Skip to content

Firma Kompensja zajmuje się pomocą prawną dla rodzin ofiar wypadków. Zdarzenia, w których pomagamy uzyskać rekompensatę, to wypadki komunikacyjne, przy pracy, rolnictwie oraz wskutek błędów medycznych. Dzięki obowiązkowej polisie OC, w tych zdarzeniach poszkodowani oraz ich rodziny mają szansę na uzyskanie roszczeń odszkodowawczych.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Tragiczna śmierć rodzica i odszkodowanie po wypadku jest zatem możliwe jeśli sprawcą był kto inny aniżeli nasz bliski. Wówczas podmiot odpowiedzialny do spełnienia roszczeń to ubezpieczyciel osoby, która spowodowała tragiczny wypadek. Polisa OC chroni sprawcę od finansowej odpowiedzialności za powstałą szkodę. Są jednak okoliczności, w których ubezpieczyciel mimo wypłaty należnego odszkodowania rodzinie poszkodowanego, w dalszym etapie żąda i egzekwuje od sprawcy spłaty wypłaconych świadczeń. Regres ubezpieczeniowy o którym mowa stosuje się w następujących okolicznościach:

  • gdy sprawca wypadku wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy poszkodowany ma możliwość uzyskania należnych roszczeń. Przepisy prawa przewidują również sytuację, w której kierowca uciekł z miejsca wypadku i jest nieustalony. W takich okolicznościach odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Reasumując ustawodawca przewidział wszelakie okoliczności zdarzeń wypadkowych i przygotował przepisy, które w sposób szczególny chronią poszkodowanego i dają mu możliwość uzyskania rekompensaty powypadkowej. W przypadku śmierci rodzica jest to na tyle istotne, ponieważ stosowna rekompensata za śmierć rodzica może dotyczyć dzieci poszkodowanego, które są jeszcze niepełnoletnie, niesamodzielne i wymagają realnej pomocy w sytuacji utraty ojca.

Przepisy Kodeksu Cywilnego “mówią”, iż dla dzieci zmarłego przysługują następujące roszczenia powypadkowe:

  • stosowne odszkodowanie, jako rekompensata za pogorszoną sytuację życiową (w aspekcie ekonomicznym/finansowym),
  • zadośćuczynienie, które stanowi naprawę bólu, cierpienia i krzywdy moralnej po śmierci rodzica (jako jednorazowe świadczenie pieniężne),
  • renta, która reguluje alimentacyjny obowiązek rodzica w stosunku do jego dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać,
  • zwroty kosztów pogrzebu tej osobie, która je poniosła.

Wielkość powyższych roszczeń ustalana jest indywidualnie w zależności od wzajemnych relacji, więzi emocjonalnych oraz intensywności cierpienia i krzywdy pośrednio poszkodowanych po śmierci osoby bliskiej. W toku postępowania likwidacyjnego, przed ubezpieczycielem, należy wykazać i udowodnić w jaki sposób po śmierci rodzica zmieniła się jego sytuacja życiowa, jak cierpienie zarówno psychiczne oraz fizyczne ma wpływ na wielkość zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania. Jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji finansowej to z kolei trzeba udowodnić dlaczego oszacowana kwota odszkodowania jest stosowna oraz adekwatna do poniesionej straty. Pamiętajmy, że nawet w ewentualnym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi Sąd nie uzna roszczeń, które w jakikolwiek sposób mogłyby być bezpodstawne lub stanowić przesłankę do wzbogacenia się uprawnionych do odszkodowania.

Kancelaria Kompensja to zespół profesjonalistów, którzy na co dzień walczą o najwyższe kwoty odszkodowań za wypadki. Klienci, którym pomagamy to osoby poszkodowane jak i rodziny ofiar nieszczęśliwych zdarzeń.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

śmierć rodzica odszkodowanie