Wniosek o wypłatę odszkodowania

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania?

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych na terenie naszego kraju wciąż jest znaczna, aktualne pozostaje pytanie: jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania?

Wiele osób zastanawia się, czy powinno to zrobić samemu lub czy należy powierzyć to zadanie profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od wielu czynników związanych z konkretnym wypadkiem komunikacyjnym.

Czy powinienem napisać wniosek o wypłatę odszkodowania samemu?

Wypadek komunikacyjny, a także potrzeba walki o odszkodowanie może dotknąć każdego. Poszkodowany lub jego rodzina często nie posiadają specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz świadomości jakie roszczenia im przysługują. W takich sytuacjach człowiek często czuje się zagubiony i nie widzi nadziei na otrzymanie odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Mając świadomość, że Ubezpieczyciele często zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń, a także chcąc ograniczyć formalności oraz stres związany z postępowaniem odszkodowawczym – warto skorzystać z pomocy dobrej kancelarii odszkodowawczej, np. takiej jak Kancelaria Kompensja.

Kancelaria Kompensja – co nas charakteryzuje?

Przede wszystkim możemy pochwalić się wieloma przeprowadzonymi sprawami, dotyczącymi bardzo szerokiego spektrum spraw. Co więcej, odnieśliśmy w nich znaczące sukcesy, o których można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce >> NASZE SUKCESY <<.

Ponadto wyróżniamy się bardzo dobrymi zdolnościami negocjacyjnymi, które pozwoliły nam wiele razy uzyskać kwotę świadczenia kilkukrotnie wyższą niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Należy podkreślić, że za każdym razem dążymy do ugodowego załatwienia sporu, tak aby sprawa trwała możliwie najkrócej. W ten sposób ograniczamy formalności związane z dochodzeniem odszkodowania, co pozwala także zmniejszyć stres naszych klientów związany z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Podsumowując, wniosek o wypłatę odszkodowania można napisać samemu, jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej może znacząco to działanie ułatwić i uczynić je dużo bardziej efektywnym, co może przyczynić się do uzyskania znacznie wyższej kwoty odszkodowania, czy zadośćuczynienia.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Ile procent biorą firmy odszkodowawcze?

Ile bierze firma odszkodowawcza

Prowizja 20%-25% netto jest standardem przyjętym w kancelariach odszkodowawczych, jednak sama prowizja nie jest gwarancją uzyskania najwyższego odszkodowania, dlatego należy zwrócić uwagę na cechy, które charakteryzują dobrą kancelarię odszkodowawczą.

 

Jak działają kancelarie odszkodowawcze?

W związku z tym, że na rynku cały czas rośnie liczba kancelarii odszkodowawczych, często ze strony osób zainteresowanych ich usługami pojawiają się następujące pytania:

 • Jak działają kancelarie odszkodowawcze?
 • Dlaczego mam wybrać akurat taką firmę odszkodowawczą?
 • Ile procent biorą firmy odszkodowawcze?
 • Czy to biuro odszkodowawcze może coś zrobić w mojej sprawie?

Cechy charakteryzujące dobrą firmę odszkodowawczą

Pierwszym punktem charakteryzującym odpowiednią kancelarię odszkodowawczą są pozytywne opinie na temat jej działalności. Przykładowo, opinie na temat naszej kancelarii można znaleźć w zakładce >> OPINIE <<. Ponadto, posiadanie wykwalifikowanej kadry, zapewniającej stały kontakt dotyczący sprawy swojemu klientowi jest kolejną przesłanką wskazującą na właściwą firmę odszkodowawczą. Takie działanie zapewnia Kancelaria Kompensja.

Kolejną istotną kwestią jest kwestia honorarium za wykonanie usługi.

Wynagrodzenie dla firmy odszkodowawczej

Po pierwsze, istotne jest, aby honorarium było pobierane dopiero (i tylko w przypadku) po uzyskaniu odszkodowania. Takie postępowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo dla klienta, który nie ponosi żadnych finansowych skutków ewentualnego niepowodzenia procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W taki sposób postępuje między innymi Kancelaria Kompensja.

