezpieczyciela sprawcy w przypadku wypadku samochodowego, w którym Ty lub Twoi bliscy brali udział.

Wysokość odszkodowania, czyli kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym zależy od rodzaju i wielkości urazu – inaczej od tego, jak procentowo przedstawia się on w rozumieniu uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do naszej pełnej sprawności. W ramach OC możemy dostać od ubezpieczyciela nawet do 5 milionów euro – jest to kwota tzw. sumy gwarancyjnej tycząca się szkód na osobie. Są to informacje ogólne, dlatego zachęcamy do przeczytania całości artykułu, ponieważ znajdują się w nim cenne wskazówki, z których można skorzystać, aby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

Spis treści

Co zrobić, by uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Możemy śmiało przypuszczać, że jest to jedno z pierwszych pytań, które zadaje sobie każda poszkodowana w wypadku osoba lub bliscy działający w jej imieniu (niestety nie każdy poszkodowany ma na tyle szczęścia, by móc samodzielnie funkcjonować po wypadku i wtedy reprezentują go bliscy). Otóż, jeśli poszkodowany (w wypadku) lub bliscy w jego imieniu chcą uzyskać odszkodowanie, zobligowani są do tego, by zgłosić zdarzenie do firmy, w której miał on wykupioną polisę OC lub do firmy, w której takowa była wykupiona przez sprawcę wypadku.

Warto tu zaznaczyć, że ubezpieczyciel nie zgłasza się do poszkodowanego lub jego rodziny sam – jest to kwestia, która leży po stronie zainteresowanych.

Musisz też wiedzieć, że mimo tego, iż szkody na osobie przedawniają się nawet w ciągu 20 lat (20 lat dotyczy szkody będącej skutkiem przestępstwa, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym, pozostałe przypadki mają 3 letni okres przedawnienia roszczeń) zaleca się, by sprawę zgłosić możliwie jak najszybciej z kilku prostych powodów. Jest wtedy możliwość ustalenia jak największej ilości faktów i zdobycia dowodów, ponieważ wszystko odbywa się “na świeżo”, a poza tym uszczerbek na zdrowiu (jeśli taki powstał) jest wówczas największy. Po długim czasie dowody mogą być ciężkie do pozyskania, faktów nie będziemy już tak dobrze pamiętać, jak po samym zdarzeniu, a zdrowotnie będziemy w znacznie lepszej kondycji, niż zaraz po wypadku. Niby logiczne, a mimo to wielu poszkodowanych zwleka, by zgłosić sprawę.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

30 dni od zgłoszenia szkody to termin, w którym ubezpieczyciel powinien wypłacić należną kwotę, ale ten czas może zostać przez niego wydłużony z powodu braku możliwości ustalenia okoliczności zdarzenia. Jeśli w Twoim przypadku taka sytuacja będzie miała miejsce, ubezpieczyciel będzie musiał poinformować Cię o tym fakcie, ponieważ nie może przesuwać terminu bez wyraźnego powodu i poinformowania Ciebie o zaistniałych okolicznościach. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i ustalenie ile za odszkodowanie po wypadku należy się poszkodowanemu to wypłata takiego odszkodowania, jeśli oczywiście decyzja będzie pozytywna powinna nastąpić do 14 dni od wyjaśnienia okoliczności – jednak nie może stać się to później, niż 90 dni od zgłoszenia szkody.

Ile za odszkodowanie po wypadku - podsumowanie

To ile za odszkodowanie po wypadku wypłaci ubezpieczyciel zależy od kilku czynników:

 • rodzaj i wielkość szkody
 • rodzaj i wielkość urazu
 • strona, po której jesteśmy: sprawca, poszkodowany (np. prowadzący pojazd, pasażer, pieszy, rowerzysta)
 • czas od momentu powstania szkody, który upłynął od zdarzenia
 • kompletność i jakość dokumentacji (medycznej i dokumentującej zdarzenie)

Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu szkody?

Jeśli masz pytania dotyczące odszkodowania możesz skontaktować się z profesjonalnym podmiotem, który zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań i będzie mógł Ci pomóc. Możesz skorzystać z pomocy Kancelarii Kompensja (zajrzyj na stronę www.kompansja.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 797 670 906), która nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z tematem, ale również będzie mogła poprowadzić sprawę w Twoim imieniu, dokładając wszelkich starań, byś na pytanie ile za odszkodowanie po wypadku wypłacił Ci ubezpieczyciel mógł odpowiedzieć “Więcej, niż myślałem.”.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Zgłoszenie szkody ubezpieczyciela to procedura, która prawie zawsze wygląda tak samo u różnych ubezpieczycieli. Istnieje kilka sposobów na zgłoszenie szkody. Każdy z nich jest prosty i nie wymaga dużego zaangażowania czasowego.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe skupia się na satysfakcji klienta. Pracownicy firmy mając na uwadze fakt, iż osoba zgłaszająca szkodę jest poszkodowana – co z pewnością ma prawo wywoływać u niej nadmierny stres – stworzyli intuicyjne procedury na to, by zgłoszenie szkody było, jak najmniej inwazyjne dla psychiki poszkodowanego. Na internetowej stronie towarzystwa podany jest również dokładny wykaz dokumentów, które są niezbędne do właściwego zgłoszenia, dlatego zanim rozpoczniesz proces zgłaszania szkody zajrzyj na stronę www ubezpieczyciela i upewnij się, że masz już komplet dokumentów, który zgodny jest ze wskazanymi wytycznymi.

Spis treści

Jaki czas na zgłoszenie szkody

Osoby poszkodowane bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że czas to jedna z najważniejszych kwestii przy zgłaszaniu szkód. W przypadku zgłaszania szkody z ubezpieczenia OC – według ubezpieczyciela sprawę należy zgłosić niezwłocznie, ale odniesiemy się tutaj do terminów ustawowych – bo to jest wyznacznik, którego należy się trzymać -, które różnią się w zależności od rodzaju szkody. Jeśli doszło do kolizji mamy 3 lata na zgłoszenie szkody, jeśli do wypadku termin wynosi już znacznie dłużej, bo aż 20 lat.

W przypadku, gdy sprawa związana jest z ubezpieczeniem AC – szkodę powinniśmy zgłosić jak najszybciej, ale termin zgłoszenia nie może przekroczyć 7 dni od zdarzenia lub 1 dnia, jeśli przyczyną zdarzenia jest kradzież lub wandalizm (w tym przypadku należy pamiętać także o konieczności niezwłocznego powiadomienia policji).

