Skip to content

Śmierć dziecka w wypadu samochodowym dla najbliższych członków rodziny niewątpliwie jest stratą, której doświadczenie zawsze powoduje ogromny ból oraz cierpienie. Zgodnie z przepisami prawa uczestnicy wypadków komunikacyjnych mają szansęna uzyskanie rekompensaty finansowej z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy, rodziny ofiar natomiast na odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego. Odszkodowanie za śmierć dziecka przysługuje osobom uprawnionym do jego uzyskania, tj. rodzicom i rodzeństwu.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Odszkodowanie za śmierć dziecka – odpowiedzialność

W przypadku osób dorosłych, pełnoletnich zasady odpowiedzialności za wypadek czy zasadności, możliwości uzyskania odszkodowania są regulowane przez przepisy prawa, które w porównaniu do podobnych zdarzeń w przypadku uczestnictwa w nich osób małoletnich (do 13 roku życia) dzielą znaczące różnice.

Przepisy kodeksu cywilnego regulują, iż osoby małoletnie (do 13 roku życia) nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną przez siebie szkodę. Oznacza to, iż nie są w stanie w pełni samodzielnie i świadomie kierować swoim postępowanie, dlatego również w przypadku wyrządzonej przez nie szkody, nie można przypisać im wyłącznej winy. W zdarzeniach tragicznych, w których poszkodowanym, małoletni pieszy przebiegając przez jezdnię w miejscu niedozwolonym powoduje wypadek, nie można przypisać mu wyłącznej winy, która uwolniłaby od odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania kierowcę pojazdu mechanicznego.

Porównując analizowany przypadek w odniesieniu do osoby pełnoletniej, zasada ryzyka, zwalnia od  odpowiedzialności kierowcę w takim wypadku, a wyłączną winą spowodowania zdarzenia uznany zostaje poszkodowany pieszy. W tych okolicznościach pieszy oczywiście nie ma szans ani podstaw do starania się o odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia OC.

Nie mniej jednak pamiętać należy, iż nieprawidłowe zachowanie małoletniego pieszego nie może wykluczać jego przyczynienia się do wypadku. Zgodnie z przepisami prawa, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku, jeśli są ku temu przesłanki zostanie ograniczone, adekwatnie do stopnia przyczynienia.

Odszkodowanie po śmierci dziecka w wypadku – osoby uprawnione

Osobom uprawnionym do uzyskania roszczeń odszkodowawczych przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku, które stanowi formę rekompensaty za poniesiony ból, cierpienie i krzywdę moralną. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka ocenia się z perspektywy więzi emocjonalnych, relacji rodzinnych oraz wielkości poniesionej krzywdy po stracie bliskiego członka rodziny.

Firma Kompensja, od lat pomaga osobom, które w wypadkach komunikacyjnych straciły bliską osobę. Profesjonalna pomoc prawna Naszej Kancelarii daje gwarancję bezpieczeństwa Naszym Klientom oraz szansę na uzyskanie należnego odszkodowania w możliwie jak najwyższych kwotach. Jeśli wyrażacie Państwo chęć współpracy, bezpłatnie przeanalizuje Państwa sprawę i zagwarantujemy pomoc najwyższej jakości.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe