Adwokat dla Firm

Adwokat dla Firm

Wiele osób zastanawia się czy korzystać z usług Firm odszkodowawczych czy Kancelarii Adwokackiej przy różnego rodzaju sprawach prawnych. Często do naszej Kancelarii Odszkodowawczej zgłaszają się do nas klienci nie tylko w zakresie odszkodowania, ale również w zupełnie innych kwestiach takich jak pobicia, sprawy karne, mobing. Do kogo się zgłaszać w jakich sprawach? Odpowiedź brzmi: Wszystko zależy od tego jakiej pomocy potrzebujesz. Kancelarie Odszkodowawcze zajmują się typowo odszkodowaniami i mają duże doświadczenie w tym zakresie.

Jeżeli jednak interesuje Cię adwokat dla firm czy obsługa prawna firm  to warto zgłosić się do adwokata czy kancelarii adwokackiej.

Obsługa Prawna Firm

Obsługa Prawna Firm, Spółek nie musi być prowadzona przez Adwokata z okolicy. Większość tego typu usług odbywa się zdalnie, więc warto poszukać firmy, która kompleksowo zajmie się wszystkimi sprawami dotyczącymi obsługi prawnej firm jak:

 • Bieżąca obsługa prawna firm,
 • Przygotowanie, ocena i opiniowanie umów,
 • Pomoc w założeniu, łączeniu i przekształcaniu spółek,
 • Badania prawne firm, spółek i nieruchomości oraz przygotowywanie raportów,
 • Pomoc przy negocjacjach,
 • Doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej lub spółki,
 • Obsługa prawna dotycząca windykacji i egzekucji należności,
 • Reprezentowanie przed organami państwowymi w ramach spraw administracyjnych,
 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi.

 

Wynagrodzenie

Co jest korzystniejsze dla firmy? Wynagrodzenie ryczałtowe czy godzinowe? W ogólnym rozrachunku stała obsługa prawna jest korzystniejsza cenowo dla Klienta niż doraźna pomoc godzinowa. W przypadku stałej obsługi prawnej czas realizacji również jest szybszy. Ryczałt – oznacza stałą miesięczną kwotę, obejmującą prace kancelarii adwokackiej w danym miesiącu. Rozliczanie godzinowe oznacza ustaloną stawkę godzinową, pomnożoną przez przepracowane godziny w danym miesiącu.

 

W powyższym artykule został poruszany temat obsługi prawnej dla firm, gdyż jest to usługa, którą można realizować zdalnie.

Jednak w przypadku, gdy szukasz adwokata do rozwodu tutaj lepiej skontaktować się z adwokatem z Twojej okolicy.

Zatem wszystko zależy od tego jakiej pomocy prawnej potrzebujesz.

W przypadku pomocy z uzyskaniem odszkodowania zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku

Uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienie jest niezwykle istotnym świadczeniem powypadkowym. Ma ono na celu zrekompensować krzywdę, ból o cierpienie, których doznała osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego, a także jego następstw. O uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym mogą starać się także bliscy osoby zmarłej w wyniku tragicznego zdarzenia drogowego.

Kancelaria Kompensja zajmuje się wspieraniem osób w wyżej wymienionych przypadkach, w uzyskaniu zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym.

W związku, z tym że zadośćuczynienie ma charakter uznaniowy (m. in. brak jest określonej wysokości stawek zadośćuczynienia). Wysokość zadośćuczynienie ustalana jest zawsze indywidualnie, zależnie od okoliczności danej sprawy.

Za czyją śmierć w wypadku mogę uzyskać zadośćuczynienie po wypadku?

O uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym mają prawo ubiegać się osoby, które należą do kręgu osób bliskich zmarłego (łączyły je ze zmarłym bliskie relacje i więzi).