Metody z jakich możesz skorzystać przy zgłaszaniu szkody

Oto kilka metod z jakich możesz skorzystać, gdy zgłaszasz szkodę:

 • internetowy formularz – szybki sposób na zgłoszenie szkody z każdego miejsca w dowolnym i dogodnym dla zgłaszającego momencie – odpowiedni dla tych, którzy lubią digitalowe rozwiązania i intuicyjne formularze, które podpowiadają użytkownikowi – przeprowadzając wypełniającego przez cały proces;

 • telefon na infolinię – najwygodniejsze rozwiązanie dla tych, którzy nie mają internetu, jak również dla tych, którzy lubią zadać “100 pytań do”, by wiedzieć jak dokładnie przebiega proces, w którym mają uczestniczyć. Jest to forma, która dla wielu może wydawać się przestarzała i “niewygodna”, ponieważ infolinie kojarzą nam się z wydłużonym procesem oczekiwania, ale zdziwiłbyś się jak wiele osób wciąż korzysta z tej infolinii, jako kanału do zgłoszenia szkody;

 • video czat – przed nawiązaniem połączenia, zgłaszający wybiera temat sprawy, a później łączy się na video konsultację i zgłasza sprawę do odpowiedniego działu;

 • SMS na numer – korzystając z tej metody zgłaszasz prośbę o kontakt do pracownika ubezpieczyciela, który oddzwoni do Ciebie celem przyjęcia sprawy;

 • mail – nie każdy jest fanem wypełniania dokumentów online, niektórzy wolą wysłać email do towarzystwa ubezpieczeniowego z pełnym opisem szkody i niezbędnymi dokumentami. Warto pamiętać, że można tutaj skorzystać z opcji potwierdzenia doręczenia e-korespondencji prosząc o elektroniczną zwrotkę, iż wiadomość została dostarczona, co pozwoli nam mieć pewność, iż zgłoszenie poprawnie wpłynęło do ubezpieczyciela – daje nam to potwierdzenie terminu rozpoczęcia procesu likwidacji w przypadku ewentualnego odwołania;

 • agent – odnalezienie poprzez stronę www przedstawiciela i umówienie się z nim na spotkanie celem zgłoszenia sprawy – metoda odpowiednia dla tych, którzy lubią wszystko załatwiać osobiście;

 • placówka – gdzie w oddziale agent przyjmie od Ciebie zgłoszenie szkody – wskazana forma zgłoszenia różni się od wspomnianej wcześniej tym, że nie musisz szukać agenta z okolicy, a od razu bezpośrednio udajesz się do placówki celem zgłoszenia szkody.

Zgłoszenie szkody, a wielkość odszkodowania

Jeśli chcesz uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania musisz dopełnić wszelkich formalności w terminach, które zostały do tego wyznaczone. Jeśli nie jesteś pewien jak odpowiednio zająć się sprawą lub po prostu nie chcesz tego robić we własnym zakresie, ponieważ samo zdarzenie wywołuje w Tobie niepokój i stres – zgłoś się do firmy uzyskującej odszkodowania, która w rzetelny i profesjonalny sposób zajmie się wszystkim za Ciebie i zrobi wszystko co w jej mocy, by kwota którą otrzymasz od ubezpieczyciela była jak najwyższa.

Możesz również zgłosić się do Kancelarii Kompensja, która bezpłatnie przeanalizuje wysokość Twoich roszczeń. Możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu 797 670 906. lub wysłać zapytanie zawierające pełną dokumentację wraz z prośba o analizę na adres e-mail biuro@kompensja.pl

Czas procesu likwidacyjnego od chwili zgłoszenia szkody

Obowiązek ubezpieczyciela to likwidacja szkody w terminie 30 dni od jej zgłoszenia Jeśli więc chcesz by jak najszybciej wypłacono Ci odszkodowanie nie zwlekaj i zgłoś szkodę do ubezpieczyciela jak najszybciej.

Bywa, że nadzwyczajne sytuacje wydłużają ten termin o kolejne 60 dni, ale jeśli już wspomniana nadzwyczajna sytuacja zaistnieje, towarzystwo zobligowane jest do podania zasadnego powodu przedłużenia procesu likwidacyjnego, ponieważ nie ma prawa na bezpodstawne przedłużanie sprawy. Z reguły powodem przedłużenie jest brak posiadania dowodu na winę sprawcy.

90 dzień to ostateczny termin procesu likwidacyjnego, gdzie towarzystwo zobligowane jest do wydania decyzji w sprawie.

Czy zgłoszenie szkody należy dokonać we własnym zakresie, czy zgłosić się do wykwalifikowanej w tym firmy?

Decyzja zlecenia sprawy dla pośrednika – , którym w tym przypadku mogłaby być kancelaria taka jak nasza – zawsze należy do poszkodowanego, ale warto zwrócić uwagę na fakt, iż profesjonalne firmy takie jak Kancelaria Kompensja pomogły z sukcesem już wielu takim, jak Ty. Oczywiście, że samodzielnie możesz próbować dochodzić swoich roszczeń, ale zdecydowanie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii. Z doświadczenia wiemy, że wykwalifikowany pełnomocnik będzie w stanie uzyskać dla Ciebie znacznie wyższe kwoty odszkodowań, niż Ty sam.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody Allianz

Allianz zgłoszenie szkody

Każde – dosłownie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma co najmniej kilka sposobów zgłaszania szkody. W artykule, który właśnie czytasz opiszemy metody, z których możesz skorzystać jeśli Ty lub Twoi bliscy możecie skorzystać, jeśli chcecie zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz.

W Allianz zgłoszenie szkody, tak jak w każdej innej firmie świadczącej usługi ubezpieczeniowe – proces zgłaszania sprawy w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany jest nieskomplikowany, a sam ubezpieczyciel, tak jak wspomnieliśmy daje Ci do wyboru kilka opcji, z których możesz wybrać tę, która najbardziej Ci odpowiada.

Spis treści

Allianz zgłoszenie szkody - ile mam na to czasu?

Jeśli zostałeś poszkodowany to jedną z ważniejszych kwestii przy zgłaszaniu szkody gra czas, dlatego bardzo ważne jest byś miał pełną świadomość tego, iż nie możesz, po prostu nie możesz czekać z tym w nieskończoność.

W momencie, gdy chcesz zgłosić szkodę z OC ustawa jasno określa, że w przypadku kolizji masz na to 3 lata, ale już w przypadku wypadku jest na to 20 lat.

Jeśli Twoja sprawa dotyczy AC szkodę musisz zgłosić jak najszybciej, ale termin ten nie może być dłuższy, niż 7 dni od samego zdarzenia lub jeśli przyczyną jest wandalizm lub kradzież na zgłoszenie sprawy masz 1 dzień. W przypadku wandalizmu i kradzieży musisz również niezwłocznie powiadomić o zajściu policję.

