Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Czym jest i kiedy niezbędna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to zagadnienia, które
wyjaśnimy w poniższym artykule, ale na wstępie zaznaczymy, że dyspozycja wypłaty odszkodowania jest niezwykle istotnym elementem procesu dochodzenia swoich praw przez poszkodowanego.

Celem uzyskania pełnego i klarownego obrazu procesu, w którym występuje dyspozycja wypłaty odszkodowania pokrótce przypomnijmy czym w ogóle jest odszkodowanie i kiedy można się o nie ubiegać.

Spis treści

Czym jest i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, należące się poszkodowanemu za wyrządzone przez podmiot prawa cywilnego szkody, który te szkody wyrządził lub który jest odpowiedzialny za ich powstanie.

Co do zasady o wypłatę odszkodowania można starać się do trzech lat od powstania zdarzenia lub od momentu dowiedzenia się o powstaniu takowego. Trzeba jednak wiedzieć, kto jest sprawcą szkody, ponieważ bez ustalenia tego faktu nie wiemy do kogo kierować roszczenia, co oczywiście uniemożliwi uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

Czym jest dyspozycja wypłaty?

Dyspozycja wypłaty to bardzo ważny dokument, który umożliwia wypłatę odszkodowania poszkodowanemu. Pozwala on na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia, o ile oczywiście takowe będzie nam przysługiwało.

Kiedy wypełniana jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania zazwyczaj wypełniana jest już na sam koniec procesu odszkodowawczego, ponieważ jest to ostatni krok do uzyskania odszkodowania. Dokument ten zazwyczaj wymagany jest przez towarzystwo już po wydaniu decyzji o wypłacie poszkodowanemu konkretnej kwoty przez ubezpieczyciela.

Jak powinna zostać napisana dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Sporządzenie dyspozycji wypłaty odszkodowania jest nieskomplikowanym procesem, ale warto przy tym zadbać o poprawność i kompletność podanych w nim danych, ponieważ przyspieszy to proces wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego. Jeśli dyspozycja wypłaty odszkodowania wypełniana jest przez Ciebie samodzielnie, bądź uważny i skrupulatny. Jeśli będzie to robiła za Ciebie firma, uzyskująca odszkodowania to przed podpisaniem dokumentu sprawdź dokładnie wszystkie dane.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dokument powinien zawierać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL czy NIP poszkodowanego. W dyspozycji wypłaty odszkodowania należy również podać dane dotyczące ubezpieczenia – numer polisy, pełną nazwę ubezpieczyciela, datę powstania szkody i jej opis, a także kwotę odszkodowania.

Jeśli powstanie szkody nastąpiło na skutek wypadku samochodowego, w samej dyspozycji musimy również wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko właściciela.

Nie zapominajmy również o podaniu informacji, w jaki sposób mają zostać wypłacone środki z odszkodowania. Jeśli wybierasz opcję przelewu, podaj numer konta i nazwę banku, który je obsługuje. Możesz również zażyczyć sobie wypłatę w formie gotówki (przekaz pocztowy), ale ta forma jest nieco mniej bezpieczna – szczególnie jeśli kwota odszkodowania jest wysoka. Taki dokument musi oczywiście zawierać Twój podpis.

Istotny element dokumentu jakim jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to termin wypłaty. Wyobraź sobie, że na dyspozycji nie podano takiego terminu, więc jak się domyślasz ubezpieczyciel nie będzie się spieszył z wypłatą, bo przecież nie ma dokładnego terminu, w którym musi się zmieścić. Jeśli jednak podasz dokładny termin na dyspozycji, towarzystwo nie może zwlekać i wywiąże się z terminu wskazanego przez Ciebie, licząc od daty dostarczenia do nich dokumentu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Istnieje również możliwość, że korzystasz z usług Kancelarii odszkodowawczej, która w Twoim imieniu przeprowadza cały proces uzyskania odszkodowania i nie wypełniasz dyspozycji wypłaty jako odrębnego dokumentu. W takim przypadku wszelkie informacje dotyczące dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z tytułu odszkodowania zawarte są w umowie zawartej z firmą pośredniczącą, która również jest przez Ciebie podpisana. Upewnij się, że podpisując taką umowę, nie wyrażasz zgody na przelanie całej kwoty uzyskanego odszkodowania na konto działającej w Twoim imieniu firmy, ponieważ jeśli okaże się, że firma ma kłopoty finansowe to może okazać się, że mimo pozytywnej decyzji ubezpieczyciela środki nigdy do Ciebie nie dotrą. Najlepiej będzie, jeśli w warunkach umowy masz wyszczególnione, iż Twój przedstawiciel otrzymuję procentowy udział uzyskanych środków odpowiadający wielkości jego wynagrodzenia, a reszta trafia bezpośrednio do Ciebie. Na takich zasadach działa niewiele firm odszkodowawczych, ale nasza kancelaria, która obsłużyła już tysiące zadowolonych klientów z różnych części Europy stanowi jeden z niewielu wyjątków w tym temacie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania i chcesz by obsłużono Cię profesjonalnie zgłoś się do Kancelaria Kompensja pod numerem telefonu 797 670 906.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

Odszkodowanie to rekompensata powstałej w wyniku konkretnego zdarzenia szkody. Odszkodowania wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z usług, których my lub nasi bliscy korzystamy w momencie powstania szkody lub towarzystwa ubezpieczeniowe, z usług których korzystają w momencie spowodowania szkody – na skutek której my lub nasi bliscy zostaliśmy poszkodowani – jej sprawcy.

Jeśli, więc masz wykupioną polisę w towarzystwie Y i złamiesz nogę, bez udziału osób trzecich to towarzystwo Y powinno wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli oczywiście wynika to z warunków umowy.

Jeśli jednak złamiesz nogę w wyniku cudzego działania, to wówczas odszkodowanie powinna wypłacić Ci firma, z usług której korzysta sprawca czyli np. X. Jeśli jednak sprawca nie miał w momencie zdarzenia wykupionej polisy, to po odszkodowanie możesz się jedynie zgłosić na drodze powództwa cywilnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę, to trafiłeś idealnie, ponieważ w tym artykule postaramy się wytłumaczyć, na jakich zasadach i w jakich kwotach przyznawane są odszkodowania za tego typu uszczerbek na zdrowiu.

Spis treści

Świadczenia, jakie można uzyskać po złamaniu nogi w wypadku

Rodzaj świadczenia zależy de facto od tego jak skomplikowane jest Twoje złamanie i jaki wpływ ma to na Twoje życie. Możesz, jak wspomnieliśmy, ubiegać się o odszkodowanie z własnej polisy (NNW), jeśli zgodnie z warunkami zawartej z towarzystwem umowy jest to możliwe lub jeśli sprawca wypadku, w którym zostałeś poszkodowany jest ubezpieczony, możesz starać się o odszkodowanie z OC sprawcy za poniesione wskutek wypadku straty materialne, czyli np. koszty leczenia w tym leki, rehabilitację, dojazdy do placówek medycznych oraz inne w pełni uzasadnione koszty, które poniosłeś przez wyrządzoną szkodę.

Za złamanie nogi przyznawane jest również zadośćuczynienie, które zazwyczaj jest wyższe od kwoty samego odszkodowania. Jest to świadczenie mające na celu zrekompensowanie poniesionych krzywd.

