Skip to content

Czy wnuk należy do kręgu osób najbliższych

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej zgodnie z art.446 §4 k.c., można przyznać osobie najbliższej zmarłego. Wnuk należy do grona osób najbliższych, w pewnych sytuacjach, kiedy dziadków z wnukami łączy szczególnie silna więź, wspólne zamieszkiwanie, opieka, pomoc w wychowaniu, codzienne spędzanie czasu. Babcia w życiu wnuka jest szczególną osobą, a zatem nagła śmierć tak bliskiej osoby może wywołać wstrząs psychiczny, cierpienie a także poczucie osamotnienia. Poczucie krzywdy po stracie osoby bliskiej, stanowi podstawę prawną dającą możliwość wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie za śmierć do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia drogowego

Komu należy się zadośćuczynienie

Tragiczna śmierć babci, która, na co dzień opiekowała się wnukiem, wspomagała rodziców w codziennych czynnościach, była pomocna w organizacji życia rodzinnego wywołała w osobach najbliższych wstrząs psychiczny, cierpienie moralne oraz poczucie pustki i osamotnienia. Kiedy dziadków łączy z wnukami wspólne spędzanie czasu, silna więź wystąpienie z roszczeniem o zadośćuczynienie będzie uzasadnione. Osoba poszkodowana zawsze musi wykazać istnienie wyjątkowych więzi, opartych na rodzinnych relacjach, a także wskazać rozmiar doznanej krzywdy wskutek śmierci babci.

Opiekę nad wnukiem, na co dzień świadczyła nieżyjąca babcia, która poniosła tragiczną śmierć w 2013 roku. Z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że dzieci były bardzo zżyte z dziadkami, regularnie ich odwiedzały, wszyscy wspólnie spędzali święta i wolny czas. Rodzina w trudnych momentach otrzymywała od dziadków wsparcie materialne i psychiczne. Bezpośrednio po tragicznym wypadku stan psychiczny rodziny uległ pogorszeniu, co w znaczny sposób ograniczało codzienne funkcjonowanie całej rodziny.

Zadośćuczynienie za śmierć babci

W przypadku, kiedy wnuk w skutek tragicznej śmierci traci osobę najbliższą, jaką jest babcia z pewnością zasługuje na rekompensatęDział prawny Kompensja opracowuje indywidualnie sprawy o zadośćuczynienie. W sytuacji wnuka, kiedy od śmierci minęło kilka lat dzięki zaangażowaniu i fachowej wiedzy prawnika prowadzący sprawę wywalczył dla wnuków na drodze polubownej zadośćuczynienie. Sprawy tego typu wymagają dużej wiedzy, zaangażowania oraz doświadczenia, aby mogły zakończyć się sukcesem.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<