W jaki sposób zgłosić szkodę do Allianz?

Wśród możliwości jakie daje towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz, wyróżnia się dokładnie cztery opcje, które pozwolą Ci zgłosić szkodę, oto one:
 • online – możesz skorzystać z elektronicznego formularza, który bez problemu odnajdziesz na stronie internetowej ubezpieczyciela i wysłać zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy – taka forma znacznie przyśpieszy obsługę Twojej sprawy. Opcja, z której korzysta znaczna większość klientów Allianz. Szybko, wygodnie i sprawnie – czego chcieć więcej.

 • telefonicznie – roszczenia możesz jak najbardziej zgłosić telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 224 224 224. Konsultanci są dla Ciebie dostępni pod tym numerem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Przygotuj się, że oczekiwanie na połączenie może zająć znacznie dłużej, niż kilka sekund, ale jeśli nie jesteś zwolennikiem rozwiązań internetowych i nie masz czasu na udanie się do placówki to ta metoda jest dla Ciebie idealna.

 • pocztą – tradycyjna korespondencja jeszcze nie przeszła do lamusa i wciąż ma swoich zwolenników – jeśli, więc jesteś wśród nich możesz dokonać zgłoszenia szkody wysyłając komplet dokumentów na adres:

  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa,
  z dopiskiem: Departament Obsługi Klienta

  Pamiętaj, by wysyłając zgłoszenie w ten sposób nie zapomnieć skorzystać z opcji potwierdzenia doręczenia korespondencji, którą poczta na szczęście oferuje. Pozwoli Ci to mieć pewność co do terminów (jeśli np. będziesz chciał odwoływać się od decyzji), które w przypadku składania roszczeń są bardzo istotne.

 • osobiście – możesz udać się do jednej z wielu placówek Allianz, którą uprzednio znajdziesz dzięki dedykowanej dla klientów towarzystwa wyszukiwarce placówek zamieszczonej na ich stronie internetowej. Dokumenty możesz złożyć w dowolnej placówce firmy, poniewaz nie ma tu jak w przypadku placówek państwowych żadnej rejonizacji.

Allianz zgłoszenie szkody - czas oczekiwania na wypłatę

Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel, czyli w tym przypadku Allianz ma 30 dni – licząc od dnia zgłoszenia szkody – na wypłacenie odszkodowania. Zazwyczaj w ciągu kilku dni od takiego zgłoszenia pracownik firmy skontaktuje się z Tobą, by ustalić przebieg sprawy.

Z ustawy wynika również, że proces likwidacyjny nie może trwać dłużej, niż 90 dni od daty zgłoszenia sprawy. Jeśli, więc wydanie decyzji w Twojej sprawie się przedłuża możesz być pewien, że decyzję ubezpieczyciela poznasz 90 dnia, ponieważ jeśli ten z jakiegoś powodu nie dotrzyma terminu i spóźni się choćby o 1 dzień, zobligowany jest do tego, by spełnić Twoje roszczenia. Rozumiesz, więc dlaczego ubezpieczyciele tak mocno przestrzegają tego terminu.

Allianz zgłoszenie szkody - sprawdzanie statusu sprawy

Status Twojej szkody lub roszczenia możesz sprawdzić dzwoniąc pod numer telefonu +48 224 224 224 lub wysyłając zapytanie za pomocą internetowego formularza.

Nie wiesz jak zgłosić szkodę do Allianz?

Skontaktuj się z Kancelaria Kompensja, a udzielimy odpowiedzi na każde z Twoich pytań. Możesz również wysłać na naszą skrzynkę elektroniczną komplet dokumentów do analizy, która przeprowadzimy bez konieczności dokonywania żadnych opłat.

Nasze atuty to:

 • działanie na prowizji za sukces – także nie płacisz nic na start,
 • wieloletnie doświadczenie,
 • tysiące zadowolonych klientów, którzy wciąż nas polecają.

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 797 670 906 lub wyślij dokumenty na adres e mail szkody@kompensja.pl – jeśli będziemy mogli Ci pomóc, poinformujemy Cię o możliwościach, a Ty zdecydujesz czy chcesz z nami współpracować.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Czym jest i kiedy niezbędna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to zagadnienia, które
wyjaśnimy w poniższym artykule, ale na wstępie zaznaczymy, że dyspozycja wypłaty odszkodowania jest niezwykle istotnym elementem procesu dochodzenia swoich praw przez poszkodowanego.

Celem uzyskania pełnego i klarownego obrazu procesu, w którym występuje dyspozycja wypłaty odszkodowania pokrótce przypomnijmy czym w ogóle jest odszkodowanie i kiedy można się o nie ubiegać.

Spis treści

Czym jest i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, należące się poszkodowanemu za wyrządzone przez podmiot prawa cywilnego szkody, który te szkody wyrządził lub który jest odpowiedzialny za ich powstanie.

Co do zasady o wypłatę odszkodowania można starać się do trzech lat od powstania zdarzenia lub od momentu dowiedzenia się o powstaniu takowego. Trzeba jednak wiedzieć, kto jest sprawcą szkody, ponieważ bez ustalenia tego faktu nie wiemy do kogo kierować roszczenia, co oczywiście uniemożliwi uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

Czym jest dyspozycja wypłaty?

Dyspozycja wypłaty to bardzo ważny dokument, który umożliwia wypłatę odszkodowania poszkodowanemu. Pozwala on na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia, o ile oczywiście takowe będzie nam przysługiwało.

Kiedy wypełniana jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania zazwyczaj wypełniana jest już na sam koniec procesu odszkodowawczego, ponieważ jest to ostatni krok do uzyskania odszkodowania. Dokument ten zazwyczaj wymagany jest przez towarzystwo już po wydaniu decyzji o wypłacie poszkodowanemu konkretnej kwoty przez ubezpieczyciela.

Jak powinna zostać napisana dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Sporządzenie dyspozycji wypłaty odszkodowania jest nieskomplikowanym procesem, ale warto przy tym zadbać o poprawność i kompletność podanych w nim danych, ponieważ przyspieszy to proces wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego. Jeśli dyspozycja wypłaty odszkodowania wypełniana jest przez Ciebie samodzielnie, bądź uważny i skrupulatny. Jeśli będzie to robiła za Ciebie firma, uzyskująca odszkodowania to przed podpisaniem dokumentu sprawdź dokładnie wszystkie dane.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dokument powinien zawierać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL czy NIP poszkodowanego. W dyspozycji wypłaty odszkodowania należy również podać dane dotyczące ubezpieczenia – numer polisy, pełną nazwę ubezpieczyciela, datę powstania szkody i jej opis, a także kwotę odszkodowania.

