Zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym

Śmierć dziecka odszkodowanie

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach, nagła śmierć dziecka wskutek wypadku komunikacyjnego, dla każdego rodzica jest traumatycznym przeżyciem. Nagła, przedwczesna śmierć bliskiej osoby, jaką jest dziecko to zawsze ogromna tragedia dla całej rodziny. Jest to najbardziej bolesne i trudne przeżycie, jakie możemy doświadczyć rodzic, a które wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne. Nasza kancelaria pomaga bliskim zmarłego w otrzymaniu należnego im odszkodowania.

Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiego

Żadne pieniądze nie przywrócą życia ukochanej osobie. Rodzice bardzo często po śmierci dziecka wymagają stałej opieki psychologicznej, często nawet długiej terapii psychiatrycznej. Ze względu na przeżywaną żałobę trudno im podołać zawodowym obowiązkom, co przekłada się na brak możliwości normalnego funkcjonowania całej rodziny. Uzyskane odszkodowanie może zrekompensować doznaną krzywdę zarówno tę psychiczną, jak i materialną. Pozyskane środki pozwolą rodzinie na normalne funkcjonowanie, a także na możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, która pomoże w miarę upływu czasu uporać się ze stratą po śmierci dziecka

Jakie roszczenia przysługują z tytułu śmierci dziecka

Kodeks cywilny, co do zasady reguluje, o jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie może się starać rodzina po śmierci osoby najbliższej. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem dziecka, świadczenie to wypłacane jest jednorazowo osobie, która poniosła koszty.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, stanowi świadczenie, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w skutek śmierci dziecka. Zadośćuczynienie wypłacane jest na podstawie oszacowania poczucia poniesionej straty, osamotnienia, bólu, cierpienia, a także leczenia problemów psychicznych rodziców. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota odszkodowania.

Jak skutecznie dochodzić należnego roszczenia

Rzetelne, profesjonalne i empatyczne podejście do każdej osoby poszkodowanej gwarantuje efektywne wsparcie na każdym etapie dochodzenia roszczenia. Profesjonalne przygotowanie roszczenia pozwala na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia po śmierci dziecka.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<