Odszkodowanie za złamaną rękę

Za jakie szkody można otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego można otrzymać zarówno za szkody osobowe (mowa tutaj np. o odszkodowaniu za złamaną rękę, czy nogę, a także między innymi za uszkodzenia kręgosłupa) oraz za szkody rzeczowe (uszkodzenia mienia, takie jak np. zniszczenie samochodu w wyniku wypadku komunikacyjnego).

Kancelaria Kompensja zajmuje się pomocą dla osób, który poniosły szkodę osobową, jak i szkodę rzeczową. Za każdym razem walczymy o możliwie najwyższą kwotę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Sukcesy Kancelarii Kompensja

Odnośnie sukcesów Kancelarii Kompensja można przeczytać w zakładce >>NASZE SUKCESY<<, gdzie opisane są przykładowe prowadzone przez nas sprawy, w których uzyskaliśmy kwoty odszkodowań czy zadośćuczynień, wielokrotnie wyższe niż początkowo proponowało dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Za każdym razem, kiedy jest to możliwe oraz zasadne z punktu widzenia klienta (dotyczy to także sprawa o odszkodowanie za złamaną rękę) dążymy do ugodowego załatwienia sporu dotyczącego wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

W związku z tym, że jesteśmy pewni naszej skuteczności, a nasi specjaliści są niezwykle doświadczeni – nie pobieramy jakichkolwiek zaliczek, czy opłat wstępnych. Udzielamy naszym klientom bezpłatnych porad prawnych, dokonując przed podjęciem sprawy jej wstępnej bezpłatnej analizy (dotyczy to również między innymi spraw o odszkodowanie za złamaną rękę).

W związku z odniesionymi przez nas sukcesami – otrzymaliśmy od naszych klientów wiele pozytywnych opinii, z którymi można zapoznać się między innymi w zakładce >>OPINIE<<.

Odszkodowanie za złamaną rękę – kiedy otrzymam pieniądze?

Pierwsza wypłata tzw. kwoty bezspornej powinna nastąpić już w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wydłużenie tego terminu przewidziane jest w określonych okolicznościach. Sporządzenie jak najbardziej profesjonalnego wniosku o odszkodowanie (np. o odszkodowanie za złamaną rękę) zwiększa szansę na szybsze przeprowadzenie postępowania odszkodowawczego, takiego jak na przykład sprawa o odszkodowanie za złamaną rękę.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odmowa wypłaty odszkodowania

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, co do zasady, wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zdarzają się również sytuacje, że osoba odpowiedzialna za spowodowanie zdarzenia drogowego go nie posiada. W takich okolicznościach pieniądze dla osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Skąd wynika odmowa wypłaty odszkodowania?

Czasem pojawiają się określone okoliczności, w związku z którymi Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dzieje się to między innymi w następujących sytuacjach:

 • osoba, która chce otrzymać wypłatę odszkodowania jest sprawcą zdarzenia komunikacyjnego,
 • osoba, która otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania ponosi wyłączną winę za powstanie danej szkody,
 • osoba ubiegająca się o odszkodowanie powypadkowe, dopuściła się rażącego niedbalstwa, które wywołało daną szkodę.
 • odmowa wypłaty odszkodowania ma także miejsce wtedy, gdy upłynął już przewidziany prawem termin przedawnienia – w przypadku wypadków komunikacyjnych, które stanowiły wykroczenie – wynosi on 3 lata, natomiast gdy dane zdarzenie komunikacyjne stanowiło przestępstwo – okres ten wynosi 20 lat.

Wsparcie Kancelarii Kompensja w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

W przypadku, gdy jako osoba poszkodowana uznajemy, że wypłata odmowy odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest niesłuszna, można zwrócić się o pomoc do doświadczonej firmy odszkodowawczej, jaką jest na przykład Kancelaria Kompensja.

Jako doświadczony w branży odszkodowawczej podmiot, zwracamy zawsze naszym klientom uwagę na to, że warto zgłosić nam swoją sprawę jak najszybciej po wypadku komunikacyjnym, gdyż zwłoka może spowodować między innymi niepełne przeprowadzenie postępowania dowodowego, co może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconego świadczenia odszkodowawczego.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy

Nasi klienci często zadają pytanie, czy należy się im odszkodowanie po wypadku samochodowym, jeżeli nie byli nigdzie ubezpieczeni. Odpowiedź na takie pytanie (przy spełnieniu określonych warunków) jest pozytywna, gdyż odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Warto nadmienić, że Kancelaria Kompensja zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań po wypadkach samochodowych, które wypłacane są z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dla kogo należy się odszkodowanie po wypadku?

Osobami uprawnionymi do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego są między innymi:

 • pasażerowie,
 • kierowcy,
 • piesi,
 • motocykliści,
 • rowerzyści,
 • motorowerzyści,

którzy ucierpieli w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja zajmuje się pomocą wszystkim wyżej wymienionym osobom.

