Skip to content

W 2005 roku wskutek tragicznego wypadku komunikacyjnego, zginęło małżeństwo. Sprawcą zdarzenia został uznany kierowca, który w trakcie nieprawidłowego wyprzedzania czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka osobowym autem. Dzieci tragicznie zmarłego małżeństwa, w myśl obowiązujących przepisów rościły o uzyskanie odszkodowania za śmierć ojca i matki z ubezpieczenia oc sprawcy zdarzenia. Zgodnie z ówczesnym stanem faktycznym sytuacji życiowej najbliższej rodziny zostały wypłacone roszczenia odszkodowawcze w kwotach mających zrekompensować poniesioną stratę.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Po 3 latach, dokładnie 3 sierpnia 2008 roku, przepisy Kodeksu Cywilnego zostały zmienione, a wraz z nimi powstała nowa instytucja. Zadośćuczynienie, o którym mowa to forma rekompensaty za ból oraz cierpienie związane ze stratą bliskiej osoby mająca na celu zrekompensować pogorszoną sytuację życiową.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego rodziny ofiar wypadków po roku 2008 mogły starać się już  o uzyskanie dodatkowych środków z polisy oc sprawcy tytułem zadośćuczynienia za śmierć. Czy znaczy to jednak, że tragiczne zdarzenia sprzed roku 2008 nie dają osoba uprawionym możliwości starania się o dodatkowe roszczenie odszkodowawcze? Czy w analizowanym przypadku, dla dzieci tragicznie zmarłych rodziców nie należy się zadośćuczynienie za śmierć ojca oraz roszczenie zadośćuczynienia za śmierć matki?

Wskutek trwającej dyskusji na przestrzeni ostatnich lat, polskie orzecznictwo sądowe ustaliło jednak, iż najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, również wtedy gdy śmierć nastąpiła przed 03.08.2008 roku.

Z uwagi na fakt, iż wcześniejsze przepisy Kodeksu Cywilnego dawały możliwość otrzymania roszczenia stosownego odszkodowania, koniecznym była nowelizacja tych zapisów, które najbliższym członkom rodziny pozwoliłaby również na rekompensatę pogorszonej sytuacji życiowej. Śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym zawsze niesie za sobą traumę i cierpienie osób, których z poszkodowanym łączyły silne więzi emocjonalne i rodzinne. Dla dziecka ofiary wypadku, zadośćuczynienie za śmierć matki, ojca dają przede wszystkim możliwość rekompensaty negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem,  czyli cierpienia i krzywdy moralnej, która niewątpliwe zawsze powinna stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania w jak najwyższej kwocie.

Nowelizacja przepisów w 2008 roku w ówczesnych czasach stworzyła pewne problemu w ich interpretacji z uwagi na brak przepisów przejściowych, które byłyby podstawą do wypłaty odszkodowań za wypadki sprzed roku 2008. W dniu dzisiejszym możemy mieć jednak już pewność, iż te roszczenia powinny i są wypłacane osobom pośrednio poszkodowanym. Odszkodowanie za śmierć ojca czy matki w wypadku drogowym, to już nie tylko stosowne odszkodowanie oraz roszczenie zwrotu kosztów pogrzebu, ale również zadośćuczynienie za śmierć rodzica.

zadośćuczynienie za śmierć ojca, matki

Po przeczytaniu artykułu zapraszamy do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe