Odszkodowanie za szkody majątkowe i na osobie

Odszkodowanie za szkodę

Wypadki, nie tylko komunikacyjne, wiążą się z odpowiedzialnością odszkodowawczą zakładu ubezpieczeń. Szkody powstałe w wyniku tych zdarzeń możemy podzielić na szkody majątkowe i szkody na osobie.

W przypadku posiadania polisy autocasco, polisy ubezpieczającej majątek lub polisy od nieszczęśliwych wypadków wypłata odszkodowania może nastąpić nawet jeśli do zdarzenia doszło z naszej winy. Jeśli odpowiedzialnym za powstanie szkody jest inna osoba można ubiegać się o wypłatę odszkodowanie za straty majątkowe i zadośćuczynienia za utratę zdrowia oraz krzywdę od ubezpieczyciela tej osoby.

Rodzaje roszczeń

Odszkodowanie może być przyznane z kilku podstawowych rodzajów polis jak np. ubezpieczenie mieszkania, polisa Autocasco, polisa od nieszczęśliwych wypadków, polisa grupowa od nieszczęśliwych wypadków.

Gdy oprócz uszkodzenia mienia doszło do obrażeń ciała powstałych w wyniku działania osoby trzeciej ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdę. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia przez sprawcę mimo takiego obowiązku należy zwrócić się o wypłatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Podstawowe rodzaje roszczeń wynikających ze szkody osobowych możliwych do pozyskania z polisy OC sprawcy to zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych korzyści, zwrot kosztów opieki oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych oraz wiele innych.

Dlaczego my?

Na rynku działa wiele podmiotów zajmujących się pomocą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Niezmierne ważny jest wybór podmioty, który charakteryzuje się profesjonalizmem i skutecznością. Taki cechy posiada nasza kancelaria o czym świadczy pełne zadowolenie naszych klientów ze świadczonych przez nas usług.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<