Odszkodowanie po wypadku drogowym

Osoby poszkodowane po wypadkach drogowych

Za osoby poszkodowane po wypadku drogowym można uznać osoby, które doznały szkody na osobie, czyli doznały obrażeń ciała, np. uszkodzeń kończyn oraz kręgosłupa, a także osoby które uszkodziły swój samochód, czy motocykl, czyli poniosły szkodę rzeczową.

Za poszkodowanych można uznać także osoby najbliższe osób, które poniosły śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Takie osoby także mogą starać się o określone świadczenia po wypadku drogowym.

Świadczenia po wypadkach drogowych

Kancelaria Kompensja pomaga swoim klientom w sprawach o uzyskanie różnego rodzaju świadczeń po wypadku drogowym – zaliczają się do nich na przykład:

 • Zadośćuczynienie,
 • Odszkodowanie,
 • Zwrot kosztów leczenia,
 • Zwrot kosztów rehabilitacji,
 • Zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • Wyrównanie utraconych zarobków,
 • i wiele innych.

Jak wysokie może być moje odszkodowanie po wypadku drogowym?

Kwota konkretnego odszkodowania po wypadku drogowym zależy od bardzo wielu czynników, które składają się na okoliczności danego zdarzenia komunikacyjnego.

Istotne jest między innymi zebranie jak najbardziej pełnej dokumentacji medycznej oraz to jak zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe. Ważne w tych kwestiach jest wsparcie osób doświadczonych w prowadzeniu spraw o odszkodowanie po wypadku drogowym.

W związku z tym, że Kancelaria Kompensja od lat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, nasi specjaliści służą pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, tak aby pomóc im uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie, czy inne świadczenia powypadkowe.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Szkoda z OC sprawcy

Jakie wyróżniamy rodzaje szkód?

Szkody jakimi zajmuje się nasza Kancelaria – można podzielić ze względu na rodzaj naruszonego wypadkiem komunikacyjnym dobra na:

 • Szkody rzeczowe – są to takie szkody, które stanowi naruszenie mienia osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Można do nich zaliczyć przede wszystkim szkodę na pojeździe (samochód, motocykl, itp.)
 • Szkody osobowe – mowa o nich w sytuacjach, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym dozna uszkodzeń ciała (uszczerbku na zdrowiu), czyli np. złamania nogi/ręki, uszkodzeń kręgosłupa, itp.

Ile czasu od wypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Z punktu widzenia starań o odszkodowanie istotne jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy do kancelarii odszkodowawczej (na przykład takiej jak Kancelaria Kompensja), gdyż ma to duże znaczenie z punktu widzenia przeprowadzenie właściwego postępowania dowodowego, co im minie więcej czasu od wypadku, tym jest trudniejsze.

W przypadku wypadków komunikacyjnych, które stanowią wykroczenia, okres przedawnienia ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego wynosi 3 lata, natomiast w przypadku, gdy zdarzenie drogowe stanowiło przestępstwo, okres ten wynosi 20 lat.

Ważne jest, żeby już od samego początku sprawy, gromadzić niezbędną dokumentację medyczną, która pozwoli na jak najlepsze wskazanie skutków i szkód, jakie wywołał w życiu osoby poszkodowanej wypadek komunikacyjny.

Jak działa Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja nie pobiera jakichkolwiek opłat wstępnych, czy zaliczek, nim nie zostanie uzyskana kwota odszkodowania. Nasze honorarium jest wypłacane dopiero w przypadku uzyskania kwoty odszkodowania. W naszej kancelarii pracują najlepsi specjaliści, którzy od wielu lat osiągają sukcesy w postępowaniach odszkodowawczych. Kompensja działa na terenie całego kraju i zapewnia indywidualny i stały kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę.

Zapraszamy się do zapoznania się z opiniami na temat pracy kancelarii Kompensja, o których można przeczytać w zakładce >>OPINIE<<.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Wniosek o odszkodowanie

Jak sporządzić wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie można napisać samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Wybranie drugiej z tych opcji pozwala na skorzystanie z pomocy i porad firmy odszkodowawczej Kompensja, która wiele razy reprezentowała swoich klientów w podobnych sprawach i dzięki temu zdobyła wiedzę na temat metod działania Ubezpieczycieli.

