Skip to content

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, co do zasady, wypłacane jest z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zdarzają się również sytuacje, że osoba odpowiedzialna za spowodowanie zdarzenia drogowego go nie posiada. W takich okolicznościach pieniądze dla osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Skąd wynika odmowa wypłaty odszkodowania?

Czasem pojawiają się określone okoliczności, w związku z którymi Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Dzieje się to między innymi w następujących sytuacjach:

  • osoba, która chce otrzymać wypłatę odszkodowania jest sprawcą zdarzenia komunikacyjnego,
  • osoba, która otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania ponosi wyłączną winę za powstanie danej szkody,
  • osoba ubiegająca się o odszkodowanie powypadkowe, dopuściła się rażącego niedbalstwa, które wywołało daną szkodę.
  • odmowa wypłaty odszkodowania ma także miejsce wtedy, gdy upłynął już przewidziany prawem termin przedawnienia – w przypadku wypadków komunikacyjnych, które stanowiły wykroczenie – wynosi on 3 lata, natomiast gdy dane zdarzenie komunikacyjne stanowiło przestępstwo – okres ten wynosi 20 lat.

Wsparcie Kancelarii Kompensja w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

W przypadku, gdy jako osoba poszkodowana uznajemy, że wypłata odmowy odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest niesłuszna, można zwrócić się o pomoc do doświadczonej firmy odszkodowawczej, jaką jest na przykład Kancelaria Kompensja.

Jako doświadczony w branży odszkodowawczej podmiot, zwracamy zawsze naszym klientom uwagę na to, że warto zgłosić nam swoją sprawę jak najszybciej po wypadku komunikacyjnym, gdyż zwłoka może spowodować między innymi niepełne przeprowadzenie postępowania dowodowego, co może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconego świadczenia odszkodowawczego.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<