W przypadku kiedy w pracy zawodowej wymagana jest Twoja sprawność ruchowa, którą przy złamaniu nogi tracisz to najprawdopodobniej będzie Ci przysługiwała renta od ZUSu, która to niestety będzie raczej zdecydowanie niższa, niż Twoje zarobki sprzed wypadku może to być przyczyną przyznania Ci renty wyrównawczej z OC sprawcy – mającej za zadanie wyrównanie kwoty renty do poziomu Twojej pensji.

Uzyskanie świadczenia za złamaną nogę

Nikogo nie zdziwi fakt, że każdy chce uzyskać jak najwyższe odszkodowanie czy to z ubezpieczenia NNW, czy z OC sprawcy. Ważne jest, by przed przystąpieniem do procesu odszkodowawczego zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, które przybliżą nas do osiągnięcia sukcesu, czyli wypłaty odszkodowania – co wbrew pozorom nie jest takie proste, szczególnie jeśli robimy to po raz pierwszy i nie wiemy, czego dokładnie oczekuje i ma prawo wymagać od nas ubezpieczyciel. Bez właściwego przygotowania i odpowiedniej wiedzy nikomu nie będzie łatwo mierzyć się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które ma sztab wyspecjalizowanych prawników, którzy tylko szukają możliwości zaczepienia, by wydać odmowną decyzję w Twojej sprawie. Każdy broni swoich interesów i to jest normalne, dlatego pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy fachowców takich jak Kancelaria Kompensja, którzy przeprowadzą cały proces na podstawie uzyskanego od Ciebie pełnomocnictwa i dołożą wszelkich starań, by Twoje odszkodowanie za złamaną nogę było jak najwyższe.

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 797 670 906 lub wyślij zgłoszenie z pełną dokumentacją medyczną i umową polisy na adres e-mail szkody@kompensja.pl, a my dokonamy bezpłatnej analizy i poinformujemy Cię czy i na jaki procent możemy poprowadzić Twoją sprawę.

Nie pobieramy opłat wstępnych, pracujemy jedynie na prowizji od sukcesu, czyli od wygranej sprawy. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą w uzyskaniu najwyższych świadczeń w trakcie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

Zanim do tego przejdziemy na wszelki wypadek wytłumaczymy czym jest złamanie nogi – to potoczna nazwa przerwania ciągłości kończyny dolnej. Brzmi bardziej medycznie, ale takie terminy mogą być używane w warunkach zawartej polisy, dlatego lepiej byś wiedział jak je odczytywać.

Przejdźmy teraz do konkretów, czyli ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę. Takie odszkodowanie zawiera zwrot poniesionych kosztów i zadośćuczynienie. Wysokość zwrotu kosztów jest uwarunkowana kwotami widniejącymi na rachunkach związanych z poniesionymi kosztami leczenia, ale tutaj warto pamiętać, że ubezpieczyciel nie każdy wydatek może uznać za konieczny, mimo tego, że dla Ciebie był on nieunikniony i oczywisty. Warto więc zwrócić uwagę na dokumentację i pełną argumentację poniesionych wydatków, ale tu z pomocą możemy przyjść Ci my, którzy znamy się na tym doskonale.

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od kilku zmiennych, do których zalicza się:

 • wartość uszczerbku na zdrowiu (może on być długotrwały lub stały);
 • status materialny oraz rodzinny osoby poszkodowanej w związku ze skutkami wypadku;
 • czas trwania negatywnych skutków wypadku;
 • długotrwałość choroby.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu wciąż nie wiesz czy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się odszkodowanie za złamanie nogi możesz skontaktować się z Kancelaria Kompensja pod numerem telefonu 797 670 906 lub wysłać komplet dokumentów medycznych wraz z kopią umowy od ubezpieczyciela na nasz adres e-mail szkody@kompensja.pl, a my pomożemy w ustaleniu tego faktu lub prowadzimy cały proces uzyskania odszkodowania za Ciebie.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Odszkodowanie – przedawnienie

Odszkodowanie - przedawnienie

Ty lub ktoś z Twoich bliskich brał udział w wypadku, w wyniku którego został poszkodowany, co poskutkowało uszczerbkiem na zdrowiu lub stratami materialnymi? Chcesz zgłosić sprawę i zastanawiasz się, ile od momentu wystąpienia zdarzenia masz na to czasu? Dobrze trafiłeś, ponieważ po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak dokładnie wygląda to w praktyce, a właściwie w świetle prawa, gdyż polskie prawo dokładnie wskazuje czas, w którym powinieneś to zrobić.

Spis treści

Czym jest i za co dostajemy odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się osobie poszkodowanej, której wyrządzono krzywdę (osobie w stosunku do której doszło do naruszenia jej dobra chronionego prawem bądź interesu). Odszkodowanie za wyrządzone szkody należy się osobie poszkodowanej od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który wyrządził powstałą szkodę lub też ponosi za nią odpowiedzialność.

Funkcją odszkodowania jest kompensacja – stanowiąca finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość kwoty odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Odszkodowanie może pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby zrealizować, gdyby nie doszło do zdarzenia powodującego szkodę.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Jeśli nie wiesz czym dokładnie jest przedawnienie roszczeń to postaramy się to wytłumaczyć najprościej, jak to możliwe. Zapewne spotkałeś się z terminem/datą ważności, która widnieje na każdym opakowaniu produktu spożywczego. Właśnie czymś takim jak termin ważności na opakowaniach produktów jest dla odszkodowania przedawnienie roszczeń – jeśli data ważności dla uzyskania odszkodowania została przekroczona to znaczy, że pomimo powstałej szkody nie uzyskamy już zadośćuczynienia, bo przekroczyliśmy termin, w którym można było dokonać jej zgłoszenia.

Pamiętaj, bo to bardzo ważne – jako osoba poszkodowana nie możesz czekać w „nieskończoność” ze zgłoszeniem szkody i nawet jeśli wydaje Ci się, że sprawa jest tak oczywista, że ubezpieczyciel nie może nie wypłacić Ci odszkodowania to poważnie ryzykujesz, że nie dostaniesz zupełnie nic. Przepisy dokładnie określają okres przedawnienia spraw odszkodowawczych, by chronić interesy drugiej strony.

Kiedy odszkodowanie się przedawnia?

Tak się składa, że przepisy przewidują różne terminy dla poszczególnych spraw, ale zgodnie z podstawową zasadą ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lub 20 lat.

Termin 3 lat obowiązuje np. w odniesieniu do AC czy NNW. 3 lata to podstawowy okres przedawnienia roszczeń od kiedy Ty jako poszkodowany dowiedziałeś się o szkodzie lub podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia. W sytuacjach, kiedy sprawca zdarzenia powodującego szkodę ukarany został mandatem lub spisano jedynie oświadczenie sprawcy kolizji – terminem na dochodzenie swoich praw i uzyskanie zadośćuczynienia będą właśnie 3 lata. Najwięcej spraw odszkodowawczych ulega przedawnieniu z upływem 3 lat. W takim terminie przedawniać się będzie większość zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy czy wypadków w rolnictwie, a także ubezpieczeń wypłacanych z OC zarządców chodników, dróg itp.

Tak jak wspominaliśmy, na przedawnienie roszczeń ogólnie przyjęte jest 3 lata i faktycznie taki termin odnosi się do znacznej większości spraw – są jednak również inne terminy, które opiszemy poniżej.

20 letni okres przedawnienia jest to najdłuższy, przewidywany przez kodeks cywilny termin, jaki przewidziany jest przez prawo w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Tak długi czas wymaga zakwalifikowania czynu wywołującego szkodę jako przestępstwa. Mowa tu o prowadzeniu postępowania karnego zakończonego wyrokiem sądu.