Na pytanie: Ile procent biorą firmy odszkodowawcze? – należy odpowiedzieć dość ogólnie, ponieważ stawki proponowane przez konkretne kancelarie odszkodowawcze potrafią się znacznie od siebie różnić, nawet w podobnych sprawach. Warto jednak pamiętać, że firma odszkodowawcza, która zaproponuje najniższy procent prowizji niekoniecznie jest najlepsza. Jakość usług kancelarii odszkodowawczych zależy od wielu czynników. Przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu sprawy dla firmy odszkodowawczej, te czynniki należy rozpatrywać we wzajemnym powiązaniu ze sobą.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. W związku z tym zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Największe kancelarie odszkodowawcze w Polsce

Kancelaria odszkodowawcza – obecna sytuacja

W Polsce branża odszkodowawcza wciąż się rozwija. Już w każdym rejonie naszego kraju działa wiele kancelarii zajmujących się odszkodowaniami, które gotowe są pomóc dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Sytuacja taka sprawia, że dokonanie wyboru odpowiedniej firmy odszkodowawczej stwarza wiele problemów. Największe kancelarie odszkodowawcze w Polsce walczą stale o uwagę klientów

Największe kancelarie odszkodowawcze w Polsce – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

W związku z tym, że na polskich drogach wciąż dochodzi do wielu wypadków – wybór najlepszej kancelarii odszkodowawczej warto oprzeć, biorąc pod uwagę między innymi następujące czynniki:

 • Opinie na temat kancelarii odszkodowawczej – warto wziąć pod uwagę opinie klientów na przestrzeni lat. Trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na rzetelność opinii, a także ich treść oraz odniesienia do konkretnych działań firmy odszkodowawczej,
 • Sukcesy – wybierając odpowiedniego pełnomocnika należy zwrócić uwagę na dotychczasowe sukcesy kancelarii odszkodowawczej. Ważne jest, aby ilość pomyślnie zakończonych spraw była znaczna, ponieważ dopiero regularne sukcesy pokazują jakość pracy specjalistów z danej kancelarii,
 • Zasięg działania – największe kancelarie odszkodowawcze w Polsce działają na terenie całego kraju, tak aby pomagać osobom w każdym zakątku Polski,
 • Indywidualny kontakt z osobą prowadzącą naszą sprawę – najlepsze kancelarie odszkodowawcze zapewniają swoim klientom stały, indywidualny kontakt z prawnikiem prowadzącym konkretną sprawę, tak aby osoba poszkodowana mogła na bieżąco dowiadywać się szczegółów na temat prowadzonego postępowania.

Kancelaria Kompensja – czym się charakteryzuje?

Kancelaria Kompensja, jako rzetelna kancelaria odszkodowawcza posiada same pozytywne opinie, które można sprawdzić, m. in. na stronie >> OPINEO <<. Ponadto możemy pochwalić się licznymi sukcesami – wielokrotnie udało uzyskać się nam świadczenia o wartości kilkuset tysięcy złotych. Na temat naszych sukcesów można przeczytać w zakładce >> NASZE SUKCESY <<. Kancelaria Kompensja jest kancelarią odszkodowawczą, która działa na terenie całego kraju, co umożliwia nam docieranie do klientów nawet w najmniejszych miejscowościach. Do tego zapewniamy zawsze – stały, indywidualny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę, tak aby byli Państwo na bieżąco z aktualnym stanem danego postępowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Świadczenia dla dzieci po śmierci ojca

Co mają zrobić dzieci po śmierci ojca w wypadku drogowym?

W wielu przypadkach jest tak, że to ojciec jest głównym żywicielem rodziny. Często jego śmierć, poza traumą psychiczną wywołuje poważne utrudnienia finansowe dla dzieci w dalszym ich życiu. Polskie prawo chcąc wyjść naprzeciw takim sytuacjom pozwala uzyskać określone świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Ich uzyskiwanie często wiąże się ze żmudnym procesem, który właściwie potrafią przeprowadzić doświadczeni prawnicy, np. tacy jak Ci z Kancelarii Kompensja.

O jakie świadczenia mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że Kodeks Cywilny przewiduje kilka świadczeń dla dzieci po śmierci ojca – warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który osiągnął już wiele sukcesów w podobnych sprawach.