Dlaczego warto szybko złożyć wniosek o odszkodowanie?

Warto złożyć wniosek o odszkodowanie stosunkowo szybko, ponieważ bardzo istotne dla właściwego poprowadzenia sprawy o odszkodowanie jest przeprowadzenie właściwego postępowania dowodowego, które możliwe jest między innymi dzięki jak najbardziej kompletnemu zebraniu dokumentacji medycznej, co jest szczególnie istotne tuż po wypadku komunikacyjnym?

Kto może złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie mogą złożyć osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, do których można zaliczyć między innymi:

 • Kierowców,
 • Pieszych,
 • Pasażerów,
 • Rowerzystów,
 • Motocyklistów,
 • Motorowerzystów.

Czy sprawa o odszkodowanie zawsze musi kończyć się w sądzie?

Sprawa o odszkodowania, rozpoczęta wnioskiem o odszkodowanie nie zawsze musi kończyć się na postępowaniu sądowym, w przypadku gdy przed jego podjęciem uda się zawrzeć odpowiednią ugodę pomiędzy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W takim przypadku pieniądze dla osoby poszkodowanej wypłacane są bez podejmowania postępowania sądowego.

Należy podkreślić, że jeżeli jest to tylko możliwe – Kancelaria Kompensja dąży do ugodowego załatwienia sprawy, tak aby ograniczyć ilość formalności związanych ze sprawą odszkodowanie, co często pozwala zmniejszyć stres osoby poszkodowanej w związku z postępowaniem odszkodowawczym.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie – poszkodowany w wypadku

Dla kogo należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym należy się osobom, które zostały w nim poszkodowane, a także w przypadku śmierci osoby biorącej udział w wypadku – jej osobom najbliższym.

O takie świadczenie mogą ubiegać się zarówno kierowcy, piesi, pasażerowie, motocykliści, czy motorowerzyści.

Co powinna zrobić osoba poszkodowana w wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna przede wszystkim udać się w odpowiednie miejsce, aby została jej udzielona pomoc medyczna. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na stan zdrowia osoby poszkodowanej, ale także z powodu przyszłych starań o uzyskanie odszkodowania, gdyż bardzo istotne dla przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego jest zgromadzenie jak najbardziej pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem komunikacyjnym.

Istotnym działaniem po wypadku komunikacyjnym jest także zgłoszenie się po pomoc do dobrej kancelarii odszkodowawczej, która dzięki posiadanemu doświadczeniu, odniesionym sukcesom, a także znajomości metod działania Towarzystw Ubezpieczeniowych potrafi uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria Kompensja na początku podejmuje się dokonania wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy, która służy dokonaniu m.in. oszacowania ewentualnej kwoty roszczenia.

Dlaczego Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja w związku z tym, że przeprowadziła wiele postępowań odszkodowawczych potrafi pomóc uzyskać osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych kwoty wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych, o czym można przeczytać na łamach zakładki >>NASZE SUKCESY<< na naszej stronie internetowej.

Ponadto należy zaznaczyć, ze działamy na terenie całej Polski, co znacząco ułatwia kontakt z przedstawicielami naszej Kancelarii.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie OC pojazdu

Czy każdy poszkodowany w wypadku może starać się o odszkodowanie z OC pojazdu?

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami) może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy, niezależnie od tego czy była:

 • Kierowcą,
 • Pieszym,
 • Motocyklistą/motorowerzystą,
 • Pasażerem,
 • Rowerzystą.

Jakimi szkodami zajmuje się kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja zajmuje się uzyskiwaniem możliwie najwyższych kwot odszkodowań, zadośćuczynień, a także innych kosztów związanych z wypadkami komunikacyjnymi, które wypłacane są przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe za następujące rodzaje szkód:

 • Szkody osobowe (chodzi o sytuacje, gdy osoba poszkodowana doznała uszkodzeń ciała (uszczerbku na zdrowiu) w zdarzeniu drogowym)
 • Szkody rzeczowe (moja o sytuacjach, w których odszkodowanie wypłacane jest za uszkodzenie pojazdu w kolizji drogowej).