Roczny okres przedawnienia odnosi się do roszczeń z tytułu szkód lotniczych, czyli np. odwołania lub opóźnienia lotu, odmowy wejścia na pokład czy zgubienia lub zniszczenia bagażu. W tego typu sytuacjach termin przedawnienia jest najkrótszy, ponieważ wynosi zaledwie rok od momentu, w którym odbył się lub miał odbyć dany lot.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oznacza, że termin przedawnienia roszczenia biegnie na nowo. Czyli jeśli np. wnosisz pozew do sądu – na czas trwania postępowania bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony.

Wytłumaczymy to na przykładzie, tak byś mógł dobrze to zrozumieć. Dochodzi do wypadku, gdzie przepisy prawa przewidują 3 lata na dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. Poszkodowany na kilka dni przed upływem 3 lat zgłasza do ubezpieczyciela szkodę i tym samym zawiesza bieg przedawnienia. W momencie wydania decyzji przez ubezpieczyciela termin zaczyna biec od nowa, co daje poszkodowanemu kolejne 3 lata na wniesienie pozwu do sądu. Jeśli ten złoży pozew, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bieg terminu przedawnienia ponownie ulegnie zawieszeniu i zacznie biec od nowa, gdy uprawomocni się wyrok sądu. Widzisz zatem, że przy krótkich terminach przedawnienia przez długi czas możesz dochodzić swoich praw do odszkodowania. Wystarczy, że będziesz pilnował terminów.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz jakieś pytania lub wciąż nie jesteś pewien czy sprawa, którą chcesz zgłosić nie uległa przedawnieniu skontaktuj się z Kancelaria Kompensja pod numerem tel 797 670 906, a nasi profesjonalni pracownicy udziela odpowiedzi na każde z Twoich pytań.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Nawiązka, a zadośćuczynienie

Nawiązka, a zadośćuczynienie

Nawiązka i zadośćuczynienie to terminy, z którymi nasi klienci spotykają się bardzo często w szerokim spektrum odszkodowań. W tym artykule postaramy się dokładnie i przystępnie wyjaśnić skąd wzięły się oba terminy, co dokładnie znaczą i w jakich momentach procesu odszkodowawczego mogą się one pojawiać.

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek jakie zależności między sobą mają nawiązka, a zadośćuczynienie to zaraz wszystko powinno się rozjaśnić.

Spis treści

Czym jest nawiązka?

Nawiązka to wynikający z kodeksu karnego środek karny. W myśl art.48 wysokość orzeczonej nawiązki nie może być większa, niż 100 tysięcy złotych, chyba że inaczej wynika z ustawy. Ważnym jest fakt, że jej wysokość wcale nie musi dorównywać wyrządzonej szkodzie.

Jeśli sąd orzeka nawiązkę to oskarżony za popełnione przestępstwo zobowiązany jest do zapłacenia wskazanej przez sąd kwoty na rzecz osoby poszkodowanej w przestępstwie.
W kodeksie karnym wyszczególnione są przypadki konieczności zapłaty nawiązki na rzecz:

 • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeśli doszło do umyślnego przestępstwa, w wyniku którego zmarł człowiek, doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, doszło do naruszenia czynności narządu lub rozstroju zdrowie;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jeśli przestępstwo wymierzone było przeciwko środowisku;
 • pokrzywdzonego lub jego osoby/osób najbliższych, jeśli na skutek śmierci pokrzywdzonego pogorszyła się ich sytuacja życiowa – o tym przypadku mówimy, kiedy przestępstwo polegające na spowodowaniu katastrofy komunikacyjnej lub wypadku zostało udowodnione.

Czym jest zadośćuczynienie?

Art. 255 kodeksu cywilnego dokładnie określa zadośćuczynienie pieniężne. Jeżeli sąd uzna, że osobie pokrzywdzonej należy się wyrównanie szkody niemajątkowej może przyznać o przyznaniu takiego świadczenia. Sąd określając kwotę zadośćuczynienia bierze pod uwagę wielkość krzywdy – w rozumieniu fizycznym i psychicznym – jaka została wyrządzona pokrzywdzonemu.

Ważne jest to, że w przypadku zadośćuczynienia mowa o niematerialnym charakterze szkody. Wszelkie szkody materialne, czyli np. skasowany pojazd – pokrywa odszkodowanie.

Czy nawiązka obniża zadośćuczynienie?

Jeżeli w postępowaniu karnym sąd (na zasadach opisywanych we wcześniejszej części artykułu) orzekł, iż poszkodowanemu należy się nawiązka – stanowi ona świadczenie odszkodowawcze, co jest równoznaczne z tym, że jest zaliczana jako należne poszkodowanemu odszkodowanie. Znaczy to tyle, że przy wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela, towarzystwo ma prawo i zmniejszyć przy wypłacaniu kwotę odszkodowania o zasądzoną nawiązkę. Zwykle ma to skutek negatywny dla poszkodowanego, ponieważ oskarżony bardzo często jest niewypłacalny i w efekcie osoba, której przyznano adekwatną do szkody wielkość odszkodowania, uzyskuje go mniej.

Jakie są różnice między nawiązką, a zadośćuczynieniem?

Wielu z naszych klientów i zapewne również czytelników zastanawia się czym dokładnie różni się nawiązka od zadośćuczynienia. Podstawową różnicą w tych dwóch tematach jest fakt, iż nawiązkę definiuje kodeks karny, a zadośćuczynienie już kodeks cywilny. Forma rekompensaty jaką jest nawiązka to środek karny o charakterze kompensacyjnym, a druga, czyli zadośćuczynienie to wyrównanie szkody.

Kwota wypłaconej nawiązki nie musi się równać wypłaconej szkodzie, ale już w przypadku zadośćuczynienia brane są pod uwagę okoliczności i rozmiar szkody niematerialnej, na podstawie których sąd orzeka wielkość wypłacanej z tytułu zadośćuczynienia kwoty. Bardzo ważnym jest fakt, że sprawca szkody może dokonać zapłaty zadośćuczynienia za pomocą towarzystwa ubezpieczeniowego, z usług którego korzystał w momencie powstania szkody. Jeśli zaś chodzi o nawiązkę taka możliwość nie wchodzi w grę, ponieważ oskarżony i w tym wypadku skazany (skoro orzeczono nawiązkę) zobligowany jest do tego, by całość kwoty nawiązki opłacić samodzielnie, czyli z własnych środków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska została poszkodowana w wypadku i potrzebujesz pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości oraz uzyskaniu odszkodowania zgłoś się do Kancelaria Kompensja dzwoniąc pod numer telefonu 797 670 906, a my zajmiemy się całym procesem kompleksowo, ponieważ mamy w pełni wykwalifikowany do tego zespół i pomogliśmy już setkom poszkodowanych z sukcesem uzyskując satysfakcjonujące ich rekompensaty.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zakończenie leczenia, a odszkodowanie

Zakończenie leczenia, a odszkodowanie

Jesteś uczestnikiem lub sprawcą wypadku, podczas którego zostałeś poszkodowany, co spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu? Chcesz starać się o odszkodowanie, które zgodnie z wykupioną przez Ciebie polisą gwarantuje Ci towarzystwo ubezpieczeniowe? Dobrze trafiłeś, ponieważ w tym artykule znajdziesz informacje, które zdecydowanie pomogą Ci dowiedzieć się o zależnościach jakie wynikają z zakończenia leczenia, a uzyskania odszkodowania.

Spis treści

Czy leczenie powinno zakończyć się zanim wystąpisz o odszkodowanie?