Jeśli powstanie szkody nastąpiło na skutek wypadku samochodowego, w samej dyspozycji musimy również wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko właściciela.

Nie zapominajmy również o podaniu informacji, w jaki sposób mają zostać wypłacone środki z odszkodowania. Jeśli wybierasz opcję przelewu, podaj numer konta i nazwę banku, który je obsługuje. Możesz również zażyczyć sobie wypłatę w formie gotówki (przekaz pocztowy), ale ta forma jest nieco mniej bezpieczna – szczególnie jeśli kwota odszkodowania jest wysoka. Taki dokument musi oczywiście zawierać Twój podpis.

Istotny element dokumentu jakim jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to termin wypłaty. Wyobraź sobie, że na dyspozycji nie podano takiego terminu, więc jak się domyślasz ubezpieczyciel nie będzie się spieszył z wypłatą, bo przecież nie ma dokładnego terminu, w którym musi się zmieścić. Jeśli jednak podasz dokładny termin na dyspozycji, towarzystwo nie może zwlekać i wywiąże się z terminu wskazanego przez Ciebie, licząc od daty dostarczenia do nich dokumentu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Istnieje również możliwość, że korzystasz z usług Kancelarii odszkodowawczej, która w Twoim imieniu przeprowadza cały proces uzyskania odszkodowania i nie wypełniasz dyspozycji wypłaty jako odrębnego dokumentu. W takim przypadku wszelkie informacje dotyczące dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z tytułu odszkodowania zawarte są w umowie zawartej z firmą pośredniczącą, która również jest przez Ciebie podpisana. Upewnij się, że podpisując taką umowę, nie wyrażasz zgody na przelanie całej kwoty uzyskanego odszkodowania na konto działającej w Twoim imieniu firmy, ponieważ jeśli okaże się, że firma ma kłopoty finansowe to może okazać się, że mimo pozytywnej decyzji ubezpieczyciela środki nigdy do Ciebie nie dotrą. Najlepiej będzie, jeśli w warunkach umowy masz wyszczególnione, iż Twój przedstawiciel otrzymuję procentowy udział uzyskanych środków odpowiadający wielkości jego wynagrodzenia, a reszta trafia bezpośrednio do Ciebie. Na takich zasadach działa niewiele firm odszkodowawczych, ale nasza kancelaria, która obsłużyła już tysiące zadowolonych klientów z różnych części Europy stanowi jeden z niewielu wyjątków w tym temacie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania i chcesz by obsłużono Cię profesjonalnie zgłoś się do Kancelaria Kompensja pod numerem telefonu 797 670 906.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

Odszkodowanie to rekompensata powstałej w wyniku konkretnego zdarzenia szkody. Odszkodowania wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z usług, których my lub nasi bliscy korzystamy w momencie powstania szkody lub towarzystwa ubezpieczeniowe, z usług których korzystają w momencie spowodowania szkody – na skutek której my lub nasi bliscy zostaliśmy poszkodowani – jej sprawcy.

Jeśli, więc masz wykupioną polisę w towarzystwie Y i złamiesz nogę, bez udziału osób trzecich to towarzystwo Y powinno wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli oczywiście wynika to z warunków umowy.

Jeśli jednak złamiesz nogę w wyniku cudzego działania, to wówczas odszkodowanie powinna wypłacić Ci firma, z usług której korzysta sprawca czyli np. X. Jeśli jednak sprawca nie miał w momencie zdarzenia wykupionej polisy, to po odszkodowanie możesz się jedynie zgłosić na drodze powództwa cywilnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę, to trafiłeś idealnie, ponieważ w tym artykule postaramy się wytłumaczyć, na jakich zasadach i w jakich kwotach przyznawane są odszkodowania za tego typu uszczerbek na zdrowiu.

Spis treści

Świadczenia, jakie można uzyskać po złamaniu nogi w wypadku

Rodzaj świadczenia zależy de facto od tego jak skomplikowane jest Twoje złamanie i jaki wpływ ma to na Twoje życie. Możesz, jak wspomnieliśmy, ubiegać się o odszkodowanie z własnej polisy (NNW), jeśli zgodnie z warunkami zawartej z towarzystwem umowy jest to możliwe lub jeśli sprawca wypadku, w którym zostałeś poszkodowany jest ubezpieczony, możesz starać się o odszkodowanie z OC sprawcy za poniesione wskutek wypadku straty materialne, czyli np. koszty leczenia w tym leki, rehabilitację, dojazdy do placówek medycznych oraz inne w pełni uzasadnione koszty, które poniosłeś przez wyrządzoną szkodę.

Za złamanie nogi przyznawane jest również zadośćuczynienie, które zazwyczaj jest wyższe od kwoty samego odszkodowania. Jest to świadczenie mające na celu zrekompensowanie poniesionych krzywd.

W przypadku kiedy w pracy zawodowej wymagana jest Twoja sprawność ruchowa, którą przy złamaniu nogi tracisz to najprawdopodobniej będzie Ci przysługiwała renta od ZUSu, która to niestety będzie raczej zdecydowanie niższa, niż Twoje zarobki sprzed wypadku może to być przyczyną przyznania Ci renty wyrównawczej z OC sprawcy – mającej za zadanie wyrównanie kwoty renty do poziomu Twojej pensji.

Uzyskanie świadczenia za złamaną nogę

Nikogo nie zdziwi fakt, że każdy chce uzyskać jak najwyższe odszkodowanie czy to z ubezpieczenia NNW, czy z OC sprawcy. Ważne jest, by przed przystąpieniem do procesu odszkodowawczego zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, które przybliżą nas do osiągnięcia sukcesu, czyli wypłaty odszkodowania – co wbrew pozorom nie jest takie proste, szczególnie jeśli robimy to po raz pierwszy i nie wiemy, czego dokładnie oczekuje i ma prawo wymagać od nas ubezpieczyciel. Bez właściwego przygotowania i odpowiedniej wiedzy nikomu nie będzie łatwo mierzyć się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które ma sztab wyspecjalizowanych prawników, którzy tylko szukają możliwości zaczepienia, by wydać odmowną decyzję w Twojej sprawie. Każdy broni swoich interesów i to jest normalne, dlatego pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy fachowców takich jak Kancelaria Kompensja, którzy przeprowadzą cały proces na podstawie uzyskanego od Ciebie pełnomocnictwa i dołożą wszelkich starań, by Twoje odszkodowanie za złamaną nogę było jak najwyższe.

