Skip to content

Odszkodowanie powypadkowe – jak je szybko uzyskać?

W przypadku powierzenia sprawy dla Kancelarii Kompensja – już na etapie zgłaszania sprawy staramy się pozyskać wszystkie istotne informacje oraz materiał dowodowy, tak aby roszczenia odszkodowawcze zostały zgłoszone jak najszybciej, co może znacząco wpłynąć na wysokość wypłaconego odszkodowania. Dbamy o to, aby termin wypłaty odszkodowania z OC był jak najszybszy.

W związku z tym, że zapewniamy naszemu klientom stały oraz indywidualny kontakt z osobą prowadzącą daną sprawę – postępowania toczą się sprawnie, a wszelkie wątpliwości są niezwłocznie wyjaśniane.

Terminy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. – termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela powinien wynosić maksymalnie 30 dni od zgłoszenia sprawy.

W przypadku, gdy istnieje potrzeba wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny termin ten wynosi maksymalnie 90 dni od terminu zgłoszenia szkody.

Termin ten może być przekroczony tylko w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialności za szkodę lub określenie wysokości świadczenia odszkodowawczego zależne jest od toczącego się postępowania sądowego (karnego bądź cywilnego).

Terminy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, o których wyżej wspominamy dotyczą wypłaty tzw. Pierwszej kwoty bezspornej. Kolejnym etapem jest ewentualne odwołanie oraz negocjacje dotyczące wysokości i warunków świadczenia. W tym przypadku czas trwania tego procesu ustalany jest indywidualnie. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność oddania sprawy do sądu – termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku uzależniona jest od czasu trwania postępowania.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja na pomoc

Nasza firma odszkodowawcza zawsze dąży do ugodowego, i jak najszybszego załatwienia sprawy tak, aby proces sądowy nie oddalił znacząco terminu wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

Ponadto nasze działania dążą do tego, żeby po stronie klienta była jak najmniejsza ilość formalności, tak aby nie przeżywał on ponownie stresu związanego z uzyskiwaniem odszkodowania powypadkowego, a termin wypłaty odszkodowania był jak najszybszy.

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń z wypadków komunikacyjnych. Uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia, odszkodowania i inne świadczenia z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania i walczymy zawsze o szybki termin wypłaty odszkodowania z oc sprawcy. Zapraszamy do kontaktu z dobrą firmą odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<