Skip to content

Czym jest śpiączka?

Śpiączka, czyli utrzymujący się dłużej niż godzinę stan głębokiej nieprzytomności, w którym pacjent nie ma świadomości siebie ani otoczenia. Nie można go przerwać silnymi bodźcami. Poszkodowana osoba po okresie od dwóch do pięciu tygodni może wrócić do pełnej  świadomości lub przejść do stanu wegetatywnego. Wyjątkiem jest śpiączka farmakologiczna, w którą pacjent jest wprowadzany celowo i może trwać nawet do sześciu miesięcy. Do śpiączki w szczególności dochodzi na skutek wypadków komunikacyjnych w związku z dużą siłą uderzenia.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śpiączkę

Poszkodowany ma możliwość uzyskania następujących świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia:

– zadośćuczynienia – jest to świadczenie pieniężne mające na celu zrekompensowanie krzywdy, mającej charakter niematerialny, wynikającej z doznanego cierpienia;

– odszkodowania – jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu pokrycie powstałej starty o charakterze materialnym w majątku poszkodowanego;

– zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji;

– renty na zwiększone potrzeby oraz wyrównawczej i zmniejszone widoki przyszłość.

Zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych, które zapadły w śpiączkę w zależności od długotrwałości śpiączki, możliwości wybudzenia, wieku osoby poszkodowanej, urazów towarzyszących wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Osoby, które po urazach mózgu zapadły w śpiączkę, po wybudzeniu nie zachowują się tak samo jak przed wypadkiem. Wielu pacjentów nie mówi, większość porusza się na wózku, nieliczni chodzą o własnych siłach. Wszyscy potrzebują opieki oraz drogiej rehabilitacji. Także osoby będące w stanie wegetatywnym wymagają opieki i rehabilitacji dla utrzymania godnego życia.

Szczególnie ważnym w tym okresie dla samej osoby poszkodowanej jak i rodziny poszkodowanego jest pozyskanie środków finansowych na drogie leczenie i rehabilitację. Konieczne jest pełne rozpoznanie potrzeb osoby poszkodowanej, pomoc w znalezieniu właściwych ośrodków opieki oraz rehabilitantów.

Nasza pomoc w przypadku śpiączki po wypadku

Zespół Naszej Kancelarii przy wsparciu fachowców z różnych dziedzin, w tym osób ze środowiska medycznego, służy nie tylko odpowiednią wiedzą prawno – medyczną celem pozyskania jak najwyższego odszkodowania, ale również pomaga znaleźć najlepsze ośrodki rehabilitacyjne i opiekuńcze celem właściwego zaopiekowania się poszkodowaną osobą.

Nasi Prawnicy w sposób otwarty i indywidualny zapoznają się z Państwa sprawą, oceniając nie tylko powstały uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, ale przede wszystkim pod kątem uzyskania jak najlepszej opieki i rehabilitacji. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Kompensja.