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 797 670 906 lub wyślij zgłoszenie z pełną dokumentacją medyczną i umową polisy na adres e-mail szkody@kompensja.pl, a my dokonamy bezpłatnej analizy i poinformujemy Cię czy i na jaki procent możemy poprowadzić Twoją sprawę.

Nie pobieramy opłat wstępnych, pracujemy jedynie na prowizji od sukcesu, czyli od wygranej sprawy. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą w uzyskaniu najwyższych świadczeń w trakcie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

Zanim do tego przejdziemy na wszelki wypadek wytłumaczymy czym jest złamanie nogi – to potoczna nazwa przerwania ciągłości kończyny dolnej. Brzmi bardziej medycznie, ale takie terminy mogą być używane w warunkach zawartej polisy, dlatego lepiej byś wiedział jak je odczytywać.

Przejdźmy teraz do konkretów, czyli ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę. Takie odszkodowanie zawiera zwrot poniesionych kosztów i zadośćuczynienie. Wysokość zwrotu kosztów jest uwarunkowana kwotami widniejącymi na rachunkach związanych z poniesionymi kosztami leczenia, ale tutaj warto pamiętać, że ubezpieczyciel nie każdy wydatek może uznać za konieczny, mimo tego, że dla Ciebie był on nieunikniony i oczywisty. Warto więc zwrócić uwagę na dokumentację i pełną argumentację poniesionych wydatków, ale tu z pomocą możemy przyjść Ci my, którzy znamy się na tym doskonale.

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od kilku zmiennych, do których zalicza się:

 • wartość uszczerbku na zdrowiu (może on być długotrwały lub stały);
 • status materialny oraz rodzinny osoby poszkodowanej w związku ze skutkami wypadku;
 • czas trwania negatywnych skutków wypadku;
 • długotrwałość choroby.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu wciąż nie wiesz czy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się odszkodowanie za złamanie nogi możesz skontaktować się z Kancelaria Kompensja pod numerem telefonu 797 670 906 lub wysłać komplet dokumentów medycznych wraz z kopią umowy od ubezpieczyciela na nasz adres e-mail szkody@kompensja.pl, a my pomożemy w ustaleniu tego faktu lub prowadzimy cały proces uzyskania odszkodowania za Ciebie.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Odszkodowanie – przedawnienie

Odszkodowanie - przedawnienie

Ty lub ktoś z Twoich bliskich brał udział w wypadku, w wyniku którego został poszkodowany, co poskutkowało uszczerbkiem na zdrowiu lub stratami materialnymi? Chcesz zgłosić sprawę i zastanawiasz się, ile od momentu wystąpienia zdarzenia masz na to czasu? Dobrze trafiłeś, ponieważ po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak dokładnie wygląda to w praktyce, a właściwie w świetle prawa, gdyż polskie prawo dokładnie wskazuje czas, w którym powinieneś to zrobić.

Spis treści

Czym jest i za co dostajemy odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się osobie poszkodowanej, której wyrządzono krzywdę (osobie w stosunku do której doszło do naruszenia jej dobra chronionego prawem bądź interesu). Odszkodowanie za wyrządzone szkody należy się osobie poszkodowanej od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który wyrządził powstałą szkodę lub też ponosi za nią odpowiedzialność.

Funkcją odszkodowania jest kompensacja – stanowiąca finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość kwoty odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Odszkodowanie może pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby zrealizować, gdyby nie doszło do zdarzenia powodującego szkodę.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Jeśli nie wiesz czym dokładnie jest przedawnienie roszczeń to postaramy się to wytłumaczyć najprościej, jak to możliwe. Zapewne spotkałeś się z terminem/datą ważności, która widnieje na każdym opakowaniu produktu spożywczego. Właśnie czymś takim jak termin ważności na opakowaniach produktów jest dla odszkodowania przedawnienie roszczeń – jeśli data ważności dla uzyskania odszkodowania została przekroczona to znaczy, że pomimo powstałej szkody nie uzyskamy już zadośćuczynienia, bo przekroczyliśmy termin, w którym można było dokonać jej zgłoszenia.

Pamiętaj, bo to bardzo ważne – jako osoba poszkodowana nie możesz czekać w „nieskończoność” ze zgłoszeniem szkody i nawet jeśli wydaje Ci się, że sprawa jest tak oczywista, że ubezpieczyciel nie może nie wypłacić Ci odszkodowania to poważnie ryzykujesz, że nie dostaniesz zupełnie nic. Przepisy dokładnie określają okres przedawnienia spraw odszkodowawczych, by chronić interesy drugiej strony.

Kiedy odszkodowanie się przedawnia?

Tak się składa, że przepisy przewidują różne terminy dla poszczególnych spraw, ale zgodnie z podstawową zasadą ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lub 20 lat.

Termin 3 lat obowiązuje np. w odniesieniu do AC czy NNW. 3 lata to podstawowy okres przedawnienia roszczeń od kiedy Ty jako poszkodowany dowiedziałeś się o szkodzie lub podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia. W sytuacjach, kiedy sprawca zdarzenia powodującego szkodę ukarany został mandatem lub spisano jedynie oświadczenie sprawcy kolizji – terminem na dochodzenie swoich praw i uzyskanie zadośćuczynienia będą właśnie 3 lata. Najwięcej spraw odszkodowawczych ulega przedawnieniu z upływem 3 lat. W takim terminie przedawniać się będzie większość zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy czy wypadków w rolnictwie, a także ubezpieczeń wypłacanych z OC zarządców chodników, dróg itp.

Tak jak wspominaliśmy, na przedawnienie roszczeń ogólnie przyjęte jest 3 lata i faktycznie taki termin odnosi się do znacznej większości spraw – są jednak również inne terminy, które opiszemy poniżej.

20 letni okres przedawnienia jest to najdłuższy, przewidywany przez kodeks cywilny termin, jaki przewidziany jest przez prawo w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Tak długi czas wymaga zakwalifikowania czynu wywołującego szkodę jako przestępstwa. Mowa tu o prowadzeniu postępowania karnego zakończonego wyrokiem sądu.

Roczny okres przedawnienia odnosi się do roszczeń z tytułu szkód lotniczych, czyli np. odwołania lub opóźnienia lotu, odmowy wejścia na pokład czy zgubienia lub zniszczenia bagażu. W tego typu sytuacjach termin przedawnienia jest najkrótszy, ponieważ wynosi zaledwie rok od momentu, w którym odbył się lub miał odbyć dany lot.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oznacza, że termin przedawnienia roszczenia biegnie na nowo. Czyli jeśli np. wnosisz pozew do sądu – na czas trwania postępowania bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony.

