Skip to content

Odszkodowanie za uratę zdrowia

Uczestnictwo w kolizji drogowej, wypadku przy pracy lub w innym zdarzeniu, w którym doszło do obrażeń ciała jest dla osoby Poszkodowanej szokiem. Biorąc udział w wypadku po raz pierwszy poszkodowany nie zawsze ma świadomość do kogo się zwrócić w celu uzyskania świadczenia za utratę zdrowia czy zadośćuczynienia. W każdym przypadku można uzyskać świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW kierowcy i pasażera pojazdu, indywidualna polisa NNW, polisa grupowa NNW). Gdy mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym zadośćuczynienie i odszkodowanie może być wypłacone z polisy OC posiadacza pojazdu sprawcy lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uzyskiwanie odszkodowania

Niezależnie od podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który korzystając z wiedzy i doświadczenia będzie w stanie doradzić jakie kroki należy poczynić by uzyskać maksymalną rekompensatę za utratę zdrowia. Wyspecjalizowana kancelaria odszkodowawcza jak nasza jest w stanie pomóc nie tylko w sprawie uzyskania odszkodowania lecz również zapewnić doradztwo w zakresie postępowania karnego co niejednokrotnie pozwala na uniknięcie uznania przyczynienia Poszkodowanego do powstania szkody lub uznania za wyłącznego sprawcę. Kancelaria Kompensja uzyskuje w sposób jak najbardziej efektywny i szybki. Wieloletnie doświadczenie pracowników Działu Prawnego w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia odszkodowań pozwala najczęściej na zakończenie sprawy ugoda pozasądową. W przypadku gdy wysokość odszkodowania proponowanego przez zakład ubezpieczeń jest niezadowalająca, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Kwota do uzyskania

Wysokość odszkodowania w przypadku uzyskiwania świadczenia z polisy NNW najczęściej zależne jest od wysokości uznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokości sumy ubezpieczenia wynikającej z zawartej umowy. Zadośćuczynienie z polisy OC jest zależne od wielu dodatkowych czynników wpływających na rozmiar krzywdy oraz umiejętności negocjacyjnych pełnomocnika. Kancelaria Kompensja może pochwalić się wieloma sukcesami na tym polu co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów. 

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<