Jako Kancelaria prawna, która specjalizuje się między innymi w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne – bardzo, ale to bardzo często spotykamy się z pytaniem od naszych klientów, czyli osób poszkodowanych:

“Czy aby starać się o uzyskanie odszkodowania – za obrażenia ciała powstałe w wypadku – z OC sprawcy lub z własnej polisy, jeśli to my spowodowaliśmy wypadek, obligatoryjne jest zakończenie przez was leczenia?”

Jesteśmy przekonani, że jest to jedno z podstawowych pytań zadawanych w każdej kancelarii odszkodowawczej. Już pędzimy z pomocą i odpowiadamy.

W świetle obecnego prawa nie ma absolutnie żadnego obowiązku, który wskazywałby na konieczność oczekiwania na zakończenie leczenia przed wystąpieniem do towarzystwa o odszkodowanie. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej by obrażenia jakich doznaliśmy były możliwe do zdiagnozowania, a sam uszczerbek na zdrowiu był niepodważalny i wykazany w takim stopniu w jakim nadszarpnął nasze zdrowie. Warto również pamiętać o tym, że na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wypłacenia odszkodowania w kwocie bezspornej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia sprawy. Kwota bezsporna to kwota odszkodowania pozostająca poza ewentualnym sporem o wysokość odszkodowania. Inny powód, dla którego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody to bieg przedawnienia. Warto więc pamiętać, że o odszkodowanie można się ubiegać do 3 lat od momentu powstania szkody lub 20 lat, jeśli powstała ona w przypadku przestępstwa, czyli np. wypadku, gdzie wina orzekana była w procesie karnym.

Nasza rada: Nie zwlekaj!

Zadośćuczynienie - kwota bezsporna

Pamiętaj, że osoba poszkodowana zobowiązana jest do tego by zgłosić szkodę – bez względu na to w jakich okolicznościach ona powstała. Wyjątkiem jest przypadek, w którym sam poszkodowany fizycznie nie jest w stanie tego dokonać – wtedy szkodę w jej imieniu zgłasza pełnomocnik. Przepisy dotyczące zgłaszania szkody nie stanowią o tym by zgłoszenie jej miałoby być możliwe dopiero po zakończeniu leczenia. Najlepiej zatem zgłosić szkodę już w dniu wystąpienia zdarzenia, które takową spowodowało. Zgłaszając sprawę należy podać szczegółowe okoliczności, w których doszło do powstania szkody. Warto pamiętać o tym, że to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia powstałej szkody. W całym procesie dochodzenia odszkodowania kluczowe znaczenia ma dokumentacja medyczna, która w przypadku zgłaszania szkody przed zakończeniem leczenia po prostu nie ma jak być pełna, ponieważ leczenie wciąż trwa. W takim przypadku nikt nie wymaga od nas złożenia kompletnej dokumentacji, a jedynie uzupełniania jej w trakcie likwidacji szkody. W takiej sytuacji odszkodowanie może być wypłacane w transzach. Ubezpieczyciel po dokonaniu analizy dostarczonych dokumentów – takich, które stwierdzają powstałe urazy – może dokonać pierwszej wypłaty właśnie w postaci kwoty bezspornej.

Stanowisko ubezpieczyciela, a etap leczenia

Bardzo możliwe, że jeśli dzwoniłeś do towarzystwa ubezpieczeniowego z zapytaniem co robić? Zgłaszać szkodę, gdy leczenie wciąż trwa czy czekać, aż będzie zakończone to uzyskałeś informacje, że należy czekać do zakończenia leczenia. Nasza kancelaria pomoże Tobie już na etapie leczenia zgłosić stosowne roszczenia oraz uzyskać odszkodowanie.

Zakończenie leczenia, a przedawnienie

Jak wspominaliśmy na zgłoszenie szkody jest 3 i 20 lat w zależności od okoliczności jej powstania. Wyobraź sobie teraz, że Twoje zdrowie lub zdrowie bliskiej Ci osoby zostało nadszarpnięte podczas wypadku czy innego zdarzenia tak, że proces leczenia nie będzie rozciągnięty w tygodniach czy miesiącach, a latach. Jak tu więc czekać na zakończenie leczenia i liczyć na to, że będzie należało się odszkodowanie.

Jeśli obrażenia są bardzo ciężkie to proces leczenia i rehabilitacji może potrwać znacznie dłużej, niż 3 lata – zatem czekanie na koniec leczenia mogłoby spowodować przekroczenie terminu na zgłoszenie odszkodowania, który to jest ustawowo określony co byłoby jednoznaczne z utratą możliwości uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania.

Uszczerbek na zdrowiu przed, w trakcie i po leczeniu

Warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj uszczerbek na zdrowiu jest największy w momencie powstania zdarzenia co jest jednoznaczne z tym, że to właśnie wtedy uzyskamy najwyższe odszkodowanie – oczywiście pod warunkiem, że będzie się ono nam należało.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania to zgłoś się do Kompensja, a my dołożymy wszelkich starań by cały proces przebiegł szybko i zakończył się oczekiwanym przez Ciebie rezultatem.

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń do nas 797 670 906.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody UNIQA

Zgłoszenie szkody UNIQA

Chcesz zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa? Ten artykuł napisaliśmy specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz w nim kilka podstawowych i najważniejszych informacji, dzięki którym cały proces stanie się prosty i zrozumiały, a Ty będziesz spokojny, że wiesz wszystko co niezbędne by zgłoszenie szkody w Uniqa przebiegło sprawnie, a likwidacja nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

Spis treści

Jak zgłosić szkodę w UNIQA?

W UNIQA zgłoszenie szkody odbywa się na kilka sposobów. Towarzystwo zadbało o to by każdy bez względu na to czy odnajduje się w obecnym świecie cyfryzacji czy nie mógł znaleźć dogodną dla siebie formę. Poniżej opisaliśmy opcje, z których możesz skorzystać zgłaszając szkodę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Formularz internetowy – w tym przypadku zgłoszenie szkody odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, który udostępniony jest na stronie firmy dla zgłaszających zdarzenie lub roszczenie. Ten sposób jest bardzo sprawną formą komunikacji, ponieważ niezwłocznie po wypełnieniu trafia do towarzystwa, które może przystąpić do procesu likwidacyjnego. Co więcej sam formularz jest przyjazny w obsłudze, a zadawane w nim pytania są tak precyzyjne by twoje zgłoszenie było kompletne. Wymagane będzie krótkie opisanie zdarzenia i oczywiście załączenie dokumentacji, która zostanie wyszczególniona w formularzu. Na zakończenie całego procesu otrzymasz na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z numerem, który został jej nadany.

  Adres internetowej strony towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa, na którym udostępnione są formularze do zgłaszania szkody to www.uniqa.pl – wystarczy więc wejść na stronę i wybrać formularz odpowiadający zgłaszanej przez nas sprawie.

 • Kontakt telefoniczny – kolejnym ze sposobów zgłoszenia szkody do towarzystwa Uniqa jest tradycyjna forma, z której w szczególności korzystają osoby nie posługujące się biegle komputerem i nie znajdujące się w świecie internetu. Jest to opcja wygodna szczególnie dla osób starszych lub mieszkajacych w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do internetu może być ograniczony. Kontakt telefoniczny często pomocny jest przy zgłoszeniu szkody jeszcze na miejscu zdarzenia, ponieważ konsultant dokładnie powie nam na co zwrócić uwagę np. przy zbieraniu materiału dowodowego, jeśli to nie my jesteśmy sprawcą, a poszkodowanym w wypadku.

