Skip to content

Śmiertelne wypadki komunikacyjne na polskich drogach zdarzają się niestety bardzo często. Odszkodowanie, które może otrzymać najbliższa rodzina pochodzi z ubezpieczenia OC i przysługuje nawet wówczas gdy sprawca nie posiadał ważnej polisy lub uciekł z miejsca wypadku. Poszkodowany w wypadku pieszy, rowerzysta, pasażer czy kierowca nawet jeżeli w jakimś stopni przyczynił się do zdarzenia nie dyskwalifikuje to aby jego rodzina mogła uzyskać stosowna rekompensatę.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Śmierć dziadka – odszkodowanie za wypadek

W analizowanym przypadku, zgodnie z przepisami prawa wśród grona osób uprawnionych do odszkodowania znajdują się wnukowie poszkodowanego. O ile Kodeks Cywilny nie dyskwalifikuje osób niespokrewnionych nie związanych więzami krwi, to często praktyką ubezpieczycieli jest nie wypłacanie roszczeń właśnie wnukom. Dla rodzin poszkodowanych kluczowym jest, aby w takich sytuacjach zawsze kierować się o pomoc do kancelarii prawnej. Znajomość przepisów, doświadczenie i wiedza na temat odszkodowań powypadkowych daje rodzinie gwarancję przy zasadności roszczeń na uzyskanie możliwie najwyższej rekompensaty. Odszkodowanie za śmierć dziadka jest możliwe do uzyskania i ubezpieczyciel nie może mieć (jeżeli nie jest to uzasadnione) podstaw do zaniżania lub odmowy w wypłacie należnych roszczeń.

Jakie zatem roszczenia przysługują wnukom za śmierć dziadka? Katalog roszczeń jest następujący:

  • zadośćuczynienie jako forma rekompensaty za ból, cierpienie i krzywdę moralną,
  • stosowne odszkodowanie, jeżeli po starcie bliskiej osoby nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji finansowej,
  • zwrot kosztów pogrzebu osobie, która te koszty poniosła.

W analizowanym przypadku bardzo ważne jest to aby przedstawić i udowodnić przed ubezpieczycielem bliskość relacji i więzi emocjonalnych jakie istniały między poszkodowanym, a jego wnukami. Roszczenie zadośćuczynienia jest rekompensatą za poniesiony ból i cierpienie psychiczne po stracie bliskiej osoby dlatego jest analizowane indywidualnie w oparciu o wielkość poniesionej szkody oraz intensywność negatywnych skutków po wypadku. Dodatkowo jeżeli poszkodowany wspierał finansowo swoje wnuki, czy dostarczał niezbędnych środków do życia wówczas należy się im również stosowne odszkodowanie jako naprawa pogorszonej sytuacji materialnej.

Jak jednak uzyskać odszkodowanie za śmierć dziadka adekwatne do poniesionej szkody? Sprawa niestety nie jest ani szybka ani łatwa. W takich sytuacjach koniecznym jest aby sprawę prowadziła profesjonalna kancelaria prawna. Przygotowanie wniosku roszczeniowego do ubezpieczyciela zawsze wymaga wnikliwej analizy sytuacji osób roszczących, oceny wielkości poniesionej szkody oraz intensywności i trwałości następstw wypadku. Osoby po stracie bliskiej osoby często odczuwają wielką traumę, poczucie bezsilności, wykluczenia dlatego tak ważnym jest aby sprawę o dochodzenie roszczeń prowadził pełnomocnik z wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Kancelaria Kompensja swoich klientów reprezentuje zarówno w postepowaniu likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem) jak i w ewentualnym procesie sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Prawnicy kancelarii zawsze starają się aby uzyskane odszkodowanie za śmierć dziadka w pełni rekompensowała poniesioną szkodę i było adekwatne do jej wielkości. Ponadto zawsze kontrolujemy terminowość, prawidłowość i całkowity przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w prowadzonych przez nas sprawach, współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi, rzeczoznawcami, lekarzami mającymi kilkunastoletnie doświadczenie w orzecznictwie medycznym oraz specjalistami z branży odszkodowań powypadkowych.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

śmierć dziadka odszkodowanie