Skip to content

Odszkodowania

Wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy lub inne niefortunne zdarzenie może na zawsze odmienić życie osoby poszkodowanej. W przypadku gdy jest się uczestnikiem wypadku po raz pierwszy tryb postępowania w procesie uzyskania odszkodowania może się wydawać skomplikowany. W tym momencie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który przejmie na siebie obowiązki z tym związane.

Rodzaje roszczeń

Odszkodowanie może być uzyskane z kilku rodzajów polis, takich jak indywidualna polisa od nieszczęśliwych wypadków, polisa grupowa od nieszczęśliwych wypadków. Gdy do obrażeń ciała doszło w wyniku działania osoby trzeciej ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej możliwe jest uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia przez sprawcę mimo takiego obowiązku należy zwrócić się o wypłatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Podstawowe rodzaje roszczeń to zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych korzyści, zwrot kosztów opieki oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych oraz wiele innych.

Dlaczego my?

Na trójmiejskim rynku kancelarii odszkodowawczych działa wiele podmiotów. Część z nich ma ugruntowaną renomę i zapewnia pełen profesjonalizm prowadzenia postepowań. Warto powierzyć proces uzyskiwania odszkodowania sprawdzonej firmie, takiej jak Kancelaria Kompensja. Duża ilość zadowolonych klientów świadczy i wysokiej skuteczności zespołu prawników, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie pozwala na uzyskanie maksymalnie wysokiej rekompensaty za szkodę.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<