  W celu zgłoszenia szkody przez telefon wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 801 597 597 dla telefonów stacjonarnych i (+48) 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych – infolinia do zgłaszania szkód jest dostępna w poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00 oraz w sobotę od 8:00 do 16:00 (połączenie jest płatne, a jego koszt liczony jest według taryfy operatora).

 • Poczta elektroniczna – proces ten można uznać za zbliżony do zgłoszenia szkody przy pomocy wypełniania formularza onlinowego. Na adres szkody@uniqa.pl możemy przesłać zgłoszenie szkody, do którego dołączymy wszelkie niezbędne do procesu likwidacyjnego dokumenty. Dlatego najlepiej przed wysyłką zgłoszenia w tej formie skontaktuj się z podaną wyżej infolinią lub wejdź na wskazany powyżej adres www towarzystwa i dokładnie sprawdź co będzie potrzebne do kompletnego zgłoszenia sprawy, tak byś załączył w korespondencji niezbędne dane i dokumenty.
 • Poczta tradycyjna – szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa możesz również zgłosić metodą, która od wieków sprawdza się w dostarczaniu korespondencji, czyli wysyłając tradycyjny list. Najlepiej oczywiście skorzystać z opcji wysyłki priorytetowej (szczególnie, jeżeli zależy nam na czasie) i listu poleconego odebranego za potwierdzeniem – poniewaz może być nam to później potrzebne w procesie reklamacyjnym, jeżeli do takiego w ogóle dojdzie. Musimy się jednak liczyć z tym, że mimo wszystko proces taki będzie trwał dłużej, niż te wyżej wyszczególnione. Zanim prześlesz zgłoszenie w firmie analogowego listu upewnij się, że wiesz jakie dokładnie dane podać i dokumenty załączyć, żeby dodatkowo nie wydłużać procesu muszą dosłać brakujące dane. Pamiętaj by podać swoje dane kontaktowe w zgłoszeniu, a w szczególności aktualny numer telefonu, poniewaz jego brak utrudni komunikację z ubezpieczycielem i wszystko niepotrzebnie przedłuży.

  Adres na jaki należy wysłać zgłoszenie szkody do Uniqa to:

  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

 • Pozostałe metody – możesz skorzystać z opcji wysyłki sms (numer do wysyłki 4597 – sms płatny według taryfy operatora) w treści wpisując temat, o którym chcesz rozmawiać czyli np. rejestracja szkody i czekać na kontakt konsultanta lub wejść na stronę www i skorzystać z czatu, na którym zgłosisz pracownikowi sprawę i zadasz wszelkie pytania, podając uprzednio swoje imię, nazwisko oraz temat konwersacji.

W jakim czasie od powstania szkody trzeba ją zgłosić do UNIQA?

Jak pewnie się domyślasz takie kwestie regulowane są prawem. Co stanowi ochronę zarówno dla poszkodowanych jak i ubezpieczycieli. Szkodę do UNIQA zgodnie z życzeniem ubezpieczyciela powinieneś zgłosić niezwłocznie, ale Kodeks Cywilny jasno określa, że masz na to 3 lata od momentu powstania lud dowiedzenia się o szkodzie, ale nie może upłynąć 10 lat od okoliczności wywołujących szkodę. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona została w wyniku przestępstwa okres przedawnienia upływa po 20 latach od daty wystąpienia okoliczności mających wpływ jej powstanie.

Ile trwa proces likwidacji w UNIQA?

Dokładnie tak samo jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe firma Uniqa jest zobowiązania do likwidacji szkody w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Czasami jednak ten czas nie jest wystarczający, by w pełni właściwie określić okoliczności powstania szkody. Wówczas towarzystwo ma na wypłatę ubezpieczenia 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności, ale warto wiedzieć, że proces ten nie może trwać dłużej, niż 90 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony lub nie zgadzasz się z wydaną decyzją masz prawo złożenia reklamacji i odwołania się.

Jakie są procedury, gdy UNIQA jest likwidatorem szkody?

Cała procedura likwidacyjna rozpoczyna się, gdy zgłoszenie skutecznie dotrze do ubezpieczyciela, czyli w momencie nadania numeru zgłoszonej sprawie. W terminie 7 dni od zgłoszenie możesz liczyć na kontakt pracownika towarzystwa, który poinformuje Cię o przyjęciu zgłoszenia. Wtedy to zaczyna się cała procedura, czyli:

 1. ustalenie okoliczności, jakie miały miejsce podczas zdarzenia
 2. ustalenie zasadności roszczenia
 3. określenie wysokości odszkodowania

Pamiętaj, że w celu zgłoszenia szkody do UNIQA masz możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, która w Twoim imieniu przeprowadzi cały proces uzyskania odszkodowania. Takie firmy jak nasza – Kompensja – doskonale znają się na procedurach i wiedzą jakie wymagania mają towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego zgłaszając się do profesjonalistów możesz być pewien, że kwota odszkodowania, które zostanie dla Ciebie pozyskane będzie satysfakcjonująca.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody Generali

Zgłoszenie szkody Generali

Ty lub ktoś z twoich bliskich uległ wypadkowi, którego sprawcą jest klient towarzystwa ubezpieczeniowego Generali, a może sam jesteś związany z tą firmą, ponieważ masz lub miałeś u nich polisę w momencie wystąpienia szkody? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi “Tak!” to treść tego artykułu skierowana jest właśnie do Ciebie, ponieważ poruszone zostały tu najważniejsze kwestie w temacie zgłoszenia szkody w Generali.

Jak w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym również w Generali zgłoszenie szkody, a właściwie cały proces jej zgłaszania nie jest skomplikowany – wystarczy przeczytać ten artykuł, by wiedzieć jak poradzić sobie z formalnościami, przez które musisz przejść.

Spis treści

Jakie sposoby udostępnia Generali na zgłoszenie szkody

Generali tak samo jak pozostali ubezpieczyciele umożliwia zgłoszenie szkody na kilka sposobów, które przedstawiamy poniżej:

 • online – wystarczy wejść na stronę internetową towarzystwa ubezpieczeniowego Generali www.generali.pl wybrać opcję “Zgłosić szkodę” widoczną na domowej stronie ubezpieczyciela i zgodnie z wytycznymi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony nam online. Generali zadbało o to, by cały proces był prosty, szybki i intuicyjny, dlatego na każdym kroku jesteś informowany o tym co i jak należy uzupełnić oraz jakie dokumenty należy załączyć przy zgłoszeniu szkody.
 • telefonicznie – centrum pomocy Generali, czyli inaczej zwana infolinia do likwidacji szkód dostępna jest pod numerem 913 913 913 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Są to więc standardowe godziny pracy centrum obsługi klienta większości firm. Można sobie więc wyobrazić, że czas oczekiwania na infolinii, jak w większości instytucji może być dłuższy, niż wypełnienie prostego formularza online. nie każdy jednak ma swobodę poruszania się w internecie, dlatego tradycyjna telefoniczna rozmowa ma swoich fanów i całkiem spory odsetek poszkodowanych wciąż korzysta z tej opcji. Przez telefon niestety nie dostarczymy ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych dokumentów, dlatego należy się przygotować na to, że pracownik infolinii poprosi nas o dosłanie niezbędnej do likwidacji szkody dokumentacji. Zatem ta forma zgłoszenia będzie wymagała dodatkowego zaangażowania, ponieważ sama rozmowa telefoniczna raczej nie będzie kompletnym zgłoszeniem. Przygotuj się więc na ewentualną konieczność dosłania dokumentów drogą tradycyjna lub elektroniczną.
 • mailowo – kolejna onlinowa forma zgłaszania szkody to wysyłka korespondencji elektronicznej, czyli wysłanie zgłoszenia szkody w formie e-maila, czyli wirtualnej formy listu na elektroniczną skrzynkę odbiorcy – w tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Generali. Zamiast korzystać z formularza na stronie www możesz wysłać pełne zgłoszenie opisując zdarzenie w korespondencji. Pamiętając oczywiście o tym by przed wysyłką takiego zgłoszenia dowiedzieć się jakie dokładnie informacje, dane i dokumenty musimy zawrzeć w korespondencji. Dedykowany do zgłaszania szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym generali adres e-mail to szkody@generali.pl

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody w Generali?