Wytłumaczymy to na przykładzie, tak byś mógł dobrze to zrozumieć. Dochodzi do wypadku, gdzie przepisy prawa przewidują 3 lata na dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. Poszkodowany na kilka dni przed upływem 3 lat zgłasza do ubezpieczyciela szkodę i tym samym zawiesza bieg przedawnienia. W momencie wydania decyzji przez ubezpieczyciela termin zaczyna biec od nowa, co daje poszkodowanemu kolejne 3 lata na wniesienie pozwu do sądu. Jeśli ten złoży pozew, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bieg terminu przedawnienia ponownie ulegnie zawieszeniu i zacznie biec od nowa, gdy uprawomocni się wyrok sądu. Widzisz zatem, że przy krótkich terminach przedawnienia przez długi czas możesz dochodzić swoich praw do odszkodowania. Wystarczy, że będziesz pilnował terminów.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz jakieś pytania lub wciąż nie jesteś pewien czy sprawa, którą chcesz zgłosić nie uległa przedawnieniu skontaktuj się z Kancelaria Kompensja pod numerem tel 797 670 906, a nasi profesjonalni pracownicy udziela odpowiedzi na każde z Twoich pytań.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Nawiązka, a zadośćuczynienie

Nawiązka, a zadośćuczynienie

Nawiązka i zadośćuczynienie to terminy, z którymi nasi klienci spotykają się bardzo często w szerokim spektrum odszkodowań. W tym artykule postaramy się dokładnie i przystępnie wyjaśnić skąd wzięły się oba terminy, co dokładnie znaczą i w jakich momentach procesu odszkodowawczego mogą się one pojawiać.

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek jakie zależności między sobą mają nawiązka, a zadośćuczynienie to zaraz wszystko powinno się rozjaśnić.

Spis treści

Czym jest nawiązka?

Nawiązka to wynikający z kodeksu karnego środek karny. W myśl art.48 wysokość orzeczonej nawiązki nie może być większa, niż 100 tysięcy złotych, chyba że inaczej wynika z ustawy. Ważnym jest fakt, że jej wysokość wcale nie musi dorównywać wyrządzonej szkodzie.

Jeśli sąd orzeka nawiązkę to oskarżony za popełnione przestępstwo zobowiązany jest do zapłacenia wskazanej przez sąd kwoty na rzecz osoby poszkodowanej w przestępstwie.
W kodeksie karnym wyszczególnione są przypadki konieczności zapłaty nawiązki na rzecz:

 • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeśli doszło do umyślnego przestępstwa, w wyniku którego zmarł człowiek, doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, doszło do naruszenia czynności narządu lub rozstroju zdrowie;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jeśli przestępstwo wymierzone było przeciwko środowisku;
 • pokrzywdzonego lub jego osoby/osób najbliższych, jeśli na skutek śmierci pokrzywdzonego pogorszyła się ich sytuacja życiowa – o tym przypadku mówimy, kiedy przestępstwo polegające na spowodowaniu katastrofy komunikacyjnej lub wypadku zostało udowodnione.

Czym jest zadośćuczynienie?

Art. 255 kodeksu cywilnego dokładnie określa zadośćuczynienie pieniężne. Jeżeli sąd uzna, że osobie pokrzywdzonej należy się wyrównanie szkody niemajątkowej może przyznać o przyznaniu takiego świadczenia. Sąd określając kwotę zadośćuczynienia bierze pod uwagę wielkość krzywdy – w rozumieniu fizycznym i psychicznym – jaka została wyrządzona pokrzywdzonemu.

Ważne jest to, że w przypadku zadośćuczynienia mowa o niematerialnym charakterze szkody. Wszelkie szkody materialne, czyli np. skasowany pojazd – pokrywa odszkodowanie.

Czy nawiązka obniża zadośćuczynienie?

Jeżeli w postępowaniu karnym sąd (na zasadach opisywanych we wcześniejszej części artykułu) orzekł, iż poszkodowanemu należy się nawiązka – stanowi ona świadczenie odszkodowawcze, co jest równoznaczne z tym, że jest zaliczana jako należne poszkodowanemu odszkodowanie. Znaczy to tyle, że przy wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela, towarzystwo ma prawo i zmniejszyć przy wypłacaniu kwotę odszkodowania o zasądzoną nawiązkę. Zwykle ma to skutek negatywny dla poszkodowanego, ponieważ oskarżony bardzo często jest niewypłacalny i w efekcie osoba, której przyznano adekwatną do szkody wielkość odszkodowania, uzyskuje go mniej.

Jakie są różnice między nawiązką, a zadośćuczynieniem?

Wielu z naszych klientów i zapewne również czytelników zastanawia się czym dokładnie różni się nawiązka od zadośćuczynienia. Podstawową różnicą w tych dwóch tematach jest fakt, iż nawiązkę definiuje kodeks karny, a zadośćuczynienie już kodeks cywilny. Forma rekompensaty jaką jest nawiązka to środek karny o charakterze kompensacyjnym, a druga, czyli zadośćuczynienie to wyrównanie szkody.

Kwota wypłaconej nawiązki nie musi się równać wypłaconej szkodzie, ale już w przypadku zadośćuczynienia brane są pod uwagę okoliczności i rozmiar szkody niematerialnej, na podstawie których sąd orzeka wielkość wypłacanej z tytułu zadośćuczynienia kwoty. Bardzo ważnym jest fakt, że sprawca szkody może dokonać zapłaty zadośćuczynienia za pomocą towarzystwa ubezpieczeniowego, z usług którego korzystał w momencie powstania szkody. Jeśli zaś chodzi o nawiązkę taka możliwość nie wchodzi w grę, ponieważ oskarżony i w tym wypadku skazany (skoro orzeczono nawiązkę) zobligowany jest do tego, by całość kwoty nawiązki opłacić samodzielnie, czyli z własnych środków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska została poszkodowana w wypadku i potrzebujesz pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości oraz uzyskaniu odszkodowania zgłoś się do Kancelaria Kompensja dzwoniąc pod numer telefonu 797 670 906, a my zajmiemy się całym procesem kompleksowo, ponieważ mamy w pełni wykwalifikowany do tego zespół i pomogliśmy już setkom poszkodowanych z sukcesem uzyskując satysfakcjonujące ich rekompensaty.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zakończenie leczenia, a odszkodowanie

Zakończenie leczenia, a odszkodowanie

Jesteś uczestnikiem lub sprawcą wypadku, podczas którego zostałeś poszkodowany, co spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu? Chcesz starać się o odszkodowanie, które zgodnie z wykupioną przez Ciebie polisą gwarantuje Ci towarzystwo ubezpieczeniowe? Dobrze trafiłeś, ponieważ w tym artykule znajdziesz informacje, które zdecydowanie pomogą Ci dowiedzieć się o zależnościach jakie wynikają z zakończenia leczenia, a uzyskania odszkodowania.

