Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

>> BEZPŁATNA WYCENA ODSZKODOWANIA - WYBIERZ RODZAJ SZKODY<<
 

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy

Oceń artykuł. Średnia: (0 głosów)

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy

W wyniku wypadków komunikacyjnych poszkodowani niejednokrotnie doznają szkody na osobie, określającej uszczerbek na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.

Ustawodawca przewidując trudności osób Poszkodowanych po wypadku w zakresie leczenia, rehabilitacji, negatywnych następstw w zakresie samopoczucia, dostosowania się do nowej sytuacji przewidział możliwość pozyskania odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia.

Specyfika odszkodowań osobwych z OC sprawcy

W tym miejscu zaznaczamy, iż termin „odszkodowanie” jest terminem potocznym, ogólnikowym. W zakresie świadczeń możliwych do pozyskania z OC komunikacyjnego rozróżniamy zadośćuczynienie, które ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej oraz odszkodowanie, które pokrywa poniesione koszty i utracony zarobek. Kolejne roszczenia przysługujące osobie poszkodowanej to m.in. renta, odszkodowanie za pomoc osób trzecich.

Temat jest dość szeroki, nie ma ściśle określonych prawnie przesłanek według których orzekają sądy lub według których określone sumy wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wielu czynników m.in. długotrwałości cierpień, kontynuacji leczenia i rehabilitacji, rodzaju szkody osobowej. Wstępna ocena wysokości  uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz historii leczenia osoby Poszkodowanej. Jednakże kwestia udowodnienia roszczeń w dużym stopniu decyduje o wysokości uzyskanego świadczenia.

W odrębny sposób regulowane są oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu i wypłaty należnego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z zawartych dobrowolnych umów ubezpieczenia NNW oraz od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu wypłat z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.  Celem określenia właściwego trybu postępowania wymagana jest wiedza i doświadczenie, które przekuwa się na uzyskanie najwyższego odszkodowania możliwego do pozyskania w danym przypadku.

Pojęcie - uszczerbek na zdrowiu

Sam uszczerbek na zdrowiu rozumiany jest jako uszkodzenie ciała, jakim określa się takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które polegają na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów. Uszkodzenie ciała często pociąga za sobą rozstrój zdrowia, który może jednak powstać także z innych przyczyn. Polega on na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów [vide: np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2010 roku, sygn. akt I PK 95/10].

Dla oceny przysługującego osobie Poszkodowanej zadośćuczynienia i odszkodowania znaczenie ma nie tylko stopień jego uszczerbku na zdrowiu, ale również ocena stanu psychicznego, zmiana sytuacji rodzinnej i zawodowej po wypadku. Zespół prawników Naszej Kancelarii prowadzi każdorazowo pogłębiony wywiad z osobami Poszkodowanymi, szczególnie precyzując wszelkie możliwe roszczenia wynikające z zaistniałej szkody. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidulanie według standardów likwidacyjnych i orzeczniczych z towarzystwami ubezpieczeń, w związku z pozyskaniem odszkodowań z umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem prawnym celem oszacowania uszczerbku na zdrowiu oraz dokonania prognozy możliwego pozyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, w tym udokumentowania przysługujących roszczeń.

 

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<

Komentarze (0)
 
x
Dodaj komentarz
Podaj wynik działania 4 - 1
Dodaj komentarz