Wskazana wyżej informacja oznacza, że o takie świadczenie powypadkowe, mają prawo ubiegać się osoby, które z osobą zmarłą łączyły więzy krwi, czyli np.:

 • rodzice,
 • rodzeństwo,
 • dzieci,
 • dziadkowie,
 • wnuki

oraz dalsi krewni, ale również osoby, które podtrzymywały ze zmarłą osobą szczególnie bliskie relacje, czyli np. partnerzy życiowi. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Czy warto skorzystać z pomocy Kompensji w uzyskaniu zadośćuczynienia po wypadku?

W związku z tym, że specjaliści Kancelarii Kompensja wielokrotnie reprezentowali naszych klientów w walce o możliwie najwyższe zadośćuczynienie, posiadamy niezbędne doświadczenie w tego typu sprawach, które bardzo często są niezwykle skomplikowane.

Odpowiednie przeprowadzenie postępowania o uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku umożliwia niejednokrotnie uzyskanie kwoty świadczenia rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.

Z naszymi sukcesami zapoznać się można w zakładce  >>NASZE SUKCESY<<, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Uzyskiwanie odszkodowania w Warszawie

W dużych  aglomeracjach miejskich kolizje czy wypadki drogowe to niestety codzienność. Pospiech, nieuwaga, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy złe warunki na drodze to główne przyczyny wypadków komunikacyjnych.

Dla osób poszkodowanych z perspektywy uzyskania odszkodowania Warszawa jest miastem, które daje nieograniczony wybór firm i kancelarii odszkodowawczych. Na szczęście nie trzeba szukać długo. Również w stolicy nasza firma reprezentuje wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.

Uczestniczyłeś w wypadku jako pieszy, pasażer lub kierowca? Staraj się o odszkodowanie.

Po wypadkach komunikacyjnych każdy jego uczestnik, który nie był sprawcą może starać się rekompensatę za poniesioną szkodę rzeczową oraz osobową z polisy ubezpieczeniowej OC tego, który szkodę wyrządził. Jeśli jesteś uczestnikiem kolizji, w której nie ma osób poszkodowanych, możesz starać się z OC sprawcy o zwrot kosztów za uszkodzone auto. Pamiętaj jednak, że podstawą jest aby na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie ze sprawcą, a jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości wezwij policje. Ustalenie winy jest bowiem podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli natomiast w wypadku są osoby poszkodowane pamiętajmy że obligatoryjnie musimy zawiadomić zarówno pogotowie ratunkowe jak i policję. Lekceważenie takich sytuacji nie tylko może nieść za sobą konsekwencje prawne ale również jest groźne dla zdrowia czy życia samego poszkodowanego. Podsumowując to o czym wspomniano powyżej ustalony sprawca daje szanse na uzyskanie z jego polisy OC odszkodowania za wypadek. W okolicznościach bardziej skomplikowanych, w których na przykład kierowca obowiązkowej polisy nie posiada lub uciekł z miejsca wypadku, odpowiedzialność wypłat należnych świadczeń przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Aby moc starać się o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu musimy wykazać i udowodnić w jaki sposób poniesiony bol i cierpienie przekłada się na pogorszoną sytuację życiową. Fundamentem na pewno jest historia naszego leczenia. Dokumentacja z wizyt w szpitalach i poradniach, konsultacje u lekarzy specjalistów, czy zabiegów rehabilitacji. Na tej podstawie można oszacować nie tyle poniesiony bol i cierpienie po wypadku ale przede wszystkim ocenić wielkość uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie po wypadku jest formą naprawy wszelkich negatywnych skutków zdarzenia. Jeżeli w związku z utratą zdrowia nie mogłeś realizować swoich planów życiowych, utraciłeś perspektywy z którymi wiązałeś swoją przyszłość, niewątpliwie jest to aspekt pogorszonej sytuacji życiowej. Kwoty które możesz uzyskać po wypadku komunikacyjnym szacowane są zatem w oparciu o wielkość poniesionego uszczerbku na zdrowiu, czyli krzywdy fizycznej oraz wszelkich cierpień psychicznych, które stanowią o pogorszonych warunkach życiowych.

