Skip to content

Niewiele osób orientuje się, iż osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażer auta, również sprawcy zdarzenia, może starać się o uzyskanie finansowej rekompensaty za poniesioną krzywdę. Odszkodowanie powypadkowe z oc sprawcy różni się jednak rodzajem odpowiedzialności kierowcy w zależności czy przewóz jest przewozem z grzeczności czy przewozem odpłatnym.

Przewóz z grzeczności jest zawsze przewozem nieodpłatnym. Warunkiem determinującym jest to, aby w związku z przewozem nie istniała jakakolwiek korzyść materialna oraz niemajątkowa. Warto również zaznaczyć, iż z przewozem z grzeczności mamy do czynienia również wtedy gdy inicjatywa przewożącego jest całkowicie bezinteresowna.

Typowym przykładem przewozu z grzeczności jest przewóz rodziny, znajomych czy  autostopowiczów. W sytuacji gdy dojdzie do wypadku drogowego, pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania z oc sprawcy na zasadzie winy. Innymi słowy poszkodowany pasażer będzie mógł dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela tego kierowcy, który ponosi winę za wypadek. Jeśli jednak w danym zdarzeniu drogowym, przewóz pasażera jest przewozem bezinteresownym (z grzeczności) i dodatkowo brak jest winy kierującego pojazdem, poszkodowany pasażer niestety nie będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W innej sytuacji natomiast są osoby, które transport opłaciły. Tutaj przewóz odpłatny, o którym mowa, zmienia rodzaj odpowiedzialności kierowcy na zasadę ryzyka. Ustawodawca wprowadził tego rodzaju odpowiedzialność między innymi w celu zwiększenia ochrony osób poszkodowanych. Zasada ryzyka bowiem z góry uznaje odpowiedzialność kierowcy, który jest użytkownikiem pojazdu mechanicznego. Poszkodowany pasażer nie musi ustalać winy kierowcy, ponieważ w myśl wyżej wspominanej zasady, to użytkownik każdego pojazdu mechanicznego, ponosi ryzyko związane z możliwością zaistnienia wypadku drogowego.

Co ważniejsze, również pomimo braku winy kierującego w sytuacji przewozu odpłatnego, poszkodowany pasażer uzyska odszkodowanie powypadkowe.

Jak widać, dochodzenie odszkodowania z oc sprawcy, czasem może się nieco skomplikować. Jeśli potrzebujecie porady prawnej, u NAS dostaniecie ją bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić, TEL. +48 797-670-906.

odszkodowania powypadkowe z oc sprawcy