Zgodnie z literą polskiego prawa, a precyzując kodeksem cywilnym, który reguluje przepisy związane ze zgłaszaniem szkód – poszkodowany ma na zgłaszanie szkody w Generali i każdym innym towarzystwie ubezpieczeniowym dokładnie 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o powstaniu szkody, termin ten nie może jednak przekroczyć 10 lat od samego zdarzenia powodującego powstałą szkodę. Jeśli jednak jest to szkoda powstała w wyniku przestępstwa mówimy o terminie 20 lat od daty zajścia zdarzenia wywołującego szkodę.

Należy jednak pamiętać o tym, że towarzystwa nalegają by szkodę zgłosić niezwłocznie od jej powstania. Nie mogą one jednak zmieniać lub naginać prawa i tylko kodeks cywilny jest wyznacznikiem terminów, których należy przestrzegać. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach czas może grać na naszą korzyść.

Ile czasu trwa likwidacja szkody w Generali?

Co do zasady i zgodnie z wyżej wspomnianym prawem polskim towarzystwo ubezpieczeniowe na likwidację szkody ma określony czas i jest to 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Warunkiem, który musi być spełniony by towarzystwo zmieściło się w tym terminie jest kompletne zgłoszenie szkody w Generali. Pamiętaj, że tylko prawidłowo zgłoszona szkoda, czyli taka, która zawiera wszelkie niezbędne dokumenty może zostać w pełni rozpatrzona w terminie 30 dni. Jeśli we wspomnianym terminie okaże się, że brakuje jakichkolwiek dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia powodującego szkodę – ubezpieczyciel poprosi cię o niezwłoczne ich uzupełnienie, jeżeli będzie to leżało w twoich kompetencjach lub powoła do tego odpowiedni organ – tu sprawa wydania decyzji się przedłuża, ponieważ ubezpieczyciel do 30 dni musi wypłacić jedynie kwotę bezsporną, a dopiero po 14 dniach od momentu, w którym wyjaśnienie sprawy stało się możliwe wypłaci resztę, o ile uzna, że cokolwiek więcej należy się poszkodowanemu.

Nie chcesz samodzielnie zgłaszać szkody do towarzystwa Generali?

Jeżeli nawet po przeczytaniu tego artykułu nie wiesz jak poradzić sobie ze zgłoszeniem szkody w Generali albo zwyczajnie nie masz do tego głowy, ponieważ sama myśl o zdarzeniu przyprawia Cię o zawrót głowy – możesz zgłosić się do profesjonalistów, którzy zajmują się takimi sprawami na co dzień i dobrze wiedzą, jak sprawnie przejść cały proces. Zgłoś się np. do Kompensja, a my kompleksowo podejdziemy do sprawy i zrobimy wszystko co w naszej mocy by kwota odszkodowania była dla Ciebie satysfakcjonująca.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody ERGO HESTIA

Zgłoszenie szkody ERGO HESTIA

Masz polisę wykupioną w Ergo Hestii, a może jesteś osobą poszkodowaną przez kogoś kto jest ich klientem? Bez względu na to czy odpowiedź brzmi tak na pierwsze czy drugie pytanie w tym artykule znajdziesz kilka najważniejszych wskazówek, które pomogą Ci w zgłoszeniu szkody w tym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Proces zgłoszenia szkody w Ergo Hestia praktycznie niczym nie różni się od zgłaszania szkody do innych ubezpieczycieli.

Spis treści

Metody na zgłoszenie szkody Ergo Hestia

Jeśli chcesz zgłosić szkodę w Hestii to masz do wyboru kilka sposobów by to zrobić. Wśród nich są takie metody jak:

 • elektroniczny formularz, zwany inaczej formularzem internetowym, który towarzystwo udostępnia na swojej stronie www.ergohsetia.pl – prosty w obsłudze, intuicyjny – przeprowadza zgłaszającego przez cały proces informując o tym co dokładnie jest potrzebne do właściwego zgłoszenia i pomaga tym, którzy nie mają wprawy w wypełnianiu takich dokumentów;
 • eKonto – dostęp do profilu aktywuje się na stronie towarzystwa, a intuicyjny formularz podobnie jak opisywany wyżej przeprowadza użytkownika przez wszystkie etapy zgłaszania powstałej szkody. Korzystając z tej opcji masz dodatkowe udogodnienia w postaci możliwości śledzenia przebiegu naprawy, dodawania niezbędnych dokumentów, a także otrzymywania powiadomień na maila podanego, jako właściwy do e-korespondencji.
 • placówka – w celu zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego Ergo Hestia możemy samodzielnie udać się do najbliższego oddziału ubezpieczyciela, gdzie pracownik placówki przyjmie od nas zgłoszenie i dokładnie wyjaśni, jak przebiega cały proces likwidacyjny oraz odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości, jeśli takowe się pojawią. Sposób komfortowy dla tych, którzy dysponują czasem w godzinach pracy placówek, które zwyczajowo otwarte są w godzinach pracy przeciętnego Kowalskiego, czyli np. 8:00 – 16:00 lub 10:00 – 18:00 – opcja ta nie sprawdzi się więc dla każdego, ale z pewnością jest to rozwiązanie dla tych, którzy lubią załatwiać sprawy osobiście.
 • telefon – kolejna, dość tradycyjna opcja na zgłoszenie szkody Ergo Hestia to po prostu wykonanie połączenia telefonicznego pod numery podane na stronie ubezpieczyciela. Infolinia to czasami jedyna możliwość zgłoszenia sprawy i mimo, iż zdarza się, że czas oczekiwania podobny jest do dodzwonienia się do ZUSu w największych miastach to wciąż cieszy się ogromną popularnością. Konsultant przyjmujący zgłoszenie nie tylko poinformuje nas o tym jak wygląda cały proces, ale też dokładnie odpowie na wszystkie nasze pytanie dotyczące procesu likwidacji, co jest niezwykle przydatne, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest biegły w sprawach internetu i nie potrafi znaleźć odpowiedzi na swoje pytania u wujka google. Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia telefonicznie może mieć miejsce o każdej porze, ponieważ infolinia obsługująca poszkodowanych dostępna jest całą dobę.

  Numery telefonów dla:
  • użytkowników telefonów komórkowych to 58 555 55 55
  • abonentów telefonów stacjonarnych to 801 107 107
 • poczta – kolejna tradycyjna i już powoli zapominana opcja to zgłoszenie szkody Ergo Hestia poprzez wysyłkę wszelkich niezbędnych informacji wraz z dokumentami na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. pamiętajmy tylko o tym, bo skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru i jeśli zależy nam na jak najkrótszym czasie rozwiązania sprawy wybrać opcję wysyłki priorytetowej by skrócić czas dotarcia korespondencji i tym samym przyspieszyć proces likwidacyjny.

