Skip to content

Ile odszkodowania za złamanie nogi

Wiele osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych doznaje urazu dolnej kończyny. Poszkodowani zastanawiają się ile dostaną odszkodowania za złamanie nogi.  Osoby ranne w wypadkach wymagają specjalistycznego leczenia (często operacyjnego) i żmudnej rehabilitacji, która nie zawsze przynosi zadowalające efekty. Niejednokrotnie skomplikowanym urazom towarzyszą powikłania, która powodują występowanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania nogi?

Na to, ile odszkodowania za złamanie nogi otrzymamy duży wpływ ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłacie, wręcz przeciwnie – powoduje jej obniżenie. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości?

Postępowanie z pacjentem ze złamaniem nogi powinno odbywać się w trybie pilnym. Pacjent powinien jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Lekarz zajmujący się diagnostyką, w tym przypadku ortopeda, po wywiadzie lekarskim, zazwyczaj kieruje pacjenta na zdjęcie RTG. Badanie pozwala określić umiejscowienie i przebieg linii złamania oraz obecność odłamów kostnych. Dodatkowo warto wykonać USG jeśli jest podejrzenie urazów tkanek miękkich.

Niestety złamania są zazwyczaj bardzo skomplikowane i niosą ze sobą ryzyko dużej liczby powikłań jeśli nie zastosujemy się do zaleceń lekarskich, które dotyczą przede wszystkim nieobciążania kończyny bezpośrednio po zabiegu. Zaliczamy do nich: ograniczenie ruchomości stawu, postępujące zmiany zwyrodnieniowe, zaburzenia czucia, drętwienie, mrowienie oraz zaniki mięśniowe.

Ile odszkodowania za złamanie nogi może wywalczyć dla Ciebie Kompensja?

Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem nogi (kości piszczelowej i strzałkowej).

Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanego motocyklisty, który na skutek wypadku drogowego doznał urazu kończyny dolnej. Podczas pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym zdiagnozowano mu złamanie kości piszczelowej i strzałkowej oraz zakwalifikowano go w trybie pilnym do leczenia chirurgicznego. Poszkodowany w okresie rekonwalescencji miał zakaz obciążania kończyny i przez wiele czasu musiał wyłącznie leżeć. Z czasem pojawiły się powikłania w postaci braku zrostu kości. Poszkodowany wymagał dalszego skomplikowanego leczenia specjalistycznego. W związku z tym ponosił koszty, który pojawiały się bez jego winy. Nadto na skutek zdarzenia Poszkodowany musiał przebywać na zwolnieniu lekarskim, przez co utracił dochód.

W tym miejscu należy wskazać, że przed wypadkiem był osobą sprawną. Rozwijał się w życiu zawodowym i lubił aktywnie spędzać czas. Wypadek całkowicie pozbawił go tej możliwości. Przez długi czas był on skazany na pomoc osób bliskich, musiał zrezygnować z kariery zawodowej i w pierwszej kolejności dbać o zdrowie. Dzięki wsparciu ze strony działu prawnego Kompensja sp. z o.o. na rzecz Poszkodowanego uzyskano satysfakcjonujące zadośćuczynienie i wywalczono pokaźną sumę odszkodowania z tytułu utraconego dochodu, co nie było kwestią łatwą i oczywistą. W trakcie prowadzonego procesu polubownego uzyskano kwotę 160.000 zł. W toku prowadzonych negocjacji, dzięki skutecznym działaniom prawników i analityków, którzy wyliczyli utracony dochód i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb zakończono postępowanie ugodą o łącznej kwocie 350.000 zł. Poszkodowany był zadowolony ze współpracy, co można uznać za sukces całego działu prawnego.

Nasza Kancelaria odszkodowawcza udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania z OC sprawcy wypadku i inne świadczenia z każdej z polis. Pomagamy również uzyskiwać odszkodowania za złamanie nogi w wypadkach. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<