Katalog roszczeń dla poszkodowanych to jednak nie tylko zadośćuczynienie. Jeśli w związku z wypadkiem poniosłeś koszty zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów, czy koszty opieki osób trzecich, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poniesione koszty. Często poszkodowani, wskutek poważnych obrażeń ciała tracą możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu lub szanse na awans, dodatkowe premie czy po prostu wynagrodzenie, które otrzymywaliby gdyby nie skutki wypadku. W takich okoliczność roszczenia powiększają się o zwrot kosztów przygotowania do wykonania innego zawodu, utracone premie lub dochód.

W odniesieniu do indywidualnej sytuacji poszkodowanego oceniany jest zakres poniesionej szkody oraz wielkość odszkodowania, które powinno ją zrekompensować. Nasi prawnicy, kompleksowo zajmują się identyfikacją wszelkich negatywnych następstw wypadku dla poszkodowanego oraz formułują wnioski roszczeniowe, w których kwoty w pełni rekompensują poniesioną stratę. W dalszym etapie z kolei w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym dążą do uzyskania najwyższych kwot odszkodowań.

Autor: Przemysław Ziółkowski

Kancelaria odszkodowawcza we Wrocławiu

Jaka jest szansa, że otrzymam należne mi świadczenie odszkodowawcze?

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej, otrzymanie odszkodowania zależne jest od umiejętności i możliwości udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem komunikacyjnym, a poniesionymi obrażeniami ciała. Bardzo ważne jest także zebranie odpowiedniego materiału dowodowego potwierdzającego roszczenie, a także umiejętności pełnomocnika, np. w kwestii odpowiedniego poprowadzenia postępowania karnego.

Niezależnie od tego, czy osoba ubiegająca się o odszkodowanie zamieszkuje Wrocław, Łódź, czy Kraków – Kancelaria Kompensja pomaga i dociera do osób poszkodowanych na terenie całego kraju.

Kancelaria odszkodowawcza – Wrocław – jak starać się o odszkodowanie?

Kancelaria Kompensja za pośrednictwem swoich przedstawicieli, którzy docierają do osób poszkodowanych (także tych walczących o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy na terenie Wrocławia) na terenie całego kraju, wspiera klientów starających się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Nasza kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie podejmowała się niezwykle trudnych spraw o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie – niejednokrotnie przy tym uzyskując odszkodowanie, czy zadośćuczynienie znacznie wyższe, niż początkowo proponowało odpowiedzialne za wypłatę środków Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Czy kancelaria odszkodowawcza Kompensja dociera do osób niepełnosprawnych?

Kancelaria Kompensja stara się umożliwić wszystkim osobom poszkodowanym walkę o godne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Niezależnie od miejsca zamieszkania, czy stanu zdrowia – staramy się dotrzeć do każdej osoby poszkodowanej, tak aby umożliwić jej jak najbardziej dogodną walkę o odszkodowanie z OC sprawcy.

Po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych, gdy jest to zasadne, istnieje możliwość, aby nasz reprezentant przyjechał bezpośrednio do Państwa domu w celu podpisania umowy.

Poza osobistym, kontakt z Kancelarią odszkodowawczą Kompensja jest możliwy także przez telefon, drogą mailową, poprzez czat umieszczony na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, a także poprzez Facebooka.

W ten sposób osoby z największych miast, takich jak Warszawa czy Wrocław, ale też z mniejszych miejscowości mogą starać się o odszkodowanie.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po wypadku drogowym z OC sprawcy

Odszkodowanie po wypadku drogowym z OC sprawcy – co zrobić po wypadku komunikacyjnym?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna w pierwszej kolejności udać się do odpowiedniej placówki medycznej, w celu udzielenia jej pomocy, a także postawienia właściwej diagnozy po urazie.

