Odszkodowanie z OC za potrącenie rowerzysty

Potrącenia osób pieszych czy rowerzystów to wypadki komunikacyjne, których skutki często są bardzo poważne. Odpowiedzialność cywilna kierowcy pojazdu mechanicznego w obu przypadkach oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka. Daje to szansę osobom poszkodowanym na uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku w określonych okolicznościach.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty uzyskujemy zawsze z polisy OC sprawcy wypadku, a ich wysokość szacujemy m.in. analizując wielkość obrażeń poszkodowanego oraz jego pogorszoną sytuację życiową po wypadku.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty na przejściu dla pieszych

Rowerzysta, podobnie jak inni użytkownicy dróg publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty na pasach zostanie wypłacone tylko wówczas, jeżeli on sam tych przepisów będzie przestrzegał i nie zostanie uznany za winnego spowodowania wypadku. O ile w sytuacjach, w których od odpowiedzialności za spowodowanie wypadek, kierowca auta nie będzie mógł się uwolnić, roszczenia odszkodowawcze mogą być ograniczone z uwagi na tzw. przyczynienie.

W analizowanym przypadku wiele dodatkowych okoliczności będzie miało wpływ na to w jakim stopniu poszkodowany rowerzysta przyczynił się do wypadku i w jakiej sytuacji doszło do zdarzenia. Pamiętajmy, że przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych jest niedozwolone, właśnie z uwagi na fakt, iż stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku czy kolizji.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty na ścieżce rowerowej

Zdawałoby się, że ścieżki rowerowe są miejscem przeznaczonym tylko i wyłącznie dla rowerzystów. Budowane po to aby wyeliminować ryzyko wypadków i kolizji. Rzeczywistość niestety wygląda inaczej. W wielu miejscach, ścieżki rowerowe przebiegają przy skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przecinają niebezpieczne wyjazdy z dróg podporządkowanych, parkingów, prywatnych posesji. Zazwyczaj w tych miejscach dochodzi do największej ilości kolizji i potrąceń rowerzystów.

Przepisy drogowe mówią jasno, iż jeżeli droga rowerowa oznakowana jest odpowiednimi znakami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

Reasumując, odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty co do zasady powinno być wypłacane w kwotach adekwatnych do poniesionej szkody z polisy OC sprawcy wypadku, bez przyczynienia oraz w pełni rekompensować poniesioną krzywdę oraz cierpienie.

Potrącenie rowerzysty poza terenem zabudowanym

Rowerzyści poruszając się po drogach publicznych, muszą liczyć się z ryzykiem i niebezpieczeństwem, które może ich spotkać. Ważne jest, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i starać się aby ryzyko wystąpienia wypadku wyeliminować. Na terenie niezabudowanym rowerzysta obowiązkowo powinien być wyposażony w oświetlenie roweru, a jego ubiór powinien dać możliwość kierowcy zauważenie go z dużej odległości. Jeżeli nasze zachowanie na drodze jest prawidłowe i dodatkowo zadbamy o swoje bezpieczeństwo w postaci oświetlenia, kamizelki odblaskowej, czy kasku ochronnego, przede wszystkim zwiększamy swoje szansę na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku, w analizowanej sytuacji, odszkodowanie dla rowerzysty, wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku.

odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

Analizowane powyżej przypadki, pokazują iż każde zdarzenie jest inne i należy je oceniać indywidualnie. Zachowanie rowerzysty na drodze, okoliczności wypadku, również postepowanie kierowcy pojazdu ma kluczowe znaczenie na roszczenie odszkodowania dla rowerzysty za potrącenie.

Uległeś wypadkowi wskutek potrącenia? Zgłoś się do NAS. Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne oraz bezpłatną analizę sprawy.