Skip to content

Odszkodowanie - przedawnienie

Ty lub ktoś z Twoich bliskich brał udział w wypadku, w wyniku którego został poszkodowany, co poskutkowało uszczerbkiem na zdrowiu lub stratami materialnymi? Chcesz zgłosić sprawę i zastanawiasz się, ile od momentu wystąpienia zdarzenia masz na to czasu? Dobrze trafiłeś, ponieważ po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak dokładnie wygląda to w praktyce, a właściwie w świetle prawa, gdyż polskie prawo dokładnie wskazuje czas, w którym powinieneś to zrobić.

Spis treści

Czym jest i za co dostajemy odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się osobie poszkodowanej, której wyrządzono krzywdę (osobie w stosunku do której doszło do naruszenia jej dobra chronionego prawem bądź interesu). Odszkodowanie za wyrządzone szkody należy się osobie poszkodowanej od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który wyrządził powstałą szkodę lub też ponosi za nią odpowiedzialność.

Funkcją odszkodowania jest kompensacja – stanowiąca finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość kwoty odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody. Odszkodowanie może pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby zrealizować, gdyby nie doszło do zdarzenia powodującego szkodę.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Jeśli nie wiesz czym dokładnie jest przedawnienie roszczeń to postaramy się to wytłumaczyć najprościej, jak to możliwe. Zapewne spotkałeś się z terminem/datą ważności, która widnieje na każdym opakowaniu produktu spożywczego. Właśnie czymś takim jak termin ważności na opakowaniach produktów jest dla odszkodowania przedawnienie roszczeń – jeśli data ważności dla uzyskania odszkodowania została przekroczona to znaczy, że pomimo powstałej szkody nie uzyskamy już zadośćuczynienia, bo przekroczyliśmy termin, w którym można było dokonać jej zgłoszenia.

Pamiętaj, bo to bardzo ważne – jako osoba poszkodowana nie możesz czekać w „nieskończoność” ze zgłoszeniem szkody i nawet jeśli wydaje Ci się, że sprawa jest tak oczywista, że ubezpieczyciel nie może nie wypłacić Ci odszkodowania to poważnie ryzykujesz, że nie dostaniesz zupełnie nic. Przepisy dokładnie określają okres przedawnienia spraw odszkodowawczych, by chronić interesy drugiej strony.

Kiedy odszkodowanie się przedawnia?

Tak się składa, że przepisy przewidują różne terminy dla poszczególnych spraw, ale zgodnie z podstawową zasadą ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lub 20 lat.

Termin 3 lat obowiązuje np. w odniesieniu do AC czy NNW. 3 lata to podstawowy okres przedawnienia roszczeń od kiedy Ty jako poszkodowany dowiedziałeś się o szkodzie lub podmiocie zobowiązanym do jej naprawienia. W sytuacjach, kiedy sprawca zdarzenia powodującego szkodę ukarany został mandatem lub spisano jedynie oświadczenie sprawcy kolizji – terminem na dochodzenie swoich praw i uzyskanie zadośćuczynienia będą właśnie 3 lata. Najwięcej spraw odszkodowawczych ulega przedawnieniu z upływem 3 lat. W takim terminie przedawniać się będzie większość zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy czy wypadków w rolnictwie, a także ubezpieczeń wypłacanych z OC zarządców chodników, dróg itp.

Tak jak wspominaliśmy, na przedawnienie roszczeń ogólnie przyjęte jest 3 lata i faktycznie taki termin odnosi się do znacznej większości spraw – są jednak również inne terminy, które opiszemy poniżej.

20 letni okres przedawnienia jest to najdłuższy, przewidywany przez kodeks cywilny termin, jaki przewidziany jest przez prawo w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Tak długi czas wymaga zakwalifikowania czynu wywołującego szkodę jako przestępstwa. Mowa tu o prowadzeniu postępowania karnego zakończonego wyrokiem sądu.

Roczny okres przedawnienia odnosi się do roszczeń z tytułu szkód lotniczych, czyli np. odwołania lub opóźnienia lotu, odmowy wejścia na pokład czy zgubienia lub zniszczenia bagażu. W tego typu sytuacjach termin przedawnienia jest najkrótszy, ponieważ wynosi zaledwie rok od momentu, w którym odbył się lub miał odbyć dany lot.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oznacza, że termin przedawnienia roszczenia biegnie na nowo. Czyli jeśli np. wnosisz pozew do sądu – na czas trwania postępowania bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony.

Wytłumaczymy to na przykładzie, tak byś mógł dobrze to zrozumieć. Dochodzi do wypadku, gdzie przepisy prawa przewidują 3 lata na dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. Poszkodowany na kilka dni przed upływem 3 lat zgłasza do ubezpieczyciela szkodę i tym samym zawiesza bieg przedawnienia. W momencie wydania decyzji przez ubezpieczyciela termin zaczyna biec od nowa, co daje poszkodowanemu kolejne 3 lata na wniesienie pozwu do sądu. Jeśli ten złoży pozew, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bieg terminu przedawnienia ponownie ulegnie zawieszeniu i zacznie biec od nowa, gdy uprawomocni się wyrok sądu. Widzisz zatem, że przy krótkich terminach przedawnienia przez długi czas możesz dochodzić swoich praw do odszkodowania. Wystarczy, że będziesz pilnował terminów.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz jakieś pytania lub wciąż nie jesteś pewien czy sprawa, którą chcesz zgłosić nie uległa przedawnieniu skontaktuj się z Kancelaria Kompensja pod numerem tel 797 670 906, a nasi profesjonalni pracownicy udziela odpowiedzi na każde z Twoich pytań.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00