Spis treści

Czy leczenie powinno zakończyć się zanim wystąpisz o odszkodowanie?

Jako Kancelaria prawna, która specjalizuje się między innymi w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne – bardzo, ale to bardzo często spotykamy się z pytaniem od naszych klientów, czyli osób poszkodowanych:

“Czy aby starać się o uzyskanie odszkodowania – za obrażenia ciała powstałe w wypadku – z OC sprawcy lub z własnej polisy, jeśli to my spowodowaliśmy wypadek, obligatoryjne jest zakończenie przez was leczenia?”

Jesteśmy przekonani, że jest to jedno z podstawowych pytań zadawanych w każdej kancelarii odszkodowawczej. Już pędzimy z pomocą i odpowiadamy.

W świetle obecnego prawa nie ma absolutnie żadnego obowiązku, który wskazywałby na konieczność oczekiwania na zakończenie leczenia przed wystąpieniem do towarzystwa o odszkodowanie. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej by obrażenia jakich doznaliśmy były możliwe do zdiagnozowania, a sam uszczerbek na zdrowiu był niepodważalny i wykazany w takim stopniu w jakim nadszarpnął nasze zdrowie. Warto również pamiętać o tym, że na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłacenia odszkodowania w kwocie bezspornej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia sprawy. Kwota bezsporna to kwota odszkodowania pozostająca poza ewentualnym sporem o wysokość odszkodowania. Inny powód, dla którego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody to bieg przedawnienia. Warto więc pamiętać, że o odszkodowanie można się ubiegać do 3 lat od momentu powstania szkody lub 20 lat, jeśli powstała ona w przypadku przestępstwa, czyli np. wypadku, gdzie wina orzekana była w procesie karnym.

Nasza rada: Nie zwlekaj!

Zadośćuczynienie - kwota bezsporna

Pamiętaj, że osoba poszkodowana zobowiązana jest do tego by zgłosić szkodę – bez względu na to w jakich okolicznościach ona powstała. Wyjątkiem jest przypadek, w którym sam poszkodowany fizycznie nie jest w stanie tego dokonać – wtedy szkodę w jej imieniu zgłasza pełnomocnik. Przepisy dotyczące zgłaszania szkody nie stanowią o tym by zgłoszenie jej miałoby być możliwe dopiero po zakończeniu leczenia. Najlepiej zatem zgłosić szkodę już w dniu wystąpienia zdarzenia, które takową spowodowało. Zgłaszając sprawę należy podać szczegółowe okoliczności, w których doszło do powstania szkody. Warto pamiętać o tym, że to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia powstałej szkody. W całym procesie dochodzenia odszkodowania kluczowe znaczenia ma dokumentacja medyczna, która w przypadku zgłaszania szkody przed zakończeniem leczenia po prostu nie ma jak być pełna, ponieważ leczenie wciąż trwa. W takim przypadku nikt nie wymaga od nas złożenia kompletnej dokumentacji, a jedynie uzupełniania jej w trakcie likwidacji szkody. W takiej sytuacji odszkodowanie może być wypłacane w transzach. Ubezpieczyciel po dokonaniu analizy dostarczonych dokumentów – takich, które stwierdzają powstałe urazy – może dokonać pierwszej wypłaty właśnie w postaci kwoty bezspornej.

Stanowisko ubezpieczyciela, a etap leczenia

Bardzo możliwe, że jeśli dzwoniłeś do towarzystwa ubezpieczeniowego z zapytaniem co robić? Zgłaszać szkodę, gdy leczenie wciąż trwa czy czekać, aż będzie zakończone to uzyskałeś informacje, że należy czekać do zakończenia leczenia. Nasza kancelaria pomoże Tobie już na etapie leczenia zgłosić stosowne roszczenia oraz uzyskać odszkodowanie.

Zakończenie leczenia, a przedawnienie

Jak wspominaliśmy na zgłoszenie szkody jest 3 i 20 lat w zależności od okoliczności jej powstania. Wyobraź sobie teraz, że Twoje zdrowie lub zdrowie bliskiej Ci osoby zostało nadszarpnięte podczas wypadku czy innego zdarzenia tak, że proces leczenia nie będzie rozciągnięty w tygodniach czy miesiącach, a latach. Jak tu więc czekać na zakończenie leczenia i liczyć na to, że będzie należało się odszkodowanie.

Jeśli obrażenia są bardzo ciężkie to proces leczenia i rehabilitacji może potrwać znacznie dłużej, niż 3 lata – zatem czekanie na koniec leczenia mogłoby spowodować przekroczenie terminu na zgłoszenie odszkodowania, który to jest ustawowo określony co byłoby jednoznaczne z utratą możliwości uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania.

Uszczerbek na zdrowiu przed, w trakcie i po leczeniu

Warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj uszczerbek na zdrowiu jest największy w momencie powstania zdarzenia co jest jednoznaczne z tym, że to właśnie wtedy uzyskamy najwyższe odszkodowanie – oczywiście pod warunkiem, że będzie się ono nam należało.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania to zgłoś się do Kompensja, a my dołożymy wszelkich starań by cały proces przebiegł szybko i zakończył się oczekiwanym przez Ciebie rezultatem.

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń do nas 797 670 906.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody UNIQA

Zgłoszenie szkody UNIQA

Chcesz zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa? Ten artykuł napisaliśmy specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz w nim kilka podstawowych i najważniejszych informacji, dzięki którym cały proces stanie się prosty i zrozumiały, a Ty będziesz spokojny, że wiesz wszystko co niezbędne by zgłoszenie szkody w Uniqa przebiegło sprawnie, a likwidacja nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

Spis treści

Jak zgłosić szkodę w UNIQA?

