Skip to content

Wypadki komunikacyjne, przy pracy lub w gospodarstwie rolnym często kończą się tragicznie. W zdarzeniach, w których podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę należnych roszczeń jest ubezpieczyciel OC sprawcy odszkodowanie przysługuje osobom uprawnionym. W analizowanym przypadku za tragiczną śmierć męża w wypadku odszkodowanie otrzyma współmałżonek. Ponadto osoby z najbliższej rodziny również mogą rościć o stosowną rekompensatę. Odszkodowanie za śmierć otrzymują rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, a także konkubent/konkubina czy dzieci przyjęte na wychowanie/adoptowane.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Roszczenia odszkodowawcze dla żony po śmierci męża są roszczeniami indywidualnymi, które co do zasady mają na celu naprawić szkodę i pogorszoną sytuację życiową pośrednio poszkodowanego. Zgodnie z przepisami katalog roszczeń powypadkowych, to:

  • zadośćuczynienie jako forma rekompensaty za ból, cierpienie i krzywdę moralną po starcie bliskiego członka rodziny,
  • stosowne odszkodowanie, jeżeli po wypadku nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji finansowej,
  • renta w przypadku gdy najbliżsi stracili pomoc w zakresie finansowego wsparcia i środków do życia,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Warto zauważyć, że roszczenia są zasadne jednak tylko wtedy, gdy poszkodowany zmarły nie był sprawcą wypadku i przysługują jeśli poszkodowanego z osobą uprawnioną łączyły bliskie relacje i więzi emocjonalne. Składanie w wniosku roszczeniowym prośby np. o rentę, w sytuacji gdy nie mamy argumentów, które by uzasadniały pogorszoną sytuację życiową i finansową jest zwyczajnie bezzasadne. Zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie również analizuje się jako indywidualne roszczenie, które ponadto musi spełniać określone warunki. Zgodnie z przepisami prawa musi być świadczeniem:

  • jednorazowym, które co do zasady wypłacane jest jeden raz bowiem przy jego określaniu należy uwzględnić w jego wysokości wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości,
  • pieniężnym, czyli wyrażone w środkach pieniężnych i zwykle wypłacanym na konto poszkodowanego lub w gotówce,
  • osobistym, czyli przynależne poszkodowanemu, a w przypadku śmierci osobom uprawnionym do odszkodowania,
  • mającym na celu złagodzenie wszelkich negatywnych skutków wypadku, cierpień psychicznych i fizycznych, pogorszonej sytuacji życiowej i krzywdy moralnej po starcie bliskiego członka rodziny.

Jak wspomniano powyżej, za śmierć męża w wypadku odszkodowanie z OC jest wypłacone gdy zaistnieją określone okoliczności. Wysokość kwot, które można otrzymać od ubezpieczyciela (w procesie likwidacyjnym) lub w ewentualnym procesie sądowym są różne i uzależnione od indywidualnej sytuacji pośrednio poszkodowanego. W kancelarii Kompensja zawsze staramy się uzyskać kwoty możliwie najwyższe. Dzięki wnikliwej analizie każdej sprawy rzetelnie oceniamy wielkość poniesionej szkody i szacujemy kwoty odszkodowania możliwego do uzyskania. Kwoty zadośćuczynienia, które uzyskujemy dla naszych klientów w przypadku śmierci bliskiego członka rodziny, nierzadko przekraczają kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponadto w wielu przypadkach roszczenia te uzyskujemy już na etapie likwidacyjnym bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

śmierć męża w wypadku odszkodowanie