Jaką kwotę odszkodowania jest w stanie uzyskać nasza kancelaria odszkodowawcza?

Kwestia kwoty odszkodowania, które ma być wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zależy przede wszystkim od okoliczności konkretnej sprawy, np. od stopnia uszkodzeń ciała osoby poszkodowanej, czy stopnia uszkodzenia pojazdu.

W związku z tym, że Ubezpieczyciele często zaniżają kwoty wypłacanych odszkodowań – Kancelaria Kompensja dzięki swojemu doświadczeniu potrafi uzyskiwać kwoty kilku albo nawet kilkunastokrotnie wyższe, niż na początku sprawy proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Czy zajmiecie się moją sprawą?

Specjaliści Kancelarii Kompensja, przed podjęciem danej sprawy dokonują jej wstępnej, bezpłatnej analizy, aby stwierdzić czy możemy się jej podjąć, a także po to aby odpowiedzieć na wszystkie wstępne pytania naszych klientów. W związku z tym, że działamy na terenie całego kraju – pomagamy osobom mieszkającym an co dzień nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie powypadkowe z OC

Odszkodowanie powypadkowe – dlaczego warto się o nie starać?

Odszkodowanie powypadkowe, które wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest formą rekompensaty, jaką osoba poszkodowana może otrzymać po zderzeniu drogowym, w którym ucierpiała. Odszkodowanie takie należy się każdemu poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym, niezależnie od tego czy jest kierowcą, pasażerem, motocyklistą albo osobą pieszą, która ucierpiała w wypadku drogowym (od tej zasady istnieją pewnie wyjątki). W związku ze świadomością, że pieniądze nie zrekompensują cierpienia i straty, to dochodzenie odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy wypadku – ma w największy możliwy sposób je zmniejszyć.

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania powypadkowego?

W związku z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC, pieniądze za spowodowanie ewentualnego wypadku komunikacyjnego są wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe właśnie z OC sprawcy takiego wypadku komunikacyjnego. W przypadku, gdy sprawa zdarzenia drogowego, takiego ubezpieczenia nie posiada – pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W związku z tym, że Ubezpieczyciele często zaniżają kwoty wypłacanych odszkodowań powypadkowych z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego – warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura odszkodowawczego, jakim jest na przykład Kancelaria Kompensja.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ odpowiednie poprowadzenie sprawy o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy wymaga dużego doświadczenia i znajomości metod postępowania, jakie stosują Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Informacje takie w związku z przeprowadzeniem wielu skutecznych postępowań odszkodowawczych posiadają dobre kancelarie odszkodowawcze, takie jak np. Kancelaria Kompensja. Świadczą o tym odnoszone przez nas liczne sukcesy, których opis można przeczytać w zakładce >>NASZE SUKCESY<< na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować?

Z Kancelarią Kompensja można skontaktować się w najbardziej dogodny sposób.

Oferujemy kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, przez Facebooka, a także przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Posiadamy agentów na terenie całego kraju, w związku z tym potrafimy docierać do poszkodowanych, nawet w najmniejszych miejscowościach, co pozwala praktycznie każdemu na skuteczne starania o uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego za pośrednictwem Kancelarii Kompensja.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odkup kosztorysów

Rodzaje szkód

W Polsce wciąż mamy do czynienia ze znaczną ilością wypadków komunikacyjnych. Niestety, zdarza się, że kierowcy, pasażerowie, piesi czy rowerzyści ponoszą w nich szkody. Ze względu na rodzaj naruszonego dobra wyróżniamy:

·        szkody osobowe – mówimy o nich w przypadku, gdy osoba poszkodowana doznała, np. uszczerbku na zdrowiu,

·        szkody rzeczowe – mówimy o nich, gdy naruszone dobra mają charakter materialny, np. zniszczenie samochodu.

Działalność kancelarii odszkodowawczych w zakresie szkód rzeczowych

Kancelarie odszkodowawcze takie jak Kancelaria Kompensja zajmują się zazwyczaj obsługą zarówno szkód rzeczowych, jak i osobowych.

