Skip to content

Wysokość odszkodowania

Złamanie obojczyka jest jednym z najczęstszych urazów, któremu towarzyszy silny ból, obrzęk w miejscu złamania, problemy z uniesieniem i poruszaniem ręką. Złamanie obojczyka niejednokrotnie skutkuje przemieszczeniem elementów kostnych i koniecznością przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, a w konsekwencji unieruchomieniem ręki.

Od stopnia skomplikowania złamania, długotrwałości leczenia i rehabilitacji uzależniona jest zarówno wysokość odszkodowania za złamany obojczyk jak i stopień przyznanego uszczerbku na zdrowiu. Przyznawany uszczerbek na zdrowiu szacuje się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent uszczerbku na zrowiu . Średnia wysokość wypłacanego odszkodowania to 15.000,00 do 30.000,00 zł.

Roszczenia poboczne

Jednakże należy pamiętać o roszczeniach pobocznych takich jak: zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów opieki osób trzecich. Zadając sobie pytanie: jakie odszkodowanie należy mi się za złamany obojczyk? Dla jego prawidłowego oszacowanie musimy wciąż pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy – czy złamany obojczyk utrudnia jej wykonywania na długi czas? Związane jest z tym faktem również roszczenie o zwrot utraconych dochodów. Nadto należy uwzględnić wszystkie występujące powikłania jak skrócenie obojczyka, zmniejszenie zakresu ruchomości, dolegliwości bólowe utrzymują się przez długi okres czasu, osłabieniu ręki, uchwytu. Ocenie podlega również zrost złamania, niemożność uprawiania sportów lub kontynuacji innego rodzaju hobby. Wskazane powikłania mają znaczący wpływ na oszacowanie odszkodowania za złamanie obojczyka.

Jeśli doznali Państwa urazu złamania obojczyka i chcieliby Państwo pozyskać profesjonalną wycenę uszczerbku na zdrowiu wraz z prognozą pozyskania możliwego odszkodowania za złamany obojczyk prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią. Nasi współpracownicy nie tylko dokonają dla Państwa rzetelnej, bezpłatnej analizy, ale pomogę w uzyskaniu najwyższego odszkodowania za doznaną szkodę.