W UNIQA zgłoszenie szkody odbywa się na kilka sposobów. Towarzystwo zadbało o to by każdy bez względu na to czy odnajduje się w obecnym świecie cyfryzacji czy nie mógł znaleźć dogodną dla siebie formę. Poniżej opisaliśmy opcje, z których możesz skorzystać zgłaszając szkodę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Formularz internetowy – w tym przypadku zgłoszenie szkody odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, który udostępniony jest na stronie firmy dla zgłaszających zdarzenie lub roszczenie. Ten sposób jest bardzo sprawną formą komunikacji, ponieważ niezwłocznie po wypełnieniu trafia do towarzystwa, które może przystąpić do procesu likwidacyjnego. Co więcej sam formularz jest przyjazny w obsłudze, a zadawane w nim pytania są tak precyzyjne by twoje zgłoszenie było kompletne. Wymagane będzie krótkie opisanie zdarzenia i oczywiście załączenie dokumentacji, która zostanie wyszczególniona w formularzu. Na zakończenie całego procesu otrzymasz na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z numerem, który został jej nadany.

  Adres internetowej strony towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa, na którym udostępnione są formularze do zgłaszania szkody to www.uniqa.pl – wystarczy więc wejść na stronę i wybrać formularz odpowiadający zgłaszanej przez nas sprawie.

 • Kontakt telefoniczny – kolejnym ze sposobów zgłoszenia szkody do towarzystwa Uniqa jest tradycyjna forma, z której w szczególności korzystają osoby nie posługujące się biegle komputerem i nie znajdujące się w świecie internetu. Jest to opcja wygodna szczególnie dla osób starszych lub mieszkajacych w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do internetu może być ograniczony. Kontakt telefoniczny często pomocny jest przy zgłoszeniu szkody jeszcze na miejscu zdarzenia, ponieważ konsultant dokładnie powie nam na co zwrócić uwagę np. przy zbieraniu materiału dowodowego, jeśli to nie my jesteśmy sprawcą, a poszkodowanym w wypadku.

  W celu zgłoszenia szkody przez telefon wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 801 597 597 dla telefonów stacjonarnych i (+48) 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych – infolinia do zgłaszania szkód jest dostępna w poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00 oraz w sobotę od 8:00 do 16:00 (połączenie jest płatne, a jego koszt liczony jest według taryfy operatora).

 • Poczta elektroniczna – proces ten można uznać za zbliżony do zgłoszenia szkody przy pomocy wypełniania formularza onlinowego. Na adres szkody@uniqa.pl możemy przesłać zgłoszenie szkody, do którego dołączymy wszelkie niezbędne do procesu likwidacyjnego dokumenty. Dlatego najlepiej przed wysyłką zgłoszenia w tej formie skontaktuj się z podaną wyżej infolinią lub wejdź na wskazany powyżej adres www towarzystwa i dokładnie sprawdź co będzie potrzebne do kompletnego zgłoszenia sprawy, tak byś załączył w korespondencji niezbędne dane i dokumenty.
 • Poczta tradycyjna – szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa możesz również zgłosić metodą, która od wieków sprawdza się w dostarczaniu korespondencji, czyli wysyłając tradycyjny list. Najlepiej oczywiście skorzystać z opcji wysyłki priorytetowej (szczególnie, jeżeli zależy nam na czasie) i listu poleconego odebranego za potwierdzeniem – poniewaz może być nam to później potrzebne w procesie reklamacyjnym, jeżeli do takiego w ogóle dojdzie. Musimy się jednak liczyć z tym, że mimo wszystko proces taki będzie trwał dłużej, niż te wyżej wyszczególnione. Zanim prześlesz zgłoszenie w firmie analogowego listu upewnij się, że wiesz jakie dokładnie dane podać i dokumenty załączyć, żeby dodatkowo nie wydłużać procesu muszą dosłać brakujące dane. Pamiętaj by podać swoje dane kontaktowe w zgłoszeniu, a w szczególności aktualny numer telefonu, poniewaz jego brak utrudni komunikację z ubezpieczycielem i wszystko niepotrzebnie przedłuży.

  Adres na jaki należy wysłać zgłoszenie szkody do Uniqa to:

  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

 • Pozostałe metody – możesz skorzystać z opcji wysyłki sms (numer do wysyłki 4597 – sms płatny według taryfy operatora) w treści wpisując temat, o którym chcesz rozmawiać czyli np. rejestracja szkody i czekać na kontakt konsultanta lub wejść na stronę www i skorzystać z czatu, na którym zgłosisz pracownikowi sprawę i zadasz wszelkie pytania, podając uprzednio swoje imię, nazwisko oraz temat konwersacji.

W jakim czasie od powstania szkody trzeba ją zgłosić do UNIQA?

Jak pewnie się domyślasz takie kwestie regulowane są prawem. Co stanowi ochronę zarówno dla poszkodowanych jak i ubezpieczycieli. Szkodę do UNIQA zgodnie z życzeniem ubezpieczyciela powinieneś zgłosić niezwłocznie, ale Kodeks Cywilny jasno określa, że masz na to 3 lata od momentu powstania lud dowiedzenia się o szkodzie, ale nie może upłynąć 10 lat od okoliczności wywołujących szkodę. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona została w wyniku przestępstwa okres przedawnienia upływa po 20 latach od daty wystąpienia okoliczności mających wpływ jej powstanie.

Ile trwa proces likwidacji w UNIQA?

Dokładnie tak samo jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe firma Uniqa jest zobowiązania do likwidacji szkody w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Czasami jednak ten czas nie jest wystarczający, by w pełni właściwie określić okoliczności powstania szkody. Wówczas towarzystwo ma na wypłatę ubezpieczenia 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności, ale warto wiedzieć, że proces ten nie może trwać dłużej, niż 90 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony lub nie zgadzasz się z wydaną decyzją masz prawo złożenia reklamacji i odwołania się.

Jakie są procedury, gdy UNIQA jest likwidatorem szkody?

Cała procedura likwidacyjna rozpoczyna się, gdy zgłoszenie skutecznie dotrze do ubezpieczyciela, czyli w momencie nadania numeru zgłoszonej sprawie. W terminie 7 dni od zgłoszenie możesz liczyć na kontakt pracownika towarzystwa, który poinformuje Cię o przyjęciu zgłoszenia. Wtedy to zaczyna się cała procedura, czyli:

 1. ustalenie okoliczności, jakie miały miejsce podczas zdarzenia
 2. ustalenie zasadności roszczenia
 3. określenie wysokości odszkodowania

Pamiętaj, że w celu zgłoszenia szkody do UNIQA masz możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, która w Twoim imieniu przeprowadzi cały proces uzyskania odszkodowania. Takie firmy jak nasza – Kompensja – doskonale znają się na procedurach i wiedzą jakie wymagania mają towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego zgłaszając się do profesjonalistów możesz być pewien, że kwota odszkodowania, które zostanie dla Ciebie pozyskane będzie satysfakcjonująca.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00