Świadczenie po śmierci ojca, o które mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca to:

 • zwrot kosztów pogrzebu – art. 446§1 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”
 • renta – art. 446§2 Kodeksu Cywilnego: „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”
 • Odszkodowanie – art. 446§3 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”
 • Zadośćuczynienie – art. 446§4 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

Kancelaria Kompensja – jak możemy pomóc walczyć o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że starania o wyżej opisane świadczenia wymagają bardzo rzetelnego przedstawienia dowodów oraz znajomości argumentów jakich używają Towarzystwa Ubezpieczeniowe podczas takich postępowań – warto powierzyć taką sprawę dla kancelarii odszkodowawczej, co z jednej strony zdecydowanie zwiększy szansę na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a z drugiej strony pozwoli zmniejszyć stres jakim obciążone są dzieci po śmierci ojca, ponieważ po stronie klienta naszej kancelarii odszkodowawczej jest minimum formalności, co pozwala na uniknięcie powtórnego cierpienia w związku ze sprawą o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Walczymy o jak najwyższe świadczenia dla dzieci po śmierci ojca i doradzamy co zrobić w takich sytuacjach, aby uzyskane kwoty były jak najbardziej korzystne. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Co zrobić po śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym?

Co zrobić po śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym?

Na tak postawione pytanie nie może być żadnej poprawnej odpowiedzi. Ból i cierpienie związane ze śmiercią rodzica są nie do opisania, nie da rady też ich zmierzyć. Często skutki wywołane takim zdarzeniem trwają przez wiele lat, a wielokrotnie nawet do końca życia dziecka.

W takiej sytuacji ciężko odpowiedzieć sobie na pytanie „co zrobić po śmierci rodzica?”. Na pewno, jeżeli chodzi o sytuację psychiczną – w razie potrzeby warto zwrócić się do specjalisty, a także otoczyć się pomocą najbliższych. Natomiast, jeżeli chodzi o sytuację majątkową – istnieje kilka świadczeń, które dziecko może uzyskać po śmierci rodzica, aby choć trochę zrekompensować poniesioną stratę.

Świadczenia po śmierci rodzica

Wyróżniamy kilka świadczeń po śmierci rodzica, o które można się ubiegać.

Odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy zdarzenia drogowego, w przypadku, gdy on go nie posiada – odpowiedzialny za wypłacenie pieniędzy jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to świadczenie jednorazowe związane ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej osób najbliższych zmarłego.

Zadośćuczynienie jest to świadczenie, którego wysokość bardzo trudno jest określić. Kwota ta ustalana jest zawsze indywidualnie. Źródło wypłaty jest takie same jak w przypadku odszkodowania. Ustalając wysokość zadośćuczynienia po śmierci rodzica – uwzględnienia się stratę, jaką poniosła dana osoba i wpływ zdarzenia na jej dalsze życie. Na wszelkie negatywne zmiany w życiu dziecka po śmierci rodzica, które związane są ze śmiertelnym wypadkiem komunikacyjnym – potrzeba w trakcie postępowania o zadośćuczynienie przedstawić odpowiednie dowody.

Kolejnym świadczeniem po śmierci rodzica jest renta. O to świadczenie okresowe można starać się w przypadku, gdy zmarły rodzic był osobą odpowiedzialną za sytuację majątkową dziecka – np. przekazywał mu środki na edukację podczas studiów wyższych, itp.

Ostatnim świadczeniem po śmierci rodzica, o jakie się można ubiegać jest zwrot kosztów pogrzebu, czyli wydatek który zazwyczaj ponosi się jako pierwszy w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Co zrobić po śmierci rodzica, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie/zadośćuczynienie?

Ważne, żeby w przypadku tak skomplikowanych postępowań, jak sprawa o odszkodowanie lub zadośćuczynienie skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim między innymi jest Kancelaria Kompensja.

Zasady współpracy z nami w trakcie ubiegania się o świadczenia po śmierci rodzica są przejrzyste i korzystane:

 • brak jakichkolwiek opłat wstępnych,
 • pobieramy wynagrodzenie dopiero po zakończeniu sprawy (tylko w przypadku, gdy uzyskamy odszkodowanie),
 • zapewniamy indywidualny kontakt z osobą, która prowadzi Państwa sprawę,
 • dążymy zawsze do ugodowego załatwienia sporu.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Walczymy o jak najwyższe świadczenia po śmierci rodzica i doradzamy co zrobić w takich sytuacjach, aby uzyskane kwoty były jak najwyższe. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Jakie świadczenia pośmiertne należą się dla członków rodziny zmarłego?

