Skip to content

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym bardzo często po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy skarży się na przewlekłość postępowania likwidacyjnego. Osoba poszkodowana sama musi zgromadzić wymaganą dokumentację dotyczącą zdarzenia, notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, wyrok sądu oraz pozyskać dokumentacje medyczną z okresu leczenia. Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczyciel jest zobowiązany do podejmowania wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zlikwidowania szkody, w rzeczywistości jednak termin pozyskania dokumentów jest przewlekany co powoduje znaczne opóźnienia w wypłacie świadczenia.

Proces odszkodowawczy

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie zajmuje mnóstwo czasu oraz kosztuje sporo zaangażowania w pozyskanie potrzebnych dokumentów. Klient samodzielnie zgłaszając swoje roszczenie, przez wiele miesięcy nie uzyskuje należnego roszczenia. Osoby poszkodowane nie mają wiedzy w zakresie należnych im świadczeń, nie zgłaszają wszystkich roszczeń lub niewłaściwie dokumentują sprawę. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań.

Kancelaria Kompensja pomaga w szybkim zgłoszeniu szkody od momentu analizy sprawy. W imieniu klienta wraz z wnioskiem roszczeniowym składana jest dyspozycja wypłaty odszkodowania do zobowiązanego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do podejmowania wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zlikwidowania szkody.

Terminy postępowania odszkodowawczego

Ubezpieczyciel powinien w ciągu 30 dni od dostarczenia wymaganych dokumentów wypłacić bezsporną część odszkodowania. W przypadku, kiedy osoba poszkodowana kontynuuje proces leczenia ubezpieczyciel powinien zgodnie z dyspozycją wypłaty odszkodowania wypłacać sukcesywnie należne kwoty odszkodowania oraz zwracać koszt poniesionych wydatków na leczenie czy rehabilitację.

Składając roszczenie za pośrednictwem profesjonalnej kancelarii osoba poszkodowana może mieć pewność, że sumy odszkodowania otrzymane będą zadowalające i zgodne ze złożoną dyspozycją wypłaty odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<