Jak funkcjonuje Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja, która zdobyła już bogate doświadczenie w pomocy osobom poszkodowanym w walce o uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania, czy zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny, wypracowała skuteczny i jak najbardziej korzystny dla klienta model współpracy.

Zapewniamy naszym klientom stały, indywidualny kontakt z osobami prowadzącymi Państwa sprawę o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy. Działamy w całej Polsce, dlatego bez problemu docieramy nawet do najmniejszych miejscowości. Umożliwiamy naszym klientom wiele dogodnych form kontaktu, między innymi: osobisty w naszym biurze, telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem Facebooka, czy też formularza na naszej stronie internetowej.

Wszystkim osobom poszkodowanym, a także członkom ich rodzin zapewniamy dokonanie bezpłatnej wstępnej analizy sprawy odszkodowawczej (np. o odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy).

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Wypadek samochodowy – jak dostać odszkodowanie OC

W jakim celu istnieją kancelarie odszkodowawcze?

Kancelarie odszkodowawcze takie jak Kancelaria Kompensja działają po to, aby pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w walce o możliwie najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy/zadośćuczynienie/inne świadczenia po wypadku samochodowym.

Niestety, na terenie Polski wciąż mamy do czynienia ze znaczną ilością wypadków samochodowych, czasem nawet śmiertelnych, a w związku z tym wciąż znaczna jest ilość osób, które potrzebują pomocy w walce o odpowiednie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Z jakich środków pokrywana jest kwota odszkodowania po wypadku samochodowym?

Kwota odszkodowania po wypadku samochodowym wypłacana jest z OC sprawcy takiego zdarzenia drogowego. W sytuacji, gdy nie jest to z jakichś powodów możliwe – pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

odszkodowanie po wypadku samochodowym, które wypłacane jest z OC sprawcy można ubiegać się 3 lata od wypadku (gdy wypadek komunikacyjny stanowił wykroczenie) albo 20 lat od wypadku komunikacyjnego (gdy zdarzenie drogowe stanowiło przestępstwo).

O jakie świadczenia można ubiegać się po wypadku samochodowym poza odszkodowaniem z OC sprawcy?

Wśród świadczeń w walce o które (poza odszkodowaniem z OC sprawcy) osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych pomaga Kancelaria Kompensja można wyróżnić:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • wyrównanie utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • i wiele, wiele innych świadczeń.

Do każdej zgłoszonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, tak aby najlepiej pomóc naszym klientom. Dokonujemy wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy, ani nie pobieramy jakichkolwiek opłat wstępnych, czy zaliczek.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą, działamy na terenie całego kraju.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Kancelaria odszkodowawcza – skuteczne dochodzenie odszkodowań

Jak działa Kancelaria Kompensja, która dochodzi odszkodowań?

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja, która na co dzień zajmuje się dochodzeniem odszkodowań, zadośćuczynień oraz innych świadczeń powypadkowych działa według następujących, wyklarowanych na podstawie wieloletniego doświadczenia zasad:

 • gdy tylko jest taka możliwość, to dążymy do zawarcia ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, tak aby uczynić szybszym postępowanie i zbędnie nie angażować w przebieg sprawy naszych klientów,
 • udzielamy całkowicie bezpłatnych porad osobom poszkodowanym oraz ich bliskim,
 • darmowo dokonujemy wstępnej analizy sprawy,
 • posiadamy jasno określone warunki prowizyjne,
 • nie pobieramy jakichkolwiek zaliczek, ani opłat wstępnych,
 • w razie konieczności dojeżdżamy do klienta,
 • działamy na terenie całej Polski.

Dlaczego wybrać daną kancelarię odszkodowawczą?

Przy wyborze konkretnej kancelarii odszkodowawczej, która zajmuje się dochodzeniem odszkodowań warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • sukcesy danej kancelarii odszkodowawczej zajmującej się dochodzeniem odszkodowań – Kancelaria Kompensja ma je opisane w zakładce >>NASZE SUKCESY<<,
 • opinie na temat danej kancelarii odszkodowawczej – opinie na temat naszej kancelarii można znaleźć w zakładce >>OPINIE<<,
 • działalność na terenie całego kraju – kancelaria odszkodowawcza Kompensja działa w całej Polsce, co pozwala nam docierać nawet do najmniejszych miejscowości,
 • jasne warunki odnośnie pobieranego honorarium – Kancelaria Kompensja pobiera swojego wynagrodzenie tylko w przypadku uzyskania odszkodowania.

