Skip to content

Nasza kancelaria zajmuje się pomocą prawną osobom poszkodowanym w wypadkach. W zależności od okoliczności dochodzenie powypadkowe odszkodowań uzyskujemy od ubezpieczyciela OC sprawcy, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub z dodatkowej polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Dzięki doświadczeniu oraz wyspecjalizowanej kadrze pracowników jesteśmy w stanie podjąć się każdej sprawy w walce o godziwe oraz należne odszkodowanie dla osób poszkodowanych w wypadkach lub rodzin ofiar takich zdarzeń. Co do zasady osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu może samodzielnie wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o należne roszczenia, jednak z doświadczenia wiemy, iż ubezpieczyciele w takich sytuacjach często odmawiają wypłat lub znacznie zaniżają kwoty roszczeń, które nie są adekwatne do poniesionej szkody.

Dla Klientów, którzy zdecydują się na obsługę prawną w Kompensja poniżej przestawiamy proces dochodzenia powypadkowego.

ANALIZA PRAWNA

Bezpłatna analiza sprawy odszkodowawczej pozwala na ustalenie okoliczności zdarzenia, zasadności roszczeń, czy podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty odszkodowania. Klient z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów i nie zobowiązuje go do podpisania umowy z kancelarią.

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Podpisanie z Klientem umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jest równoznaczne z kompleksowym reprezentowaniem Klienta w procesie likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem) oraz ewentualnym procesie sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Na każdym etapie współpracy bierzemy na siebie całość korespondencji i kontaktów telefonicznych z ubezpieczycielem, kontrolujemy terminowość, prawidłowość i całkowity przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w prowadzonych przez nas sprawach oraz prowadzimy wysokiej jakości profesjonalne negocjacje z ubezpieczycielem w imieniu Klienta, które mają na celu wywalczenie jak najwyższej kwoty należnego odszkodowania.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Wynagrodzenie dla kancelarii bez opłat wstępnych, a na zasadzie prowizji od kwoty uzyskanego odszkodowania, to dla Klienta najkorzystniejsza forma współpracy. Dzięki temu Klient ma poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że z tytułu dochodzenia powypadkowego nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W każdej sprawie indywidualnie szacujemy wysokość roszczeń i dążymy do uzyskania takiej kwoty, która przede wszystkim będzie możliwie jak najwyższa. Zadowoleni Klienci oraz NASZE SUKCESY budują zaufania oraz potwierdzają iż jesteśmy firmą wiarygodną i rzetelną.

Co dalej?

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku zadzwoń po bezpłatną poradę prawną lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej KOMPENSJA.PL

dochodzenie powypadkowe