Równie istotne w kwestii starania się o odszkodowanie po wypadku drogowym z OC sprawcy jest wezwanie funkcjonariuszy Policji albo sporządzenie odpowiedniego oświadczenia po wypadku komunikacyjnym, w celu wskazania osoby winnej spowodowania wypadku komunikacyjnego. Spowodowane jest to faktem, że kwota odszkodowania po wypadku drogowym wypłacana jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie swojego roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest odpowiedzialne za wypłatę odszkodowania po wypadku drogowym z OC sprawcy. W przypadku ewentualnych trudności, a także pytań związanych z tym tematem, zapraszamy po bezpłatną poradę i darmową wstępną analizę sprawy do Kancelarii Kompensja.

Czy jeżeli proces mojego leczenia wciąż trwa, mogę ubiegać się o odszkodowanie po wypadku drogowym z OC sprawcy?

Należy wskazać, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może już w trakcie leczenia uzyskać częściowe roszczenie, a potem kontynuować uzyskiwanie dalszej kwoty odszkodowania po wypadku drogowym z OC sprawcy, dostarczając między innymi dalszą dokumentację medyczną związaną z procesem leczenia, a także dowody poniesionych na leczenie kosztów, takich jak np. faktury za wizyty specjalistyczne albo rehabilitację.

Kancelaria Kompensja – podejście do klienta

W związku z tym, że przeprowadziliśmy już bardzo dużo spraw o odszkodowanie po wypadku drogowym z OC sprawcy, czy też o zadośćuczynienie za stratę osoby bliskiej – wypracowaliśmy jasne zasady współpracy z naszymi klientami, które opierają się między innymi na:

 • każdorazowo indywidualnym podejściu do klienta,
 • rzetelności – mają Państwo stały, indywidualny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę,
 • braku pobierania jakichkolwiek zaliczek, czy opłat wstępnych,
 • skuteczność – wielokrotnie udało nam się uzyskać kwotę zdecydowanie wyższą, niż proponowało pierwotnie osobie poszkodowanej Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
 • dokonaniu bezpłatnej, wstępnej analizy sprawy,
 • działaniu na terenie całego kraju.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie za złamaną nogę

Odszkodowanie za złamaną nogę – ile lat od wypadku mam prawo się o nie ubiegać?

Przewidziany termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata, jeżeli wypadek komunikacyjny stanowił wykroczenie. Natomiast w sytuacji, gdy zdarzenie komunikacyjne stanowiło przestępstwo – okres przedawnienia wynosi 20 lat.

Należy wskazać, że okres przedawnienia roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody osobowe nie ma prawa skończyć się wcześniej, aniżeli z upływem 2 lat od momentu uzyskania przez nią pełnoletności.

Niezwykle istotne jest, aby swoją sprawę (np. sprawę o odszkodowanie za złamaną nogę) zgłosić jak najszybciej po zdarzeniu komunikacyjnym, gdyż może mieć to znaczny wpływ na wypłaconą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kwotę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Ma to związek między innymi z tym, że im więcej czasu minie od wypadku, tym trudniej przeprowadzić jest skuteczne postępowanie dowodowe.

Czy mogę starać się o odszkodowanie za złamaną nogę, nie mając żadnych pieniędzy?

Kancelaria Kompensja daje taką możliwość osobom poszkodowanym ubiegającym się o odszkodowanie (między innymi o odszkodowanie za złamaną nogę). Stosujemy prowizyjny system pobierania naszego wynagrodzenia, który polega na tym, że wypłata naszego wynagrodzenia następuje po uzyskaniu przez nas kwoty odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy.

Takie postępowanie kancelarii odszkodowawczej Kompensja umożliwia staranie się o odszkodowanie nawet dla osób najbiedniejszych. Należy podkreślić, że nie pobieramy wynagrodzenia prowizyjnego od odszkodowania, które tyczy się poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia.

