Skip to content

Tragiczne wypadki komunikacyjne zdarzają się na polskich drogach praktycznie codziennie. Brawurowa jazda czy nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego to jedne z najczęstszych przyczyn śmiertelnych wypadków. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach dają możliwość uzyskania stosownej rekompensaty najbliższej rodzinie poszkodowanego. Co do zasady są to nie tylko osoby z rodziny, tj. współmałżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci czy dziadkowie, ale również niespokrewnione, których z poszkodowanym łączyły bliskie relacje i więzi emocjonalne. Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku? Czy dzieci mają szansę na uzyskanie stosownej rekompensaty jeżeli sprawca nie miał ważnej polisy OC? Jak zgłosić swoją sprawę do kancelarii Kompensja i uzyskać jak najwyższe odszkodowanie? Poniżej krótki poradnik.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Jakie odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie powypadkowe z OC należy się rodzinie poszkodowanego, który nie został uznany sprawcą wypadku. W analizowanym przypadku dzieci mogą starać się o uzyskanie należnej rekompensaty, która jest roszczeniem indywidualnym i stosownym do sytuacji życiowej osoby pośrednio poszkodowanej. Zgodnie z przepisami odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku to przede wszystkim:

  • zadośćuczynienie za poniesiony ból, cierpienie, krzywdę moralną oraz pogorszoną sytuację życiową,
  • stosowne odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za pogorszonej sytuacji materialnej,
  • rentę, jeżeli dzieci poszkodowanego straciły wsparcie finansowe czy źródło utrzymania,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Sprawca wypadku nie miał polisy OC – czy odszkodowanie za śmierć rodzica zostanie wypłacone?

Źródłem wszystkich roszczeń powypadkowych zawsze jest polisa OC sprawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel pojazdu nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia. Ustawodawca przewidział jednak takie sytuacje i powołał instytucje, która w takich okolicznościach jak i w sytuacji w której sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia przejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłaca roszczenia za powstałą szkodę osobową oraz dla rodziny za śmierć bliskiej osoby.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku?

Roszczenia odszkodowawcze są rekompensatą, która jak wspomniano wcześniej ma na celu naprawić wszelkie negatywne skutki po stracie bliskiej osoby. Dodatkowo zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i renta są rekompensatą indywidualną, czyli przyznawana każdemu dziecku oddzielnie w wysokości adekwatnej do pogorszonej sytuacji życiowej. Ważne aby wniosek do ubezpieczyciela uwzględniał wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Jeżeli dzieci zmarłego rodzica są małoletnie i dodatkowo utraciły źródło utrzymania wówczas stosownym jest rościć o comiesięczną rentę z tytułu pogorszonej sytuacji finansowej. Przykłady spraw prowadzonych przez Kompensja i kwot, które uzyskaliśmy dla naszych klientów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Nasze Sukcesy.

Jak zgłosić swoją sprawę do kancelarii Kompensja?

Każdemu klientowi, który zgłasza się o pomoc w sprawie uzyskania należnego odszkodowania po wypadku zapewniamy bezpłatną analizę prawną jego sprawy. Zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, poprzez wiadomość email lub telefonicznie – dzwoniąc pod dedykowany numer według miejsca swojego zamieszkania.

Bezpłatna analiza pozwala na rozpoznanie sprawy odszkodowawczej, ocenę zasadności roszczeń oraz oszacowania kwoty odszkodowania, która przysługuje osobie poszkodowanej. Klient przed podjęciem decyzji o współpracy z naszą firmą ma pełen obraz nt. powodenia sprawy, warunków współpracy i przewidywanego terminu jej zakończenia. Działamy na terenie całej Polski, więc docieramy do osób nawet z najbardziej odległych części kraju. Rzetelność, długoletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra specjalistów daje osobom poszkodowanym gwarancję na uzyskanie należnej rekompensaty w kwocie jak najwyższej i adekwatnej do poniesionej szkody i uszczerbku na zdrowiu.

 

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe