Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

>> BEZPŁATNA WYCENA ODSZKODOWANIA - WYBIERZ RODZAJ SZKODY<<
 

regulamin strony

Polityka prywatności strony www.kompensja.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.kompensja.pl jest Kompensja Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 32/25, 80-824 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466568, Regon: 221913790, NIP: 5833160670, kapitał zakładowy 5.000 zł, wpłacony w całości.

Prywatność użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową www.kompensja.pl jest dla Nas szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.kompensja.pl.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Kompensja Sp. z o. o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.kompensja.pl, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika oferty handlowej. Użytkownik strony www może przekazać Spółce za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne informacje lub dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kompensja Sp. z o. o. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • realizacji umowy zawartej z Kompensja Sp. z o. o.;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Kompensja Sp. z o. o.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

Kompensja Sp. z o. o. działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez odwołanie zgody na podstawie przesłanego stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Polityka „Cookies”

Polityka plików “cookies” Witryny https;//www.kompensja.pl:

1.  Definicja plików „cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to zwłaszcza pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.  Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3.  Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron Witryny. Pliki te wykorzystywane są do:

a)  zdolności logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Witryny;

b) dopasowania zawartości Witryny do indywidualnych potrzeb Użytkownika, przede wszystkim pliki te umożliwiają rozpoznawanie jego urządzenia, po to by strona wyświetlała się według jego potrzeb;

c)  do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki „cookies” używane na innych stronach internetowych do których znajdują się odnośniki na Witrynie https://www.kompensja.pl podlegają ich odrębnej polityce prywatności.

5.  W związku z dbałością o bezpieczeństwo i poprawność przetwarzania powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych, podejmujemy wszelkie działania mające uchronić je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Proces przetwarzania danych jest stale kontrolowany pod względem jego zgodności z obecnie obowiązującym prawem.

6.  Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika tak, by blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

7.  Użytkownicy Witryny mogą każdorazowo zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”. Dokładne porady, w jaki sposób tego dokonać znaleźć można w ustawieniach przeglądarek internetowych, a także na stronach internetowych producentów tego rodzaju oprogramowania. Informujemy, że dokonanie takich zmian może utrudnić, bądź uniemożliwić poprawne działanie niektórych Witryn.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej Klient wyraża  zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.