W jaki sposób powierzyć Kancelarii Kompensja sprawę o odszkodowanie za złamaną nogę? – formy kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą

Kancelaria Kompensja umożliwia swoim klientom wybranie najbardziej dogodnej formy kontaktu z naszą firmą odszkodowawczą. Wśród przewidzianych przez nas form kontaktu w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego (np. o odszkodowanie za złamaną nogę) przewidujemy na przykład:

 • drogę mailową,
 • drogę telefoniczną,
 • formularz kontaktowy na naszej stronie,
 • kontakt osobisty w naszym Biurze,
 • kontakt przez Facebooka,
 • kontakt przez czat na naszej stronie.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie za złamaną rękę

Za jakie szkody można otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego można otrzymać zarówno za szkody osobowe (mowa tutaj np. o odszkodowaniu za złamaną rękę, czy nogę, a także między innymi za uszkodzenia kręgosłupa) oraz za szkody rzeczowe (uszkodzenia mienia, takie jak np. zniszczenie samochodu w wyniku wypadku komunikacyjnego).

Kancelaria Kompensja zajmuje się pomocą dla osób, który poniosły szkodę osobową, jak i szkodę rzeczową. Za każdym razem walczymy o możliwie najwyższą kwotę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Sukcesy Kancelarii Kompensja

Odnośnie sukcesów Kancelarii Kompensja można przeczytać w zakładce >>NASZE SUKCESY<<, gdzie opisane są przykładowe prowadzone przez nas sprawy, w których uzyskaliśmy kwoty odszkodowań czy zadośćuczynień, wielokrotnie wyższe niż początkowo proponowało dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Za każdym razem, kiedy jest to możliwe oraz zasadne z punktu widzenia klienta (dotyczy to także sprawa o odszkodowanie za złamaną rękę) dążymy do ugodowego załatwienia sporu dotyczącego wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

W związku z tym, że jesteśmy pewni naszej skuteczności, a nasi specjaliści są niezwykle doświadczeni – nie pobieramy jakichkolwiek zaliczek, czy opłat wstępnych. Udzielamy naszym klientom bezpłatnych porad prawnych, dokonując przed podjęciem sprawy jej wstępnej bezpłatnej analizy (dotyczy to również między innymi spraw o odszkodowanie za złamaną rękę).

W związku z odniesionymi przez nas sukcesami – otrzymaliśmy od naszych klientów wiele pozytywnych opinii, z którymi można zapoznać się między innymi w zakładce >>OPINIE<<.

Odszkodowanie za złamaną rękę – kiedy otrzymam pieniądze?

Pierwsza wypłata tzw. kwoty bezspornej powinna nastąpić już w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wydłużenie tego terminu przewidziane jest w określonych okolicznościach. Sporządzenie jak najbardziej profesjonalnego wniosku o odszkodowanie (np. o odszkodowanie za złamaną rękę) zwiększa szansę na szybsze przeprowadzenie postępowania odszkodowawczego, takiego jak na przykład sprawa o odszkodowanie za złamaną rękę.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odmowa wypłaty odszkodowania

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, co do zasady, wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zdarzają się również sytuacje, że osoba odpowiedzialna za spowodowanie zdarzenia drogowego go nie posiada. W takich okolicznościach pieniądze dla osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Skąd wynika odmowa wypłaty odszkodowania?

Czasem pojawiają się określone okoliczności, w związku z którymi Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dzieje się to między innymi w następujących sytuacjach:

 • osoba, która chce otrzymać wypłatę odszkodowania jest sprawcą zdarzenia komunikacyjnego,
 • osoba, która otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania ponosi wyłączną winę za powstanie danej szkody,
 • osoba ubiegająca się o odszkodowanie powypadkowe, dopuściła się rażącego niedbalstwa, które wywołało daną szkodę.
 • odmowa wypłaty odszkodowania ma także miejsce wtedy, gdy upłynął już przewidziany prawem termin przedawnienia – w przypadku wypadków komunikacyjnych, które stanowiły wykroczenie – wynosi on 3 lata, natomiast gdy dane zdarzenie komunikacyjne stanowiło przestępstwo – okres ten wynosi 20 lat.

