Skip to content

W ostatnich latach, na polskim rynku powstało wiele firm, które zaczęły specjalizować się w dochodzeniu roszczeń powypadkowych. O ile osoba poszkodowana w wypadku może samodzielnie zgłosić wniosek do ubezpieczyciela o uzyskanie należnych świadczeń, jednak w rzeczywistości często okazuje się, iż pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna. Dlaczego?

Problemów związanych z uzyskaniem adekwatnych kwot odszkodowań jest tak dużo, iż osoby poszkodowane z braku wiedzy oraz doświadczenia zwyczajnie nie mają możliwości na to, aby zgłaszane roszczenia prawidłowo udokumentować i udowodnić poniesioną szkodę.

W zakresie uzyskania odszkodowania, firma która specjalizuje się w tego typu sprawach przede wszystkim gwarantuje klientowi profesjonalną pomoc prawną.

1. Analiza prawna okoliczności zdarzenia, zasadności uzyskania roszczeń odszkodowawczych oraz ustalenie podmiotu odpowiedzialności za zaistniałą szkodę.

Wypadki komunikacyjne, przy pracy, w rolnictwie czy to wskutek błędów medycznych zawsze oceniane są z perspektywy okoliczności samego zdarzenia. Ustalenie jak przebiegał wypadek, jaką rolę w zdarzeniu pełnił poszkodowany, kto był sprawcą to podstawy które zawiera każda analiza sprawy o uzyskanie odszkodowania po wypadku. Kolejną rzeczą jest oczywiście zasadność zgłaszanych roszczeń. Koniecznym jest ustalenie czy poszkodowany ma możliwość starania się o odszkodowanie oraz czy z perspektywy przepisów prawa jest osobą uprawnioną do uzyskania należnych świadczeń odszkodowawczych. Ostatnia rzecz, która tak naprawdę stanowi źródło wypłaty odszkodowania, to rozpoznanie jaki podmiot (ubezpieczyciel) jest odpowiedzialny za zaistniałą szkodę.

2. Projekt wniosku roszczeniowego, udokumentowanie poniesionej krzywdy i udowodnienie zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych.

W całym projekcie wniosku roszczeniowego najistotniejszym elementem jest to, aby zgłaszaną szkodę odpowiednio udokumentować i przede wszystkim udowodnić. Zebranie kompletnej dokumentacji z leczenia, wizyt u lekarzy specjalistów, historii rehabilitacji, faktur oraz rachunków dotyczących wszystkich poniesionych kosztów związanych z leczeniem jest niezwykle istotne nie tyle dla uzyskania zwrotu wydanych środków, ale również do oceny wysokości odszkodowania. Oszacowanie wielkości należnych świadczeń to jednak również prawidłowa ocena pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanego. Trauma po wypadku, cierpienie psychiczne oraz wszelkie negatywne skutki zdarzenia, które spowodowały pogorszenie się dotychczasowej sytuacji poszkodowanego, to z kolei te czynniki które determinują zasadność i wysokość zadośćuczynienia za wypadek.

3. Postępowanie likwidacyjne i sądowe w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Mając przygotowany projekt wniosku odszkodowawczego, roszczenie zgłaszane jest do ubezpieczyciela zobowiązanego do naprawy poniesionej szkody. Ustawowy termin, w którym ubezpieczyciel zobowiązany jest do przyjęcia stanowiska w sprawie to 30 dni od dnia przyjęcia wniosku. Postępowanie likwidacyjne, które toczy się przed ubezpieczycielem ma na celu negocjowanie i uzyskanie kwoty odszkodowania, które w pełni zrekompensuje poniesioną krzywdę poszkodowanego. Jeżeli w trakcie „rozmów” ubezpieczyciel unika odpowiedzialności, wypłaca zaniżone kwoty odszkodowań, kolejnym etapem oraz rozwiązaniem na uzyskanie maksymalnych kwot jest reprezentowanie klienta w cywilnym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi. Co istotne, w porównaniu z procesem likwidacyjnym, proces sądowy często daje gwarancje na uzyskanie odszkodowania po wypadku w kwotach sprawiedliwych i adekwatnych do poniesionego cierpienia i szkody klienta.

Pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania z OC sprawcy i zawsze powinno one stanowić pełną rekompensatę za poniesioną krzywdę, cierpienie oraz szkody materialne. Jeżeli masz pytania – zadzwoń, a uzyskasz w pełni profesjonalną pomoc w zakresie uzyskania należnych świadczeń.

Powypadkowe odszkodowania – firma Kompensja, tel. 797- 670 -906.