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z kancelarią Kompensja zajmującą się dochodzeniem odszkodowań możliwy jest między innymi: za pośrednictwem telefonu, maila, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, Facebooka, a także osobiście.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu dochodzenia możliwie najwyższego odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie po wypadku drogowym

Osoby poszkodowane po wypadkach drogowych

Za osoby poszkodowane po wypadku drogowym można uznać osoby, które doznały szkody na osobie, czyli doznały obrażeń ciała, np. uszkodzeń kończyn oraz kręgosłupa, a także osoby które uszkodziły swój samochód, czy motocykl, czyli poniosły szkodę rzeczową.

Za poszkodowanych można uznać także osoby najbliższe osób, które poniosły śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Takie osoby także mogą starać się o określone świadczenia po wypadku drogowym.

Świadczenia po wypadkach drogowych

Kancelaria Kompensja pomaga swoim klientom w sprawach o uzyskanie różnego rodzaju świadczeń po wypadku drogowym – zaliczają się do nich na przykład:

 • Zadośćuczynienie,
 • Odszkodowanie,
 • Zwrot kosztów leczenia,
 • Zwrot kosztów rehabilitacji,
 • Zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • Wyrównanie utraconych zarobków,
 • i wiele innych.

Jak wysokie może być moje odszkodowanie po wypadku drogowym?

Kwota konkretnego odszkodowania po wypadku drogowym zależy od bardzo wielu czynników, które składają się na okoliczności danego zdarzenia komunikacyjnego.

Istotne jest między innymi zebranie jak najbardziej pełnej dokumentacji medycznej oraz to jak zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe. Ważne w tych kwestiach jest wsparcie osób doświadczonych w prowadzeniu spraw o odszkodowanie po wypadku drogowym.

W związku z tym, że Kancelaria Kompensja od lat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, nasi specjaliści służą pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, tak aby pomóc im uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie, czy inne świadczenia powypadkowe.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Szkoda z OC sprawcy

Jakie wyróżniamy rodzaje szkód?

Szkody jakimi zajmuje się nasza Kancelaria – można podzielić ze względu na rodzaj naruszonego wypadkiem komunikacyjnym dobra na:

 • Szkody rzeczowe – są to takie szkody, które stanowi naruszenie mienia osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Można do nich zaliczyć przede wszystkim szkodę na pojeździe (samochód, motocykl, itp.)
 • Szkody osobowe – mowa o nich w sytuacjach, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym dozna uszkodzeń ciała (uszczerbku na zdrowiu), czyli np. złamania nogi/ręki, uszkodzeń kręgosłupa, itp.

Ile czasu od wypadku można ubiegać się o odszkodowanie?

Z punktu widzenia starań o odszkodowanie istotne jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy do kancelarii odszkodowawczej (na przykład takiej jak Kancelaria Kompensja), gdyż ma to duże znaczenie z punktu widzenia przeprowadzenie właściwego postępowania dowodowego, co im minie więcej czasu od wypadku, tym jest trudniejsze.

W przypadku wypadków komunikacyjnych, które stanowią wykroczenia, okres przedawnienia ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego wynosi 3 lata, natomiast w przypadku, gdy zdarzenie drogowe stanowiło przestępstwo, okres ten wynosi 20 lat.

Ważne jest, żeby już od samego początku sprawy, gromadzić niezbędną dokumentację medyczną, która pozwoli na jak najlepsze wskazanie skutków i szkód, jakie wywołał w życiu osoby poszkodowanej wypadek komunikacyjny.

Jak działa Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja nie pobiera jakichkolwiek opłat wstępnych, czy zaliczek, nim nie zostanie uzyskana kwota odszkodowania. Nasze honorarium jest wypłacane dopiero w przypadku uzyskania kwoty odszkodowania. W naszej kancelarii pracują najlepsi specjaliści, którzy od wielu lat osiągają sukcesy w postępowaniach odszkodowawczych. Kompensja działa na terenie całego kraju i zapewnia indywidualny i stały kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę.

Zapraszamy się do zapoznania się z opiniami na temat pracy kancelarii Kompensja, o których można przeczytać w zakładce >>OPINIE<<.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Wniosek o odszkodowanie

Jak sporządzić wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie można napisać samodzielnie lub z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Wybranie drugiej z tych opcji pozwala na skorzystanie z pomocy i porad firmy odszkodowawczej Kompensja, która wiele razy reprezentowała swoich klientów w podobnych sprawach i dzięki temu zdobyła wiedzę na temat metod działania Ubezpieczycieli.

Dlaczego warto szybko złożyć wniosek o odszkodowanie?

Warto złożyć wniosek o odszkodowanie stosunkowo szybko, ponieważ bardzo istotne dla właściwego poprowadzenia sprawy o odszkodowanie jest przeprowadzenie właściwego postępowania dowodowego, które możliwe jest między innymi dzięki jak najbardziej kompletnemu zebraniu dokumentacji medycznej, co jest szczególnie istotne tuż po wypadku komunikacyjnym?

