Skip to content

Śmiertelny wypadek drogowy dla najbliższej rodziny poszkodowanego to zawsze ogromna trauma, ból i cierpienie. Wiadomo, że straty bliskiej osoby nie da się zrekompensować, jednak w kwestii finansowej w takich okoliczność ustawodawca dał możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu śmierci.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Każdy kierowca w Polsce ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej OC. Polisa ta chroni sprawcę wypadku w zdarzeniach, w których zostanie uznany winny spowodowania szkody rzeczowej lub osobowej. Zgodnie z przepisami prawa wszyscy uczestnicy wypadku mogą uzyskać stosowne odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku tragicznych zdarzeń odszkodowanie z tytuł śmierci za wypadek komunikacyjny otrzymują najbliżsi poszkodowanego. Co ważne, roszczenia nie przysługują tylko osobom z rodziny, tj. współmałżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, czy dziadkom, ale również osobom niespokrewnionym więzami krwi tj. konkubentom, czy dzieciom przyjętym na wychowanie. Roszczenia powypadkowe są bowiem rekompensatą indywidualną i w głównej mierze zależą od wzajemnych relacji i więzi emocjonalnych. Bliskość w tym aspekcie ma kluczowe znaczenie w możliwości uzyskania odszkodowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel OC sprawcy jest zobowiązany do wypłaty:

  • zadośćuczynienia jako rekompensatę za poniesiony ból, cierpienie i krzywdę moralną po stracie bliskiej osoby,
  • stosownego odszkodowania, w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (w tym materialnej),
  • renty, jeżeli osoby najbliższe straciły środki do życia lub źródło utrzymania,
  • kosztów pogrzebu tej osobie, która te koszty poniosła.

Odszkodowanie z tytułu śmierci dla rodziny często jest niezbędną pomocą, która w przypadku nagłej śmierci osoby bliskiej jest niezbędna do normalnego życia i poradzenia sobie z codziennymi obowiązkami takimi jak np. wychowanie dzieci czy spłaty comiesięcznych zobowiązań (rachunki, kredyt mieszkaniowy itp.).

W całym procesie dochodzenia roszczeń powypadkowych bardzo ważnym jest uzyskanie rekompensaty adekwatnej do poniesionej szkody i stosownej do indywidualnej sytuacji osoby roszczącej. Analiza sytuacji powypadkowej, ocena wielkości cierpienia i jego intensywności, czy oszacowanie wielkości poniesionej szkody nie jest sprawą łatwą. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nieunikniona. Prawnik z doświadczeniem i praktyką w branży odszkodowań jest w stanie uzyskać dużo wyższe kwoty należnego odszkodowania niż osoba, która stara się o nie samodzielnie. Kancelaria Kompensja pomaga rodzinom ofiar wypadków komunikacyjnych kompleksowo reprezentując klienta w procesie likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem) lub sądowym procesie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Podejmujemy się spraw, które są trudne, a przez konkurencję często odrzucane z uwagi na złożoność i skomplikowanie. Uzyskujemy roszczenia dla rodzin osób, które przyczyniły się do wypadku, podejmujemy się spraw, w których zadośćuczynienie za śmierć było już wypłacone. Współpracę z kancelarią Kompensja zawsze poprzedza bezpłatna analiza prawna sprawy. Jeżeli ocena prawników jest pozytywna wówczas reprezentujemy klienta na wcześniej ustalonych warunkach. Nasze doświadczenie i wiedza pozwala na uzyskiwanie kwot możliwie najwyższych. W naszych sprawach często uzyskujemy kwoty rzędu kilkudziesięciu czy powyżej stu tysięcy złotych. O wszystkich sprawach, które prowadzimy świadczą wszystkie pozytywne opinie naszych Klientów.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie z tytułu śmierci