Skip to content

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Wypadek komunikacyjny, szkoda powstała w wyniku poślizgnięcia na oblodzonym chodniku czy potknięcia o nierówność nawierzchni, wypadek w trakcie świadczenia usługi pracy to tylko niektóre ze zdarzeń, które w pewnych warunkach tworzą odpowiedzialność odszkodowawczą. W razie gdy sprawca miał zawarte umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest zakład ubezpieczeń. Ponadto poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Szczególną pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym zajmuje jedna firma z polskim kapitałem, która ma wiodący udział w przypisie składki w poszczególnych segmentach ubezpieczeń, w tym NNW. Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z największym ubezpieczycielem, które z uwagi na wzajemny szacunek i dobre relacje pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Niezależnie od tytułu z jakiego staramy się o odszkodowanie warto zadbać o wybór odpowiedniego pełnomocnika ds. roszczeń. Osoba poszkodowana często nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie uprawnień, które im przysługują. Nieodzowna jest profesjonalna pomoc prawna kancelarii takiej jak nasza pozwalająca na otrzymanie odpowiedniej rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowania kancelaria uzyskuje w sposób możliwie efektywny i szybki. Wieloletnie doświadczenie Działu Prawnego w prowadzeniu spraw z zakresu dochodzenia roszczeń daje szansę na korzystne zakończenie sprawy ugoda pozasądową. W przypadku gdy stanowisko ubezpieczalni jest niezadowalające lub poszkodowany wyraża taką wolę, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w szybkim i efektywnym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<