Skip to content

W dużych  aglomeracjach miejskich kolizje czy wypadki drogowe to niestety codzienność. Pospiech, nieuwaga, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy złe warunki na drodze to główne przyczyny wypadków komunikacyjnych.

Dla osób poszkodowanych z perspektywy uzyskania odszkodowania Warszawa jest miastem, które daje nieograniczony wybór firm i kancelarii odszkodowawczych. Na szczęście nie trzeba szukać długo. Również w stolicy nasza firma reprezentuje wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.

Uczestniczyłeś w wypadku jako pieszy, pasażer lub kierowca? Staraj się o odszkodowanie.

Po wypadkach komunikacyjnych każdy jego uczestnik, który nie był sprawcą może starać się rekompensatę za poniesioną szkodę rzeczową oraz osobową z polisy ubezpieczeniowej OC tego, który szkodę wyrządził. Jeśli jesteś uczestnikiem kolizji, w której nie ma osób poszkodowanych, możesz starać się z OC sprawcy o zwrot kosztów za uszkodzone auto. Pamiętaj jednak, że podstawą jest aby na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie ze sprawcą, a jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości wezwij policje. Ustalenie winy jest bowiem podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli natomiast w wypadku są osoby poszkodowane pamiętajmy że obligatoryjnie musimy zawiadomić zarówno pogotowie ratunkowe jak i policję. Lekceważenie takich sytuacji nie tylko może nieść za sobą konsekwencje prawne ale również jest groźne dla zdrowia czy życia samego poszkodowanego. Podsumowując to o czym wspomniano powyżej ustalony sprawca daje szanse na uzyskanie z jego polisy OC odszkodowania za wypadek. W okolicznościach bardziej skomplikowanych, w których na przykład kierowca obowiązkowej polisy nie posiada lub uciekł z miejsca wypadku, odpowiedzialność wypłat należnych świadczeń przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Aby moc starać się o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu musimy wykazać i udowodnić w jaki sposób poniesiony ból i cierpienie przekłada się na pogorszoną sytuację życiową. Fundamentem na pewno jest historia naszego leczenia. Dokumentacja z wizyt w szpitalach i poradniach, konsultacje u lekarzy specjalistów, czy zabiegów rehabilitacji. Na tej podstawie można oszacować nie tyle poniesiony bol i cierpienie po wypadku ale przede wszystkim ocenić wielkość uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie po wypadku jest formą naprawy wszelkich negatywnych skutków zdarzenia. Jeżeli w związku z utratą zdrowia nie mogłeś realizować swoich planów życiowych, utraciłeś perspektywy z którymi wiązałeś swoją przyszłość, niewątpliwie jest to aspekt pogorszonej sytuacji życiowej. Kwoty które możesz uzyskać po wypadku komunikacyjnym szacowane są zatem w oparciu o wielkość poniesionego uszczerbku na zdrowiu, czyli krzywdy fizycznej oraz wszelkich cierpień psychicznych, które stanowią o pogorszonych warunkach życiowych.

Katalog roszczeń dla poszkodowanych to jednak nie tylko zadośćuczynienie. Jeśli w związku z wypadkiem poniosłeś koszty zakupu leków, dojazdów do placówek medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów, czy koszty opieki osób trzecich, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poniesione koszty. Często poszkodowani, wskutek poważnych obrażeń ciała tracą możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu lub szanse na awans, dodatkowe premie czy po prostu wynagrodzenie, które otrzymywaliby gdyby nie skutki wypadku. W takich okoliczność roszczenia powiększają się o zwrot kosztów przygotowania do wykonania innego zawodu, utracone premie lub dochód.

W odniesieniu do indywidualnej sytuacji poszkodowanego oceniany jest zakres poniesionej szkody oraz wielkość odszkodowania, które powinno ją zrekompensować. Nasi prawnicy, kompleksowo zajmują się identyfikacją wszelkich negatywnych następstw wypadku dla poszkodowanego oraz formułują wnioski roszczeniowe, w których kwoty w pełni rekompensują poniesioną stratę. W dalszym etapie z kolei w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym dążą do uzyskania najwyższych kwot odszkodowań.

Autor: Przemysław Ziółkowski