Skip to content

Śmierć dziecka to niewątpliwe strata, która dla rodziców zawsze stanowi ogromny ból oraz cierpienie. W sytuacji kiedy śmierć najbliższego członka rodziny nastąpiła wskutek wypadku komunikacyjnego, w rolnictwie lub związana była z błędem lekarskim, najbliższa rodzina może uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Przepisy prawa regulują w jakich okolicznościach oraz kiedy bliscy mogą starać się o należne roszczenia, jednak gdy nie ma wątpliwości co do prawa o odszkodowanie wówczas podmiot odpowiedzialny (ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia) powinien wypłacić rodzicom adekwatna rekompensatę za poniesioną krzywdę oraz cierpienie.

Kto może uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka?

Kodeks Cywilny reguluje komu po śmierci bliskiej osoby przysługuje należne odszkodowanie powypadkowe. W przypadku śmierci dziecka są to oczywiście rodzice oraz rodzeństwo. W zależności od więzi rodzinnych, wzajemnych relacji oraz sytuacji rodzinnych, odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku mogą uzyskać również dziadkowie. To co stanowi o możliwości rekompensaty to właśnie więzi emocjonalne oraz cierpienie i krzywda po starcie bliskiej osoby.

Na co może liczyć najbliższa rodzina po śmierci dziecka?

Odszkodowanie z OC za śmierć dziecka można podzielić na szereg roszczeń, które w zależności od indywidualnej sytuacji wypłacane są bliskim osoby zmarłej. Jakie roszczenia otrzymają rodzice, jakie rodzeństwo, a na jaką rekompensatę mogą liczyć dziadkowie? Katalog roszczeń odszkodowawczych w przypadku wypadku śmiertelnego jest bardzo szeroki. Kluczową informacją dla osób roszczących jest to, iż każda rekompensata (odszkodowanie za śmierć) stanowi indywidualne roszczenie i zawsze jest adekwatne do wzajemnych relacji, które łączyły osobę poszkodowaną z jego bliskim.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

Strata dziecka to bez wątpienia krzywda, której ocena w aspekcie wielkości zadośćuczynienia jest niezwykle trudna i skomplikowana. Analizując indywidualną sytuację osoby, która może uzyskać tą formę rekompensaty, należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności, które mają wpływ na oszacowanie wielkości roszczenia. Między innymi są to takie czynniki jak:

  • długotrwałość i wielkość krzywdy powstałej po stracie osoby bliskiej, trauma, oraz poziom cierpienia po tragicznym zdarzeniu,
  • poczucie samotności oraz krzywdy moralnej,
  • wielkość krzywdy, która wynika z faktu utraty pomocy i wsparcia osoby bliskiej,
  • pozbawienie możliwości udziału rodzica w wychowaniu, obserwowania dorosłości oraz samodzielności dziecka.

Tylko wnikliwa analiza powyższych oraz wielu innych czynników, mających wpływ na wzajemne relacje rodzinne pozwala na oszacowanie wielkości zadośćuczynienia. Zawsze powinno ono być adekwatne do poniesionego cierpienia i stanowić formę pełnej rekompensaty. Naruszenie dóbr osobistych rodziców po starcie dziecka w postaci prawa do życia w rodzinie jest podstawą do wypłat najwyższych kwot odszkodowań.

Stosowne odszkodowanie za śmierć dziecka

Zgodnie z przepisami osobom najbliższym po stracie dziecka, należy się również stosowne odszkodowanie. Przesłanką tego roszczenia jest znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po stronie najbliższych członków rodziny, zarówno w aspekcie materialnym jak i niematerialnym. W określonych sytuacjach brak bliskiej osoby niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji oraz stanowi o znacznym pogorszeniu dotychczasowego życia. Dzieci w zależności od wieku, często stanowią dla rodziców niepodważalną pomoc w codziennych obowiązkach oraz finansowe wsparcie kiedy rodzic nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie lub gdy takiej pomocy potrzebuje. Wsparcie finansowe, ale również emocjonalne to aspekty, które po stracie dziecka dają rodzicom podstawę do starania się o stosowne odszkodowanie. Należy pamiętać, iż podobnie jak w roszczeniu zadośćuczynienia bada się indywidualną sytuację osoby roszczącej, a wielkość rekompensaty jest przede wszystkim stosowna (odpowiednia) do poniesionej straty.

Zwrot kosztów pogrzebu

Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku również zobowiązany jest do spełnienia roszczenia, które stanowi zwrot wszelkich kosztów poniesionych z pochówkiem osoby bliskiej. Zgodnie z przepisami obejmuje on wydatki związane z usługą firmy pogrzebowej, zakupem trumny, pomnika, odzieży żałobnej czy ofiarą składaną na rzecz Kościoła . Należy wiedzieć, iż suma tych kosztów nie jest ustawowo ograniczona, jednak granicę wyznacza tradycja czy środowisko i powinny one być „normalne” czyli nie odbiegające rażąco od przyjętych zwyczajów.

Cierpienie, które ponieśli rodzice oraz pozostali członkowie rodziny po stracie dziecka jest zawsze bezsporna. Z uwagi na specjalizację firmy, w zakresie dochodzenia odszkodowań za śmierć osoby bliskiej oferujemy bezcenną pomoc w uzyskaniu należnej rekompensaty. Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną oraz indywidualną opiekę dla osób, które zdecydują się na współpracę z Naszą firmą. Zadzwoń pod numer +48 797-670-906  – Tobie i Twojej rodzinie również pomożemy.

Po przeczytaniu artykułu zapraszamy do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe