Skip to content

Każdy z Nas zastanawiał się pewnie kiedyś jakie konsekwencje mogą Nas spotkać za jazdę bez uprawnień? Czy jest to jedynie mandat, czy Policja może odholować nasze auto jeśli dojdzie do kontroli, czy może jest to przestępstwo, za którego popełnienie grozi nam wyrok sądu? Osoby, które mimo wszystko decydują się na jazdę bez prawa jazdy muszą wiedzieć, iż żadne wytłumaczenie nie jest w takich okolicznościach istotne. Jazda bez wymaganych dokumentów, nie tylko jest niezgodna z prawem, ale również stwarza niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, a w razie wypadku / kolizji rodzi wiele problemów i niemiłych konsekwencji.

Czy powodując wypadek nie mając prawa jazdy osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie z oc za uszczerbek na zdrowiu?

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych co do zasady mają gwarancję,  aby z polisy ubezpieczeniowej sprawcy otrzymać należne odszkodowania z oc. W określonych okolicznościach jednak sytuacja kierowcy może się nieco skomplikować.  O ile ustawa gwarantuje osobom poszkodowanym uzyskanie odszkodowanie nawet wówczas, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia, wsytuacji gdy kierowca ten nie miał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, poniesie bardzo surowe konsekwencje finansowe. Podobnie jak z ucieczką miejsca zdarzenia, czy jazdy pod wpływem alkoholu, kierowca w takiej sytuacji zostanie obarczony regresem ubezpieczeniowym. W praktyce, po wypłacie odszkodowania z polisy oc sprawcy, ubezpieczyciel zażąda od kierowcy zwrotu wszystkich wypłaconych świadczeń.

Czy jako osoba poszkodowana w wypadku – kierowca bez prawa jazdy, mogę otrzymać odszkodowanie?

W zdarzeniach drogowych kluczowe znaczenie zawsze ma przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz w razie wypadku to, kto ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę.

Przeanalizujmy przypadek: Kierowca bez prawa jazdy jedzie prawidłowo drogą z pierwszeństwem. W pewnej chwili z drogi podporządkowanej wyjeżdża inne auto, które nie zatrzymując się przed znakiem stop, wymusza pierwszeństwo.

Czy w takim przypadku odszkodowanie z oc dla kierowcy bez prawa jazdy się należy? Czy może roszczenia odszkodowawcze otrzyma sprawca wypadku lub nie otrzyma ich żaden z poszkodowanych? Otóż z perspektywy przepisów prawa o ruchu drogowym obaj kierowcy będą ukarani. Kierowca bez prawa jazdy za jazdę bez uprawnień, natomiast kierowca drugiego auta za spowodowanie wypadku. Starania o odszkodowanie z kolei, w analizowanym przypadku są jednak możliwe tylko i wyłącznie dla osoby poszkodowanej nie będącej sprawcą wypadku. Wina kierowcy, który wymusił pierwszeństwo jest bezsporna, więc odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przejmuje ubezpieczyciel, który poszkodowanemu wypłaci odszkodowania z oc po wypadku.

Czy jeżdżąc bez prawa jazdy nie mam też obowiązku wykupienia obowiązkowej polisy OC?

Zarówno posiadanie prawa jazdy, jak również ubezpieczenia auta jest wymagane aby móc być pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Brak uprawnień jak i OC jest karane, dlatego skala problemu i konsekwencji finansowych jest w obu przypadkach nie warta ryzyka. Odszkodowania za wypadek obarczone jest regresem nie tylko w sytuacji kiedy kierowca nie ma prawa jazdy. Ubezpieczyciel stosuje regres również wtedy, kiedy sprawca zdarzenia nie ma polisy OC, jechał pod wpływem alkoholu / środków odurzających lub uciekł z miejsca zdarzenia.