Te pierwsze, dotyczące najczęściej uszkodzonych pojazdów (samochody, motocykle, motorowery), Kancelaria Kompensja obsługuje w jednej z dwóch możliwych form współpracy z klientem:

·        dochodzenie większego odszkodowania, niż zaproponował Ubezpieczyciel (walczymy o uzyskanie dopłaty pieniężnej do odszkodowania za wypadek komunikacyjny). Nasze wynagrodzenie w takiej sytuacji stanowi prowizja od uzyskanej dodatkowej kwoty odszkodowania,

·        odkup kosztorysów (zwany także wykupem) – takie działanie kancelarii odszkodowawczej polega na natychmiastowej wypłacie gotówki zaraz po podpisaniu cesji (przelewu) wierzytelności. Klient w takim przypadku otrzymuje pieniądze od razu, natomiast firma odszkodowawcza walczy we własnym zakresie o uzyskanie wyższego odszkodowania z odkupionego kosztorysu naprawy pojazdu.

Którą formę współpracy wybrać – odkup kosztorysu czy dopłatę do odszkodowania?

Należy podkreślić, że zarówno odkup kosztorysów, jak i uzyskiwanie dopłat do odszkodowań mają swoje plusy.

Skupiając się przede wszystkim na odkupie kosztorysów, należy zwrócić uwagę, że osoba która poniosła szkodę rzeczową w wypadku komunikacyjnym otrzymuje pieniądze natychmiast po podpisaniu cesji wierzytelności, tak więc nie musi się martwić o dalszy przebieg sprawy, co po pierwsze ogranicza stres związany z takim postępowaniem, a po drugie ogranicza formalności do minimum. Ponadto, szybkie otrzymanie pieniędzy pozwala często na szybką naprawę pojazdu, co ułatwia powrót do normalnego funkcjonowania zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Pytania: „Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?”, „Jak szybko dostanę swoje pieniądze?”, „Ile mam czekać na swoje odszkodowanie?” – to jedne z najczęściej pojawiających się zagadnień w rozmowach klientów ze specjalistami z kancelarii odszkodowawczych.

Oczywistym jest, że osoby, które ucierpiały w wypadku komunikacyjnym jak najszybciej potrzebują środków finansowych niezbędnych do podjęcia leczenia lub rehabilitacji. W związku z tym, że zdarzenia drogowego często bardzo komplikują życie osób poszkodowanych, każdy dzień dłużej bez odszkodowania może stanowić problem.

Terminy związane z wypłatą odszkodowania przez Ubezpieczyciela

Czas zlikwidowania szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.

Biorąc pod uwagę odniesienie do daty zgłoszenia szkody – wyróżniamy następujące terminy wypłaty tzw. Kwoty bezspornej przez Ubezpieczyciela:

 • maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia szkody – jest to termin, który stanowi zasadę,
 • w przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do stwierdzenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie jest wykonalne w wyżej wymienionym terminie, to kwotę odszkodowania należy wypłacić w terminie 14 dni od dnia, gdy wyjaśnienie takich okoliczności stało się możliwe, jednak nie powinno to nastąpić później, niż w okresie 90-dniowym od dnia zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • sytuacją, w której termin ten może ulec przedłużeniu, jest fakt, że w danej sprawie w kwestii związanej z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania toczy się postępowanie sądowe.

Czas Ubezpieczyciela na wypłatę odszkodowania, a działalność kancelarii odszkodowawczych

Jak już zostało wspomniane, termin wypłaty, tzw. kwoty bezspornej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, czyli to ile czasu ma Ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, jest określone prawem. Istotne jednak znaczenie w kwestii postępowania odszkodowawczego ma sprawna działalność kancelarii odszkodowawczej, takiej jak np. Kancelaria Kompensja.

W związku z naszymi sukcesami, a także doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie – udaje się nam uzyskiwać kwoty często wielokrotnie wyższe niż pierwotnie proponował Ubezpieczyciel. Należy zaznaczyć, że prawie zawsze dążymy do ugodowego załatwienia sporu, tak aby nie narażać naszych klientów na dodatkowy stres, koszty i formalności, a także aby przyspieszyć czas wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Ugoda z ubezpieczycielem

Kiedy otrzymam swoje odszkodowanie?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, likwidacja szkody powinna trwać do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie jest wykonalne w tym terminie – czas ten przedłuża się do 14 dni od dnia, w którym możliwe było ustalenie tych okoliczności. Termin ten powinien wynosić maksymalnie 90 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe (cywilne lub karne) – okres ten może być przedłużony, ale są to sytuacje nadzwyczajne.