Kto może złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie mogą złożyć osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, do których można zaliczyć między innymi:

 • Kierowców,
 • Pieszych,
 • Pasażerów,
 • Rowerzystów,
 • Motocyklistów,
 • Motorowerzystów.

Czy sprawa o odszkodowanie zawsze musi kończyć się w sądzie?

Sprawa o odszkodowania, rozpoczęta wnioskiem o odszkodowanie nie zawsze musi kończyć się na postępowaniu sądowym, w przypadku gdy przed jego podjęciem uda się zawrzeć odpowiednią ugodę pomiędzy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W takim przypadku pieniądze dla osoby poszkodowanej wypłacane są bez podejmowania postępowania sądowego.

Należy podkreślić, że jeżeli jest to tylko możliwe – Kancelaria Kompensja dąży do ugodowego załatwienia sprawy, tak aby ograniczyć ilość formalności związanych ze sprawą odszkodowanie, co często pozwala zmniejszyć stres osoby poszkodowanej w związku z postępowaniem odszkodowawczym.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie – poszkodowany w wypadku

Dla kogo należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym należy się osobom, które zostały w nim poszkodowane, a także w przypadku śmierci osoby biorącej udział w wypadku – jej osobom najbliższym.

O takie świadczenie mogą ubiegać się zarówno kierowcy, piesi, pasażerowie, motocykliści, czy motorowerzyści.

Co powinna zrobić osoba poszkodowana w wypadku?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna przede wszystkim udać się w odpowiednie miejsce, aby została jej udzielona pomoc medyczna. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na stan zdrowia osoby poszkodowanej, ale także z powodu przyszłych starań o uzyskanie odszkodowania, gdyż bardzo istotne dla przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego jest zgromadzenie jak najbardziej pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem komunikacyjnym.

Istotnym działaniem po wypadku komunikacyjnym jest także zgłoszenie się po pomoc do dobrej kancelarii odszkodowawczej, która dzięki posiadanemu doświadczeniu, odniesionym sukcesom, a także znajomości metod działania Towarzystw Ubezpieczeniowych potrafi uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria Kompensja na początku podejmuje się dokonania wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy, która służy dokonaniu m.in. oszacowania ewentualnej kwoty roszczenia.

Dlaczego Kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja w związku z tym, że przeprowadziła wiele postępowań odszkodowawczych potrafi pomóc uzyskać osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych kwoty wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych, o czym można przeczytać na łamach zakładki >>NASZE SUKCESY<< na naszej stronie internetowej.

Ponadto należy zaznaczyć, ze działamy na terenie całej Polski, co znacząco ułatwia kontakt z przedstawicielami naszej Kancelarii.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Odszkodowanie OC pojazdu

Czy każdy poszkodowany w wypadku może starać się o odszkodowanie z OC pojazdu?

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami) może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy, niezależnie od tego czy była:

 • Kierowcą,
 • Pieszym,
 • Motocyklistą/motorowerzystą,
 • Pasażerem,
 • Rowerzystą.

Jakimi szkodami zajmuje się kancelaria Kompensja?

Kancelaria Kompensja zajmuje się uzyskiwaniem możliwie najwyższych kwot odszkodowań, zadośćuczynień, a także innych kosztów związanych z wypadkami komunikacyjnymi, które wypłacane są przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe za następujące rodzaje szkód:

 • Szkody osobowe (chodzi o sytuacje, gdy osoba poszkodowana doznała uszkodzeń ciała (uszczerbku na zdrowiu) w zdarzeniu drogowym)
 • Szkody rzeczowe (moja o sytuacjach, w których odszkodowanie wypłacane jest za uszkodzenie pojazdu w kolizji drogowej).

Jaką kwotę odszkodowania jest w stanie uzyskać nasza kancelaria odszkodowawcza?

Kwestia kwoty odszkodowania, które ma być wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zależy przede wszystkim od okoliczności konkretnej sprawy, np. od stopnia uszkodzeń ciała osoby poszkodowanej, czy stopnia uszkodzenia pojazdu.

W związku z tym, że Ubezpieczyciele często zaniżają kwoty wypłacanych odszkodowań – Kancelaria Kompensja dzięki swojemu doświadczeniu potrafi uzyskiwać kwoty kilku albo nawet kilkunastokrotnie wyższe, niż na początku sprawy proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Czy zajmiecie się moją sprawą?

Specjaliści Kancelarii Kompensja, przed podjęciem danej sprawy dokonują jej wstępnej, bezpłatnej analizy, aby stwierdzić czy możemy się jej podjąć, a także po to aby odpowiedzieć na wszystkie wstępne pytania naszych klientów. W związku z tym, że działamy na terenie całego kraju – pomagamy osobom mieszkającym an co dzień nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<