Skip to content

Kto może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Poszkodowani, którzy stracili bliskich biorących udział w wypadkach komunikacyjnych mogą starać się o uzyskanie zarówno zadośćuczynienia jak i odszkodowania po nich. Podstawą do dochodzenia roszczeń w tym zakresie jest wykazanie relacji rodzinnych zmarłego z osobą roszczącą.

Oczywiście osobami uprawnionym do starania się o rekompensatę za stratę bliskiego członka rodziny, według przepisów kodeksu cywilnego jest rodzeństwo osoby biorącej udział w wypadku (brat, siostra). Warto wspomnieć, że prawo oprócz najbliższej rodziny, do kręgu osób uprawnionych uznaje również rodzeństwo przyrodnie. W tym ostatnim przypadku musimy wykazać zażyłość relacji i stopień bólu, który nastąpił po staracie brata.

Dział prawny opracowywał sprawę Poszkodowanego, który na skutek śmiertelnego wypadku motocyklowego stracił brata. Trauma jest o tyle duża, że obaj mieszkali w jednym domu od najmłodszych lat. Spędzali ze sobą młodzieńcze lata, a później po założeniu własnych rodzin zamieszkiwali razem z rodzicami w jednym domu. Faktem jest, że mogli na siebie liczyć. Pomagali sobie w każdej, nawet najbardziej błahych czynności życia codziennego. Zmarły dbał o dom i starał się wspomagać finansowo Brata, który miał chorą córkę.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Odnosząc się do kwestii przyznawania odszkodowania przez Towarzystwa Ubezpieczeń, nie są one wypłacane w jednakowy sposób. Każda sprawa jest rozpatrywana
w sposób indywidualny, a zakres wypłaconego świadczenia zależy od dostarczonego materiału dowodowego, jak również od wykazania jak poprawne i dobre relacje łączyły braci.

Wysokość zadośćuczynienia oscyluje w granicach 15.000 zł do 30.000 zł, a w sytuacji wyjątkowej zażyłości i zależności życiowej między rodzeństwem nawet wyższe. W niektórych przypadkach np.  w razie uprawdopodobnienia straty majątkowej lub w przypadku sprawowania opieki jednego z rodzeństwa nad drugi, możliwe jest również przyznania stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<