Pomimo że oczywistym jest fakt niemożności rekompensaty śmierci osoby najbliższej, to polski system prawny daje możliwość dochodzenia pewnych świadczeń, które choć trochę pomogą złagodzić ból i dolegliwości majątkowe związane ze śmiercią członków rodziny. Polskie prawo wyróżnia następujące świadczenia, które należą się rodzinie osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym:

Opis poszczególnych świadczeń pośmiertnych dla członków rodziny

Odszkodowanie po śmierci członka rodziny sąd może przyznać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy śmierć bliskiej osoby spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny. Kwota ta zawsze wypłacana z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. W przypadku jednak, gdy sprawca takiego ubezpieczenia nie posiadał, świadczenie pośmiertne dla najbliższych członków rodziny wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wspomniane pogorszenie sytuacji życiowej dotyczy przede wszystkim sytuacji majątkowej. Składać roszczenie o to świadczenie pośmiertne mogą ubiegać się małżonek oraz dzieci. Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pośmiertne, jeżeli członek rodziny wspierał ją finansowo.

Kolejnym świadczeniem jest zadośćuczynienie. Na wysokość tego świadczenia pośmiertnego dla członków rodziny wpływa wiele czynników. Brak, poza orzecznictwem sądów oraz doktryną jakichś informacji mówiących o potencjalnej wysokości ww. świadczenia. Przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej uwzględnia się m. in. stratę oraz wpływ wypadku śmiertelnego na życie członka rodziny zmarłego. Kancelaria Kompensja na podstawie dotychczasowych doświadczeń i przeprowadzonych wielu spraw, potrafi oszacować możliwą do uzyskania kwotę zadośćuczynienia w ramach bezpłatnej analizy sprawy.

W sytuacji, gdy zmarły członek rodziny nie był sprawcą wypadku komunikacyjnego – można ubiegać się o świadczenie pośmiertne jakim jest renta. Możliwe to jest wtedy zmarły w wypadku komunikacyjnym był osobą odpowiedzialną za sytuację majątkową swojej rodziny. Ma ona charakter świadczenia okresowego po śmierci członka rodziny. Wynika ono z art. 446§2 Kodeksu Cywilnego.

Zwrot kosztów pochówku to kolejne świadczenie pośmiertne dla członków rodziny, które należą się tej osobie, która je poniosła.

Wsparcie Kancelarii Kompensja

Kancelaria Kompensja zajmuje się m.in. dochodzeniem świadczeń pośmiertnych dla członków rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym. W związku z tym, że jest to tematyka bardzo delikatna oraz wymagająca specjalistycznej wiedzy, a także doświadczenia w podobnych sprawach – w naszej Kancelarii pracują prawnicy, którzy z dużymi sukcesami przeprowadzili naszych klientów przez wiele skomplikowanych postępowań odszkodowawczych. Zapewniamy również kontakt indywidualny z osobą prowadzącą Państwa sprawę.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Walczymy o jak najwyższe świadczenia pośmiertne dla członków rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Opis cierpienia po śmierci osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Wypadki komunikacyjne często niosą za sobą tragedie. Wielokrotnie zdarza się tak, że tracimy w nich osoby bliskie. Odszkodowanie czy zadośćuczynienie to tylko próba rekompensaty straty jaką ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Przysługuje ona osobom najbliższym zmarłego. Cierpienie jakie ponieśliśmy jest niemalże nie do opisania. Składając jednak wniosek odszkodowawczy należy się z tym zmierzyć i dokonać opisu cierpienia po śmierci bliskiej osoby.

Opis cierpienia – co powinien zawierać?

Opis cierpienia o którym mowa powinien zawierać szczegółowy opis naszych odczuć i naszej sytuacji życiowej, które mają związek z wypadkiem komunikacyjnym. Czasem może być to chwilowa lub trwała niemożność wykonywania zawodu. Niekiedy istnieje potrzeba skorzystania z pomocy specjalisty, jakim jest psycholog czy psychiatra. Fakt, że często z osobą najbliższą, która zginęła w wypadku, snuliśmy wiele planów na przyszłość wpływa dodatkowo na brak poczucia sensu, które także, jeżeli występuje wpływa na naszą sytuację mentalną, co należy zawrzeć w opisie cierpienia po śmierci bliskiej osoby.

