Skip to content
złamanie kostki bocznej odszkodowanie

Złamanie kostki bocznej

Wiele osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych doznaje urazu dolnej kończyny w postaci złamanie kostki bocznej. Zasadniczo występują następujące typy złamań kostki. Pierwszy z nich to złamanie kostki bocznej, występuje poniżej więzozrostu łączącego z kością piszczelową, stąd jest najłatwiejszym do zoperowania typem złamania kostki. Drugi z nich dotyczy zwichnięcia stawu skokowego. Trzeci typ złamania występuje w następstwie bardzo silnego urazu, w efekcie czego doszło do zerwania więzozrostu. Jest to typ dużo trudniejszy do zoperowania i gojący się znacznie dłużej. Ostatni, czwarty typ złamania jest najcięższym i najtrudniejszym stadium, gdyż dochodzi nie tylko do złamania kostki bocznej ale również całkowitego rozerwania więzozrostu łączącego kostkę boczną z kością piszczelową. W tym ostatnim przypadku złamania często zdarza się również podwichnięcie kości.

Leczenie oparte jest na nastawieniu kości bez konieczności wykonywania zabiegu operacyjnego. Dotyczy to jednak przypadku, w którym odłamy kostne nie rozchodzą się, wówczas w ramach leczenia zachowawczego należy jedyne unieruchomić kostkę w gipsie na okres około 3 tygodni. Leczenie jest połączone z odpowiednią fizjoterapią. Bardzo często w momencie pojawiania się powikłań konieczna jest jednak operacja, która polega na wykonaniu nacięć, ustawieniu odłamów kostnych i ich zespoleniu specjalnymi śrubami. Po zabiegu konieczne jest usztywnienie kostki poprzez unieruchomienie w gipsie na okres kilku tygodni.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania kości podudzia.

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, w tym złamania kostki bocznej, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłacie, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Postępowanie z pacjentem ze złamaniem kostki bocznej musi odbywać się w trybie pilnym. Pacjent powinien jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Lekarz zajmujący się diagnostyką, w tym przypadku ortopeda, po wywiadzie lekarskim, zazwyczaj kieruje pacjenta na zdjęcie RTG. Badanie pozwala określić umiejscowienie i przebieg linii złamania oraz obecność odłamów kostnych. Dodatkowo warto wykonać USG jeśli jest podejrzenie urazów tkanek miękkich.

Niestety złamania kostki bocznej są zazwyczaj bardzo skomplikowane i niosą ze sobą ryzyko dużej liczby powikłań jeśli nie zastosujemy się do zaleceń lekarskich, które dotyczą przede wszystkim nie obciążania kończyny bezpośrednio po zabiegu. Zaliczamy do nich: ograniczenie ruchomości stawu, postępujące zmiany zwyrodnieniowe, zaburzenia czucia, drętwienie, mrowienie oraz zaniki mięśniowe.

Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanego pieszego, który na skutek wypadku drogowego doznał urazu kończyny dolnej. Podczas pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym zdiagnozowano mu złamanie kostki bocznej i zakwalifikowano go w trybie pilnym do leczenia chirurgicznego. Poszkodowany w okresie rekonwalescencji miał zakaz obciążania kończyny i przez długi czas musiał wyłącznie leżeć. Z czasem pojawiły się powikłania w postaci zerwania więzozrostu. Poszkodowany wymagał dalszego skomplikowanego leczenia specjalistycznego. W związku z tym ponosił koszty, które pojawiały się podczas kontynuacji leczenia. Nadto na skutek zdarzenia Poszkodowany musiał przebywać na zwolnieniu lekarskim, przez co utracił dochód. W tym miejscu należy wskazać, że przed wypadkiem był osobą sprawną. Prowadził działalność gospodarczą i lubił aktywnie spędzać czas. Wypadek całkowicie pozbawił go tej możliwości. Przed dług czas był on skazany na pomoc osób bliskich, musiał zrezygnować z kariery zawodowej i w pierwszej kolejności dbać o zdrowie. Dzięki wsparciu ze strony działu prawnego Kompensja sp. z o.o. na rzecz Poszkodowanego uzyskano satysfakcjonujące zadośćuczynienie i wywalczono pokaźną sumę odszkodowania z tytułu utraconego dochodu, co nie było kwestią łatwą i oczywistą. Poszkodowany był zadowolony ze współpracy, co można uznać za sukces całego działu prawnego.

  Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem kostki bocznej.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<