  Adres na jaki należy wysyłać korespondencję to:

  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
 • faks (fax)zgłoszenie szkody Ergo Hestia można również wysłać faksem – tutaj podobnie jak tradycyjną pocztą można wysłać wszelkie niezbędne informacje oraz kopie dokumentów – z tej opcji korzysta się już raczej sporadycznie, ale jest ona jednym ze sposobów, które moga pomóc nam zgłosić szkodę. Ta metoda przez wielu uważana za staromodną może okazać się przydatną.

  Numer Ergo Hestii do zgłoszenia szkody przy pomocy faksu (58) 555 60 61
 • kancelaria odszkodowawcza – jednym z najwygodniejszych sposobów na zgłoszenie szkody do Ergo Hestia czy innego ubezpieczyciela jest skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy w naszym imieniu po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa zgłoszą szkodę, złożą wniosek o uzyskanie odszkodowania i skutecznie uzyskają dla nas najwyższą, możliwą kwotę odszkodowania, ponieważ najkrócej pisząc doskonale się na tym znają.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody do Ergo Hestia

Zgłoszenia szkody w Ergo Hestii powinno dokonać się, tak jak w przypadku innych ubezpieczycieli jak najszybciej, a najlepiej niezwłocznie po zdarzeniu lub otrzymaniu informacji o powstaniu szkodu. Prawo jednak reguluje te przepisy i jasno określa, że na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 3 lata od jej wystąpienia i do 20 lat, jeśli owa szkoda powstała w wyniku przestępstwa. Działa to na korzyść wielu poszkodowanych, ponieważ Ci bardzo często nie są w stanie niezwłocznie od zdarzenia zgłosić sprawy do towarzystwa np. z powodów zdrowotnych – jeśli sprawa dotyczy wypadku drogowego.

Wypłata odszkodowania Ergo Hestia - czas likwidacji szkody

Zgodnie z ogólnymi zasadami towarzystwa ubezpieczeniowe mają 30 dni (od dnia zgłoszenia szkody) na wypłatę odszkodowania, jednak zdarza się, że sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień – wtedy czas wypłaty wydłuża się o 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia. Jeżeli na odszkodowanie składają się kwota bezsporna i sporna (zależy na przykład od wyroku sądu) to ta pierwsza powinna być wypłacona w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody.

Czy od decyzji ubezpieczyciela można złożyć reklamację

Jeżeli ubezpieczony lub poszkodowany nie zgadza się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego może odwołać się od decyzji, która została wydana. Taką reklamację można również złożyć na kilka sposobów. Są nimi:
 • formularz elektroniczny/internetowy dostępny na stronie ubezpieczyciela,
 • indywidualne konto klienta,
 • infolinia – 801 107 107 lub 58 555 55 55,
 • udanie się do placówki, gdzie pisemnie lub ustnie złożymy reklamację,
 • droga pocztowa – wysyłka na adres:
  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia stanowi dla Ciebie problem?

Nie czujesz się na siłach by osobiście zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? Pamiętaj, że nie musisz tego robić osobiście. Możesz zgłosić się do Kancelarii Kompensja, która po uzyskaniu Twojego pełnomocnictwa zrobi to za Ciebie.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody Warta

Zgłoszenie szkody Warta

Z pewnością część z Was korzysta z usług towarzystwa ubezpieczeniowego Warta, dlatego ten artykuł ma służyć jako pomoc, dla tych którzy chcą wiedzieć jak przebiega proces zgłoszenia szkody w Warcie.

Dowiesz się tu jak zgłosić szkodę, jeśli jesteś klientem Warty oraz jak podejść do tematu, jeśli sprawca wypadku, w którym jesteś poszkodowanym ma wykupione OC właśnie w tej instytucji.

Spis treści

Sposoby zgłaszania szkody w Warcie

Jest kilka metod na zgłoszenie szkody w tym w towarzystwie ubezpieczeniowym, oto one:

 1. internetowy formularz – w tym przypadku zgłaszamy szkodę online – jest to o tyle wygodne, że wystarczy wejść na stronę www ubezpieczyciela i skorzystać z zakładki do zgłoszeń, która przeprowadzi nas przez cały proces i zgłoszenie szkody Warta okaże się być prostsze, niż myśleliśmy. Intuicyjnie, szybko i komfortowo i chyba nikogo to nie dziwi, że w erze internetu z tej metody korzysta statystycznie najwięcej poszkodowanych;
 2. aplikacja – jest dedykowane dla fanów rozwiązań mobilnych i choć apka jest intuicyjna to jednak wymaga od zgłaszającego znajomości korzystania z tego typu narzędzi. Aplikacja jest o tyle wygodna, że pozwala podczas zgłaszania szkody wykonać zdjęcia np. uszkodzonego pojazdu czy zniszczonego mienia, a nawet wykonać wideo oględziny. Pamiętajmy jednak, że nie każdy poradzi sobie z taką technologią, dlatego z tej opcji korzysta mniej osób, niż z formularza onlinowego;
 3. agent stacjonarny – to bardzo przyjazny sposób, dla tych którzy preferują załatwiać tego typu sprawy osobiście, czyli zazwyczaj będą to ludzie starszej daty, którzy lubią analogowe rozwiązania lub po prostu Ci, którzy uważają kontakt face to face za właściwy do załatwiania tego typu spraw. Agent ubezpieczeniowy, który świetnie zna wymogi i wszelkie niuanse dokładnie powie poszkodowanemu jak powinno przebiec zgłoszenie szkody Warta. dzięki czemu szkoda zostanie zgłoszona poprawnie, co przyspieszy proces likwidacji i wydania decyzji;
 4. telefon – kiedyś w czasach, kiedy o internecie nawet nie myślano kontakt telefoniczny z działem obsługi czy infolinią był złotem, bo przyspieszał rozwiązanie każdej sprawy, ale teraz kojarzy nam się długim oczekiwaniem na połączenie lub co gorsza rozmową z automatem zwanym botem, z którym nie możemy się porozumieć. Zdarza się jednak, że wykonanie telefonu na infolinię to najszybsza dla nas opcja zgłoszenia szkody. Nie każdy ma dostęp do internetu lub czas na spotkanie z agentem, ale nie ma już chyba domu bez telefonu, dlatego to rozwiązanie wciąż jest stosowane.Numery infolinii i godziny w jakich klienci są obsługiwani przez konsultantów znajdują się na www ubezpieczyciela.

  Główny numer kontaktowy to 502 308 308

 5. poczta – pełne zgłoszenie może zostać dokonane drogą pocztową. W tym celu należy przesłać na adres siedziby firmy pełną dokumentację, dlatego przed wysyłką najlepiej upewnić się jakie dokładnie dokumenty musimy dostarczyć. Warto pamiętać również by skorzystać z opcji potwierdzenia doręczenia korespondencji w celu kontrolowania terminowości likwidacji zgłoszenia szkody.Dokładny adres najlepiej pobrać ze strony ubezpieczyciela – ich ogólny adres korespondencyjny to:

  Grupa Warta
  rondo I. Daszyńskiego 1
  00-843 Warszawa

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta?

Pamiętaj, że tak na zgłoszenie szkody Warta, jak i w każdej innej firmie ubezpieczeniowej masz 3 lata od zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę, a 20 lat, jeżeli owa szkoda powstała w wyniku przestępstwa. Jeśli jednak masz możliwość zgłoszenia szkody od razu po jej zaistnieniu to nie zwlekaj i zgłoś szkodę jak najszybciej.