Czynników, takich jak wspomniane wyżej można wymienić bardzo wiele, ponieważ każda osoba będąca w żałobie przeżywa inny rodzaj cierpienia. Ważne, aby taką indywidualną traumę po śmierci osoby bliskiej jak najdokładniej opisać, tak aby otrzymać jak najwyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

W czym pomaga firma odszkodowawcza?

Dobra kancelaria odszkodowawcza, taka jak Kancelaria Kompensja pomaga m. in. w:

 • przeprowadzenie właściwego postępowania dowodowego w sprawie o odszkodowanie/zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • doradzaniu w napisaniu opisu cierpienia po śmierci bliskiej osoby,
 • załatwieniu sprawy (o ile to możliwe) na etapie postępowania ugodowego,
 • odpowiednim zebraniu dokumentacji medycznej,
 • dochodzeniu jak najwyższych odszkodowań/zadośćuczynień – często kilkunastokrotnie wyższych niż pierwotnie proponował ubezpieczyciel,
 • uzyskaniu nie tylko odszkodowania, ale np. zwrotu kosztów leczenia, czy rehabilitacji.

Jako kancelaria odszkodowawcza, Kompensja odniosła wiele sukcesów z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce >> NASZE SUKCESY <<.

Kancelaria Kompensja udziela darmowych porad osobom, które doznały obrażeń ciała w wypadkach, straciły w nich osobę bliską lub uszkodziły pojazd. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Świadczenia dla dzieci po śmierci ojca

Co mają zrobić dzieci po śmierci ojca w wypadku drogowym?

W wielu przypadkach jest tak, że to ojciec jest głównym żywicielem rodziny. Często jego śmierć, poza traumą psychiczną wywołuje poważne utrudnienia finansowe dla dzieci w dalszym ich życiu. Polskie prawo chcąc wyjść naprzeciw takim sytuacjom pozwala uzyskać określone świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Ich uzyskiwanie często wiąże się ze żmudnym procesem, który właściwie potrafią przeprowadzić doświadczeni prawnicy, np. tacy jak Ci z Kancelarii Kompensja.

O jakie świadczenia mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że Kodeks Cywilny przewiduje kilka świadczeń dla dzieci po śmierci ojca – warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który osiągnął już wiele sukcesów w podobnych sprawach.

Świadczenie po śmierci ojca, o które mogą ubiegać się dzieci po śmierci ojca to:

 • zwrot kosztów pogrzebu – art. 446§1 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”
 • renta – art. 446§2 Kodeksu Cywilnego: „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”
 • Odszkodowanie – art. 446§3 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”
 • Zadośćuczynienie – art. 446§4 Kodeksu Cywilnego: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

Kancelaria Kompensja – jak możemy pomóc walczyć o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca?

W związku z tym, że starania o wyżej opisane świadczenia wymagają bardzo rzetelnego przedstawienia dowodów oraz znajomości argumentów jakich używają Towarzystwa Ubezpieczeniowe podczas takich postępowań – warto powierzyć taką sprawę dla kancelarii odszkodowawczej, co z jednej strony zdecydowanie zwiększy szansę na uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a z drugiej strony pozwoli zmniejszyć stres jakim obciążone są dzieci po śmierci ojca, ponieważ po stronie klienta naszej kancelarii odszkodowawczej jest minimum formalności, co pozwala na uniknięcie powtórnego cierpienia w związku ze sprawą o świadczenia dla dzieci po śmierci ojca.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Walczymy o jak najwyższe świadczenia dla dzieci po śmierci ojca i doradzamy co zrobić w takich sytuacjach, aby uzyskane kwoty były jak najbardziej korzystne. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Opis cierpienia do odszkodowania

Kto ma prawo do odszkodowania?

Odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku, tzn. takiej, która doznała obrażeń ciała w zdarzeniu drogowym lub uszkodziła w nim pojazd. Odszkodowanie przysługuje także osobom, które w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły osobę bliską. W przypadku przestępstw – roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po 20 latach od kolizji, natomiast w innych przypadkach okres przedawnienia wynosi 3 lata.

W związku z tym bardzo ważne jest zgłoszenie sprawy w odpowiednim terminie, tym bardziej, że im dalej od wypadku, tym trudniejsze jest przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego, w tym sporządzeniu opisu cierpienia do odszkodowania.

