Skip to content

Kiedy otrzymam swoje odszkodowanie?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, likwidacja szkody powinna trwać do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie jest wykonalne w tym terminie – czas ten przedłuża się do 14 dni od dnia, w którym możliwe było ustalenie tych okoliczności. Termin ten powinien wynosić maksymalnie 90 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe (cywilne lub karne) – okres ten może być przedłużony, ale są to sytuacje nadzwyczajne.

Powyżej opisany etap dotyczy wypłacenia tzw. kwoty bezspornej, rozpoczyna on właściwie proces postępowania odszkodowawczego.

Następne etapy procesu odszkodowawczego

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dalsze etapy starań o należne odszkodowanie zależą od decyzji klienta, a mianowicie od tego, czy po przeprowadzonym procesie negocjacyjnym jest on chętny do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, czy też chce wystąpić na drogę sądową. Warto podkreślić, że to właśnie klient powinien podjąć taką decyzję, przy wsparciu specjalistów z kancelarii odszkodowawczej.

W sytuacji, gdy należy skierować sprawę do sądu, w przypadku niemożności zawarcia ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, długość jej trwania zależy, m. in. od rejonu, gdzie odbędzie się proces sądowy.

Plusy i minusy zawarcia ugody z ubezpieczycielem

Należy podkreślić, że postępowanie sądowe jest często bardzo czasochłonne, często (choć nie zawsze) wymaga obecności osoby poszkodowanej w sądzie, a przede wszystkim bardzo często wywołuje ogromny stres, związany z ponownym przeżywaniem wypadku komunikacyjnego. Ponadto postępowanie sądowe generuje dodatkowe koszty związane ze staraniem o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Kancelaria Kompensja, w przypadkach gdy jest to możliwe – dąży do zawarcia ugody z ubezpieczycielem, aby pozwolić uniknąć negatywnych następstw postępowania odszkodowawczego dla poszkodowanego, a także aby zminimalizować związane z tym formalności. W związku z tym, że Kancelaria Kompensja bardzo często już w ugodzie z Ubezpieczycielem osiąga wypłaty odszkodowań kilku albo kilkunastokrotnie wyższe niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe, klienci bardzo często decydują się na właśnie takie zakończenie sprawy.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<