Skip to content

Wypadki to zdarzenia, w których bardzo często oprócz szkody rzeczowej poszkodowane są również osoby w nich uczestniczące. W zależności od okoliczności, poszkodowany może liczyć na stosowną rekompensatę z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy. Wypadki, których obsługą zajmuje się firma Kompensja to zdarzenia komunikacyjne, w pracy, wypadki w rolnictwie oraz błędy medyczne. Klientów reprezentujemy przed ubezpieczycielem, a jeżeli jest taka konieczność również w sądzie w procesie cywilnym przeciwko ubezpieczycielowi.

Złamana ręka, żebro, obojczyk, złamana kość śródstopia – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC

Roszczenia powypadkowe zawsze należy odpowiednio udokumentować i za argumentować do ubezpieczyciela. Składając wniosek odszkodowawczy przede wszystkim należy zebrać całą dokumentację medyczną oraz wszystkie dokumenty potwierdzające proces leczenia poszkodowanego. W zależności od skomplikowania złamania/urazu oraz ewentualnych komplikacji w trakcie leczenia wielkość uszczerbku na zdrowiu będzie miała znaczenie na wysokość roszczenia zadośćuczynienia. Oczywiście jest to tylko jeden z czynników, który determinuje wielkość odszkodowania. Wszelkie negatywne skutki wypadku takie jak poniesiony ból i cierpienie (zarówno fizyczne jak i psychiczne), krzywda, poczucie bezsilności, trauma powypadkowa, poczucie lęku przed jazdą samochodem to wszystkie elementy, które mogą świadczyć o pogorszonej sytuacji życiowej poszkodowanego. Zadośćuczynienie kształtuje się zatem w aspekcie indywidualnej krzywdy poszkodowanego i jest świadczeniem jednorazowym, które adekwatnie do poniesionej straty powinno w pełni rekompensować wszystkie negatywne skutki wypadku.

Dla poszkodowanego ważną informacją jest również to, że roszczenia do ubezpieczyciela można zgłosić nawet wtedy, kiedy proces leczenia nie jest jeszcze zakończony. Na dzień składania wniosku rościmy o kwotę, która jest adekwatna do wielkości naszej obecnej krzywdy i poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w trakcie leczenia sytuacja się zmienia, wówczas odpowiednio argumentujemy prośbę o zwiększenie roszczenia, a ubezpieczyciel wyrównuje wówczas wypłacone wcześniej odszkodowanie. Proces dochodzenia odszkodowania w takim wariancie jest oczywiście trudniejszy i bardziej skomplikowany, daje jednak możliwość poszkodowanemu uzyskania chociaż częściowej rekompensaty finansowej.

Jak oszacować wielkość naszego odszkodowania? Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Mimo, że ubezpieczenie OC posiada sumę gwarancyjną, to wysokość roszczenia jest ściśle uwarunkowana indywidualną sytuacją poszkodowanego. Ocena wysokości odszkodowania jest bardzo ważna i stanowi podstawę do wypłaty kwoty adekwatnej do naszej szkody. Jeżeli w toku postępowania likwidacyjnego nie „wycenimy” naszego uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszonej sytuacji życiowej, ubezpieczyciel zwyczajnie przyzna kwotę możliwie najniższą, czyli wg. uznania. Prawnicy naszej Kancelarii w oparciu o doświadczenie, wyroki sądów oraz wieloletnią praktykę oceniają nie tylko wielkość poniesionej straty przez poszkodowanego, ale również szacują wielkość odszkodowania o które walczą z ubezpieczycielem lub w cywilnym procesie sądowym przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, nasza kancelaria bezpłatnie przeanalizuje Twoją sprawę, będzie Cię reprezentować w całym procesie dochodzenia należnych świadczeń i w konsekwencji uzyska dla Ciebie możliwie najwyższą kwotę z OC sprawcy. Działamy na ternie całego kraju, tel. + 48 797 670 906.

złamana kość śródstopia odszkodowanie