Wsparcie Kancelarii Kompensja w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

W przypadku, gdy jako osoba poszkodowana uznajemy, że wypłata odmowy odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest niesłuszna, można zwrócić się o pomoc do doświadczonej firmy odszkodowawczej, jaką jest na przykład Kancelaria Kompensja.

Jako doświadczony w branży odszkodowawczej podmiot, zwracamy zawsze naszym klientom uwagę na to, że warto zgłosić nam swoją sprawę jak najszybciej po wypadku komunikacyjnym, gdyż zwłoka może spowodować między innymi niepełne przeprowadzenie postępowania dowodowego, co może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconego świadczenia odszkodowawczego.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy

Nasi klienci często zadają pytanie, czy należy się im odszkodowanie po wypadku samochodowym, jeżeli nie byli nigdzie ubezpieczeni. Odpowiedź na takie pytanie (przy spełnieniu określonych warunków) jest pozytywna, gdyż odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Warto nadmienić, że Kancelaria Kompensja zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach samochodowych, które wypłacane są z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dla kogo należy się odszkodowanie po wypadku?

Osobami uprawnionymi do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego są między innymi:

 • pasażerowie,
 • kierowcy,
 • piesi,
 • motocykliści,
 • rowerzyści,
 • motorowerzyści,

którzy ucierpieli w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja zajmuje się pomocą wszystkim wyżej wymienionym osobom.

Jak funkcjonuje Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja, która zdobyła już bogate doświadczenie w pomocy osobom poszkodowanym w walce o uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania, czy zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny, wypracowała skuteczny i jak najbardziej korzystny dla klienta model współpracy.

Zapewniamy naszym klientom stały, indywidualny kontakt z osobami prowadzącymi Państwa sprawę o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy. Działamy w całej Polsce, dlatego bez problemu docieramy nawet do najmniejszych miejscowości. Umożliwiamy naszym klientom wiele dogodnych form kontaktu, między innymi: osobisty w naszym biurze, telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem Facebooka, czy też formularza na naszej stronie internetowej.

Wszystkim osobom poszkodowanym, a także członkom ich rodzin zapewniamy dokonanie bezpłatnej wstępnej analizy sprawy odszkodowawczej (np. o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy).

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Wypadek samochodowy – jak dostać odszkodowanie OC

W jakim celu istnieją kancelarie odszkodowawcze?

Kancelarie odszkodowawcze takie jak Kancelaria Kompensja działają po to, aby pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w walce o możliwie najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy/zadośćuczynienie/inne świadczenia po wypadku samochodowym.

Niestety, na terenie Polski wciąż mamy do czynienia ze znaczną ilością wypadków samochodowych, czasem nawet śmiertelnych, a w związku z tym wciąż znaczna jest ilość osób, które potrzebują pomocy w walce o odpowiednie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Z jakich środków pokrywana jest kwota odszkodowania po wypadku samochodowym?

Kwota odszkodowania po wypadku samochodowym wypłacana jest z OC sprawcy takiego zdarzenia drogowego. W sytuacji, gdy nie jest to z jakichś powodów możliwe – pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

odszkodowanie po wypadku samochodowym, które wypłacane jest z OC sprawcy można ubiegać się 3 lata od wypadku (gdy wypadek komunikacyjny stanowił wykroczenie) albo 20 lat od wypadku komunikacyjnego (gdy zdarzenie drogowe stanowiło przestępstwo).

O jakie świadczenia można ubiegać się po wypadku samochodowym poza odszkodowaniem z OC sprawcy?

Wśród świadczeń w walce o które (poza odszkodowaniem z OC sprawcy) osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych pomaga Kancelaria Kompensja można wyróżnić:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • wyrównanie utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • i wiele, wiele innych świadczeń.

Do każdej zgłoszonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, tak aby najlepiej pomóc naszym klientom. Dokonujemy wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy, ani nie pobieramy jakichkolwiek opłat wstępnych, czy zaliczek.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą, działamy na terenie całego kraju.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<