Pamiętaj, że każda decyzja ubezpieczyciela przedłuża bieg przedawnienia o kolejne 3 lub 20 lat. Oznacza to, że jeżeli na zgłoszenie szkody masz 3 lata i po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wydał decyzję, od której chcesz się odwołać, to przysługuje Tobie kolejne 3 lata od momentu wydania ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

Ile trwa rozpatrzenie sprawy i likwidacja szkody w Warcie

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta powinno wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, jednak nie później, niż w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku braku pełnej dokumentacji zostaniesz poproszony o jej uzupełnienie, co finalnie może przedłużyć proces likwidacji szkody.

Czy samodzielnie zgłaszać szkodę, czy skorzystać z usług Kancelarii?

Jeśli zgłoszenie szkody Warta wciąż stanowi dla Ciebie wyzwanie, pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań, które mogą w twoim imieniu poprowadzić sprawę od samego początku, czyli od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, aż po uzyskanie odszkodowania. Warto zwrócić uwagę na to, że firmy, które zajmują się tym profesjonalnie doskonale wiedzą, jak przeprowadzić cały proces by uzyskać dla ciebie jak najwyższą kwotę odszkodowania, która po prostu wpłynie na twoje konto po zakończonej sprawie.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00

Zgłoszenie szkody PZU

Zgłoszenie szkody PZU

Zgłaszanie szkody w PZU to standardowa procedura, która nie różni się praktycznie niczym od zgłaszania szkód w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Jest kilka sposobów na zgłoszenie szkody PZU. Są one łatwe, intuicyjne i nie zajmują dużo czasu.

Jak wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe PZU skupia się na zadowoleniu i satysfakcji klienta, mając na uwadze to, że osoba zgłaszająca szkodę jest poszkodowana, co może wywoływać u niej stres – pracownicy firmy stworzyli kilka intuicyjnych procedur na zgłoszenie szkody PZU. Dodatkowo na stronie www towarzystwa jest podany dokładny wykaz dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia, dlatego zanim zgłoszenie szkody PZU zostanie rozpoczęte upewnij się, że masz pełen komplet zgodny z ich wytycznymi.

Spis treści

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody do PZU

Czas to podstawowa, jeśli nie najważniejsza kwestia przy zgłaszaniu szkody, z czego często po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Jeśli zgłoszenie dotyczy ubezpieczenia OC – szkodę według ubezpieczyciela należy zgłosić jak najszybciej, ale warto odnieść się tutaj do terminów ustawowych, które różnią się w zależności od rodzaju szkodu. W przypadku kolizji są 3 lata na zgłoszenie szkody, zaś w przypadku wypadku termin ten wynosi 20 lat.

Jeśli sprawa związana jest z AC – szkodę należy zgłosić jak najszybciej, ale nie później, niż do 7 dni od zdarzenia lub 1 dzień, jeśli przyczyna zdarzenia to kradzież lub wandalizm (tutaj należy pamiętać również o konieczności niezwłocznego powiadomienia policji).

Metody na zgłoszenie szkody w PZU

Jest kilka metod na zgłoszenie szkody PZU, oto one:

 • wypełnienie internetowego formularza – prosty szybki sposób na zgłoszenie szkody do PZU z każdego miejsca w dowolnym momencie – dogodny dla tych, którzy lubią intuicyjne rozwiązania internetowe, udostępniające “inteligentne” formularze, które przeprowadzają użytkownika przez cały proces – “podpowiadając” co, gdzie wpisać i jakie dokumenty załączyć ;
 • wykonanie telefonu na infolinię (801 102 102), najprostsze rozwiązanie dla tych, którzy nie mają internetu, jak również dla dociekliwych, którzy lubią zadawać pytania by wiedzieć jak dokładnie przebiega cały proces. Ta forma dla wielu może wydawać się nieatrakcyjna, ponieważ infolinia kojarzy nam się z długim procesem oczekiwania, ale wiele osób wciąż korzysta z tej metody;
 • skorzystanie z video czatu, gdzie zgłaszający przed połączeniem wybiera temat zgłoszenie, a później łączy się na video czat i zgłasza szkodę;
 • wysłanie na numer 4102 SMSa w treści wpisując SZKODA – jeśli skorzystasz z tej metody, pracownik PZU oddzwoni do Ciebie by przyjąć zgłoszenie;
 • wysłanie maila na adres kontakt@pzu.pl – nie wszyscy lubią wypełniać dokumenty onlinowe i wolą wysłać na skrzynkę email towarzystwa ubezpieczeniowego pełen opis szkody wraz z niezbędnymi dokumentami – można tutaj skorzystać z opcji potwierdzenia doręczenia prosząc o zwrotkę, iż wiadomośc została poprawnie dostarczona, co potwierdzi nam, iż zgłoszenie wpłynęło – dając w razie czego potwierdzenie terminu rozpoczęcia procesu likwidacji w razie ewentualnego odwołania;
 • znalezienie agenta PZU poprzez stronę www towarzystwa i umówienie się na spotkanie celem zgłoszenia szkody – rozwiązanie idealne dla tych, którzy lubią wszystkie swoje sprawy załatwiać osobiście;
 • udanie się do placówki PZU, gdzie agent przyjmie od ciebie zgłoszenie w oddziale i osobiście pomoże w całym procesie zgłoszeniowym – forma zgłoszenia różni się od opisanej powyżej jedynie tym, że nie musimy szukać agenta z okolicy tylko od razu bezpośrednio udajemy się do placówki celem zgłoszenia szkody.

Wysokość kwoty odszkodowania z PZU

W celu uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania należy dopełniać wszelkich formalności w wyznaczonych do tego terminach. Jeśli nie wiesz jak dobrze zająć się sprawą lub po prostu nie masz do tego głowy, bo samo zdarzenie wywołuje w tobie stres – zgłoś się do kancelarii lub firmy uzyskującej odszkodowania, która w profesjonalny sposób zajmie się sprawą i dołoży wszelkich starań by kwota, którą otrzymasz była jak najwyższa.

Możesz również zgłosić się do firmy Kompensja, która bezpłatnie przeanalizuje wysokość Twoich roszczeń.

Jaki jest czas trwania procesu likwidacyjnego od momentu zgłoszenia szkody do PZU?

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest likwidacja szkody w terminie 30 dni od zgłoszenie sprawy, dlatego jeżeli chcesz by odszkodowanie było wypłacone w jak najkrótszym czasie od zdarzenia to nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela.

Zdarza się, że nadzwyczajne sytuacje powodują wydłużenie tego terminu o następne 60 dni, ale jeśli zaistnieje wspomniana nadzwyczajna sytuacja, towarzystwo zobligowane jest do tego by podać zasadny powód przedłużenia całego procesu likwidacyjnego, ponieważ nie może tego dokonać bezpodstawnie. Zazwyczaj powodem takiego przedłużenie jest brak dowodu na winę sprawcy.

90 dzień procesu likwidacyjnego to ostateczny termin dla towarzystwa do wydania decyzji w sprawie i określenia swojego stanowiska.

Czy samemu dokonać zgłoszenia szkody, czy też zgłosić się do profesjonalnej firmy?

Oczywiście decyzja należy do Ciebie. Możesz samodzielnie próbować dochodzić należnych roszczeń lub skorzystać z pomocy doświadczonej Kancelarii. Z doświadczenia wiemy, że profesjonalny Pełnomocnik jest w stanie uzyskać znacznie wyższe kwoty odszkodowań.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00