Skip to content

Likwidacja szkody

Wypadek, przy pracy, wypadku komunikacyjnym , szkoda powstała w wyniku poślizgnięcia na oblodzonym chodniku czy potknięcia o nierówność nawierzchni to tylko niektóre ze zdarzeń, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) roszczenie należy zgłosić do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. Osoba poszkodowana często nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie praw, które im przysługują. Niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna wyspecjalizowanej kancelarii takiej jak nasza pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za poniesione straty. Odszkodowania kancelaria uzyskuje w sposób jak najbardziej efektywny i szybki. Wieloletnie doświadczenie zespołu prawników w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia roszczeń pozwala najczęściej po żmudnych negocjacjach na zakończenie sprawy ugoda pozasądową. W przypadku gdy stanowisko ubezpieczalni jest niezadowalające, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Profesjonalna pomoc

Kancelaria Kompensja może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie wielokrotnego zwiększenia kwoty zadośćuczynienia uzyskanej przez samego klienta lub innego pełnomocnika. Przykładowo w jednej z prowadzonych przez nas spraw Poszkodowany z urazem kręgosłupa w odcinku szyjnym otrzymał 1500 zł kwoty bezspornej z informacją, iż doczuwane dolegliwości są następstwem zmian zwyrodnieniowych nie związanych z wypadkiem. Profesjonalne doradztwo prawnika naszej kancelarii co do procesu leczenia oraz odwołania sporządzone w oparciu o wiedzę prawną i medyczna pozwoliło na zawarcie ugody na kwotę 23.000 zł. 

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu najwyższego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<