Powyżej opisany etap dotyczy wypłacenia tzw. kwoty bezspornej, rozpoczyna on właściwie proces postępowania odszkodowawczego.

Następne etapy procesu odszkodowawczego

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dalsze etapy starań o należne odszkodowanie zależą od decyzji klienta, a mianowicie od tego, czy po przeprowadzonym procesie negocjacyjnym jest on chętny do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, czy też chce wystąpić na drogę sądową. Warto podkreślić, że to właśnie klient powinien podjąć taką decyzję, przy wsparciu specjalistów z kancelarii odszkodowawczej.

W sytuacji, gdy należy skierować sprawę do sądu, w przypadku niemożności zawarcia ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, długość jej trwania zależy, m. in. od rejonu, gdzie odbędzie się proces sądowy.

Plusy i minusy zawarcia ugody z ubezpieczycielem

Należy podkreślić, że postępowanie sądowe jest często bardzo czasochłonne, często (choć nie zawsze) wymaga obecności osoby poszkodowanej w sądzie, a przede wszystkim bardzo często wywołuje ogromny stres, związany z ponownym przeżywaniem wypadku komunikacyjnego. Ponadto postępowanie sądowe generuje dodatkowe koszty związane ze staraniem o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Kancelaria Kompensja, w przypadkach gdy jest to możliwe – dąży do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, aby pozwolić uniknąć negatywnych następstw postępowania odszkodowawczego dla poszkodowanego, a także aby zminimalizować związane z tym formalności. W związku z tym, że Kancelaria Kompensja bardzo często już w ugodzie z Ubezpieczycielem osiąga wypłaty odszkodowań kilku albo kilkunastokrotnie wyższe niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe, klienci bardzo często decydują się na właśnie takie zakończenie sprawy.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Kwoty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – komu się należy?

Niestety, zdarza się, że wypadki komunikacyjne niosą za sobą ofiary. Osoby poszkodowane w takich zdarzeniach niejednokrotnie doznają uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu mogą stanowić, np. złamania kończyn, czy uszkodzenia kręgosłupa.

Osoby takie, na podstawie polskiego prawa, mogą ubiegać się o stosowne odszkodowanie. W przypadku wypadków komunikacyjnych – kwoty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu wypłacane są z OC sprawcy wypadku, natomiast w przypadku, gdy nie posiada on takiego ubezpieczenia – kwotę odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie kwoty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu przysługują poszkodowanym?

Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, ponieważ wysokość kwoty świadczenia zależy, m. in. od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu, a także od przyczynienia się poszkodowanego do spowodowania wypadku.

W związku z tym, że ból związany z wypadkiem komunikacyjnym ma często oprócz wymiaru fizycznego, skutki psychiczne – często osobie poszkodowanej potrzebna jest pomoc w uzyskaniu należnej kwoty odszkodowania. Usługi takie świadczą kancelarie odszkodowawcze, takie jak np. Kancelaria Kompensja.

Jak wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możemy dla Ciebie uzyskać?

W związku z tym, że nasza kancelaria przeprowadziła już wiele postępowań odszkodowawczych w omawianym rodzaju spraw, a także biorąc pod uwagę odniesione przez nas do tej pory sukcesy (można o nich przeczytać w zakładce >> NASZE SUKCESY <<) – często udaje się nam uzyskać kwoty odszkodowania kilku albo nawet kilkunastokrotnie wyższe niż proponuje Ubezpieczyciel.

Specjaliści zatrudnieni w naszej Kancelarii pomagają także w uporządkowaniu i właściwym przygotowaniu dokumentacji medycznej, niezbędnej do właściwego przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego.

Dlaczego Kancelaria Kompensja?

Starając się uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak np. Kancelaria Kompensja, która oferuje między innymi:

 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, ani zaliczek,
 • dokonujemy wstępnej bezpłatnej analizy sprawy przed jej podjęciem,
 • umożliwiamy każdorazowo indywidualny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę,
 • działamy na terenie całego kraju.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<