Zadośćuczynienie za śmierć męża w wypadku samochodowym

Jakie roszczenia należą się po śmierci męża

Kiedy w wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć ponosi mąż i ojciec trudno oszacować ogrom cierpienia. Żona, która w wyniku wypadku komunikacyjnego traci nagle męża ma szereg roszczeń, które może skierować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku:

– zadośćuczynienie za krzywdę niematerialną – jego wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju więzi emocjonalnej, posiadaniu dzieci na wychowaniu, sposobu przeżywania żałoby oraz jej długotrwałości;

– stosowne odszkodowanie – jeżeli skutkiem wypadku jest znaczne pogorszenie się sytuacji majątkowej osoby bliskiej. Znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej polega na utracie możliwości uzyskania pomocy przy organizacji gospodarstwa domowego czy wspólnym wychowaniu dzieci. Celem nadrzędnym tego świadczenia jest przede wszystkim naprawienie szkody majątkowej, powstałej na skutek śmierci poszkodowanego. Znaczenie będzie miał, zatem wiek poszkodowanego, aktywność zawodowa, możliwości zarobkowe oraz to, w jakim zakresie zmarły faktycznie przyczyniał Oszacowanie wysokości możliwego do pozyskania odszkodowania po śmierci męża oparte jest na ocenie sytuacji majątkowej rodziny.

– zwrot kosztów pogrzebu zwracane są temu, kto je poniósł na podstawie dokumentów źródłowych.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania

Możliwość uzyskania, odszkodowania za śmierć męża po wypadku komunikacyjnym pozwala sprostać kolejnym trudnościom życiowym. Strata męża i ojca jest nie do opisania, możliwość pozyskania środków finansowych może w minimalnym stopniu pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów. Kierując się empatią oraz profesjonalizmem dział prawny kancelarii Kompensja uzyska najwyższe odszkodowanie bez zbędnego angażowania osoby Poszkodowanej w skomplikowany proces dochodzenia roszczenia.

Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji, kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<