Skip to content

Działania ubezpieczycieli

Osoby Poszkodowane biorące udział w wypadkach komunikacyjnych mają prawo dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeżeli osoba odpowiedzialna za powstanie szkody ma zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obowiązek wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania spoczywa na ubezpieczycielu. W Polsce prosperuje wiele zakładów ubezpieczeń, które oferują zawieranie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Niektóre z zakładów ubezpieczeń wypłacają świadczenia w terminie i nie robią problemów osobom Poszkodowanym, wiele z nich opóźnia się jednak z wypłatami lub wydaje lakoniczne decyzje odmowne bez sporządzania uzasadnienia.

Prawa i obowiązki poszkodowanych

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym bardzo często nie posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie praw, które jej przysługują i obowiązków, które musi spełnić jeden z zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku. Kancelaria Kompensja oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń. Zajmuje się kompleksową obsługą i gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Współpracuje z klientami i egzekwuje roszczenia od jednej z największych firm ubezpieczeniowych
w Polsce.

Kancelaria Kompensja należy do najaktywniejszych firm, pomagających w uzyskaniu najwyższych odszkodowań i świadczeń od firm ubezpieczeniowych. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych, analizujemy szczegółowo sprawy. W momencie gdy podejmujemy się prowadzenia postępowania opracowujemy je na najwyższym poziomie dążąc do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<