Opis cierpienia do odszkodowania

Uzyskanie jak najwyższego odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego możliwe jest po złożeniu właściwego wniosku odszkodowawczego. Na jego treść składa się między innymi opis poniesionej szkody, w którym zawiera się opis poniesionego przez nas cierpienia. Opis cierpienia musi być poparty odpowiednim materiałem dowodowym.

Co powinien zawierać opis cierpienia do odszkodowania?

Opis cierpienia powinien wskazywać na wszystkie negatywne skutki w życiu osoby poszkodowanej, które są bezpośrednio związane z wypadkiem. Szczególnie istotne jest to, aby nie pominąć żadnych szczegółów oraz to, aby nasz opis miał indywidualny charakter, tak jak indywidualny wymiar ma nasze cierpienie. Walcząc o odszkodowanie i sporządzając opis cierpienia – warto zwrócić uwagę zarówno na naszą sytuację psychiczną, jak i materialną. W opisie cierpienia ważne jest m.in. to jak wypadek wpłynął na naszą codzienność.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

W związku z tym, że dochodzenie odszkodowań jest procesem wymagającym często niezwykle dużego doświadczenia w tym zakresie, coraz więcej osób decyduje się na zgłoszenie swojej sprawy profesjonalnej firmie odszkodowawczej, jaką jest np. Kancelaria Kompensja. Pomoc jaką oferujemy, to m. in. wsparcie w zakresie postępowania dowodowego oraz zawsze indywidualny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę. Doradzamy także w kwestii sporządzania opisu cierpienia, które wystąpiło u osoby poszkodowanej w związku z wypadkiem komunikacjnym.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Śmierć rodzica – świadczenia

Śmierć rodzica w wypadku – czy przysługują nam jakieś świadczenia?

Niezależnie od naszego wieku oraz wieku rodziców – ich śmierć w wypadku zawsze jest dla dzieci doświadczeniem traumatycznym i ciężkim. Śmierć rodzica wpływa negatywnie na stan psychiczny, a także sytuację majątkową dziecka. Doświadczenie to czasem na wiele lat utrudnia dalsze życie i pozostawia trwały ślad.

Polskie prawo przewiduje świadczenia za śmierć rodzica, o które mogą rościć jego dzieci.

Wyróżniamy tutaj następujące świadczenia: odszkodowaniezadośćuczynienie, rentę oraz zwrot kosztów pochówku.

Odszkodowanie po śmierci rodzica

Odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego posiadanie jest obligatoryjne. W przypadku, gdy jednak sprawca wypadku śmiertelnego nie ma wykupionej polisy OC – pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To świadczenie po śmierci rodzica może być przyznane, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej dziecka. Roszczenie o stosowne odszkodowanie powinno być poparte właściwymi dowodami. Kancelaria Kompensja zapewnia pomoc we właściwym przeprowadzeniu postępowania dowodowego, aby uzyskać jak najwyższe świadczenia za śmierć rodzica.

Zadośćuczynienie

Kwota wypłacanego zadośćuczynienia za śmierć rodzica zawsze ustalana jest indywidualnie, ponieważ indywidualny charakter mają poniesione przez dziecko straty oraz wpływ wypadku komunikacyjnego na jego życie. Ból i cierpienie, jakie wywołuje śmierć osoby najbliższej są bardzo trudne do oszacowania, dlatego dla właściwego przeprowadzenia tego typu spraw potrzebne jest doświadczenie – posiada je Kancelaria Kompensja

Zwrot kosztów pogrzebu

Niejednokrotnie pierwszym wydatkiem, jaki ponosimy w związku ze śmiercią rodzica są koszty pogrzebu. Nasza firma odszkodowawcza walczy również o ich zwrot.

Renta

Jest ona przyznawana na podstawie art. 446§2 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Kancelaria Kompensja walczy również o to świadczenie za śmierć rodzica.

Co może dla Ciebie zrobić nasza firma odszkodowawcza?

Kancelaria Kompensja przeprowadziła już wiele udanych postępowań o świadczenia po śmierci rodzica. Indywidualny kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawę, brak jakichkolwiek opłat wstępnych oraz fakt, że działamy na terenie całego kraju to tylko niektóre z cech, które przemawiają za powierzeniem sprawy naszej kancelarii odszkodowawczej. Zapraszamy do zakładki „nasze sukcesy”, gdzie można zapoznać się z osiągnięciami Kompensji, m. in. w sprawach o świadczenia za śmierć rodzica.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Uzyskujemy najwyższe świadczenia za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<